Anunț rezultate Institutul Programelor de Cercetare Sapientia

Institutul Programelor de Cercetare organizează şi coordonează printr-un sistem online intern programele de cercetare din cadrul reţelei universitare maghiare private (Universitatea Sapientia, Universitatea Creştină Partium), programul de burse pentru doctoranzi,  precum și alte programe legate de activitatea științifică a cadrelor didactice. 

Lista cadrelor didactice Universității Creștine Partium cărora li se acordă bursă în anul universitar 2013-2014:

 

 Programul de bursă Sapientia 2013-2014

Nr.crt.

Numele

Şcoala doctorală

1.

Debrenti Attila Sándor

 

Şcoala Doctorală „Ihrig Károly”, Universitatea din Debreţin

2.

Izsák Előd

 

Şcoala Doctorală de Arte – Universitatea de Arte, Budapesta

3.

Kulcsár Edina

 

Şcoala Doctorală „Ihrig Károly”, Universitatea din Debreţin

 

Program Universitar de Cercetare 2013-2014

B. Proiecte de cercetare de un an

Nr.crt.

Conducător proiect

Titlu

1.

Balogh Brigitta

Egalitate sau uniformitate?  Omogenitatea socială ca o prezumţie implicită a culturii politice occidentale moderne

2.

Bartha Krisztina

 

Caracteristicile percepţiei şi a înţelegerii textului auzit

 în clasele primare

3.

Boka László

Reţele şi grupuri literare în jurul şi în umbra „A Holnap”

4.

Csákány Csilla

 

Trecutul şi prezentul activităţii ansamblurilor corale de amatori şi şcolare în secuime. Perspectivele unui atelier coral

5.

Florian Gyula László

Analiza factorilor de competitivitate a parcurilor industriale din Transilvania

6.

Magyari Sára

Imaginea lingvistică a limbii materne

7.

Varga Péter

 

Modele topografice în literaturile microregiunilor din Europa de Sud-Est