Cercetare științifică

CONCURS

 

pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice, festivaluri  și expoziții artistice internaţionale

2023

 

Institutul Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice cu funcția de bază la Universitatea Sapientia, respectiv la Universitatea Creştină Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice, expoziții și festivaluri artistice internaţionale.

Scopul programului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice și a creațiilor artistice obţinute/realizate în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale.

Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la conferințe internaţionale și manifestări artistice de prestigiu (inclusiv ținute online), care vor avea loc în perioada între 1 martie–31 decembrie 2023.

Nu se poate aplica pentru evenimente științifice sau artistice care pot finanțate din bugetul granturilor IPC derulate în cadrul Programul Universitar de Cercetare 2022-2023.

Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi cazare.

Suma maximă solicitată nu poate depăși 3.000 lei în cazul participării personale și 1.200 lei în cazul participării online.

Fiecare cadru didactic poate depune o singură aplicație pentru o singură manifestare științifică sau 
artistică.

Suma acordată poate fi folosită exclusiv pentru evenimentul specificat în aplicație, aprobat de către Consiliul Științific al IPC.

 

Eligibilitate

Pot depune aplicație exclusiv cadrele didactice active, cu funcția de bază la Universitatea Sapientia, respectiv la Universitatea Creştină Partium, care dețin titlu științific.

 

Condiţii de finanțare

 • solicitantul să participe cu comunicare/poster/creație proprie sau colectivă la manifestarea specificată în aplicație;
 • în toate documentele legate de comunicare/poster/creație (abstracte, materiale publicitare, publicații științifice) să indice ca și afiliere instituțională principală denumirea universităţii;
 • să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut, conform ghidului de deconatare al IPC.

 

Depunerea aplicaţiei

Se poate aplica completând formularele Formular IPC CONF 2023.  Formular IPC FEST 2023  care va conține descrierea succintă a prezentării/posterului/creației în limba maghiară sau română, precum și URL-ul manifestării. Dacă acesta din urmă nu este încă accesibil,  trebuie anexat textul integral al apelului).

Încărcarea și actualizarea datelor în sistemul de evidență online al Institutului (SOIPC) reprezintă 
condiție de eligibilitate.

Formularul cu anexa/anexele se vor trimite în format electronic (doc, docx, pdf) prin e-mail, la adresa Institutului Programelor de Cercetare  al Fundației Sapientia kpi@kpi.sapientia.ro.

Criteriile de evaluare

 

 • rezultatele științifice/artistice ale solicitantului în ultimii 2 ani (2021-2022);
 • semnificația, prestigiul internațional și clasificarea conferinței/evenimentului de artă;
 • importanța, originalitatea și noutatea temei/creației prezentate;
 • impactul participării la conferință/eveniment de artă în privința avansării în cariera profesională a solicitantului;
 • publicații în urma participării, prestigiul național/internațional a revistei/editurii

 

 

Perioada depunerii aplicaţiilor:

9 ianuarie–15 februarie 2023, până la ora 16.00

Consiliul Ştiinţific al IPC va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare.

 

Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului/creației artistice de către aplicant. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice/artistice în cauză.

Se va depune  – în termen de 15 zile după manifestare – o scurtă dare de seamă (min. 1 pagină) privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului.

Este obligatorie anexarea la darea de seamă al programului oficial al manifestării științifice sau artistice (în format electronic), care conține numele aplicantului ca prezentator/creator.

Nu vor fi acceptate dările de seamă întârziate, incomplete sau întocmite în mod necorespunzător, în consecință cheltuielile manifestării în cauză nu for fi decontate de către Institut.

Ghidul de decontare se poate descărca de pe site-ul Institutului.

 

Informații suplimentare pot fi cerute la adresa de e-mail kpi@kpi.sapientia.ro  sau la numerele de telefon 0364-401454 și 0722-527135.

 

Cluj, 7 ianuarie 2023

 


CONCURS

 

pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice, festivaluri  și expoziții artistice internaţionale

2020

 

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurspentru cadrele didactice cu funcția de bază la Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, respectiv la Universitatea Creştină Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice, expoziții și festivaluri artistice internaţionale.


Scopul programului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice și a creațiilor artistice obţinute în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale.


Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la conferințe internaţionale și manifestări artistice de prestigiu, care vor avea loc în perioada între 1 martie–31 decembrie 2020.
Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi cazare.


Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON. 


Fiecare cadru didactic poate depune o singură aplicație pentru o singură manifestare științifică sau artistică.
Suma acordată poate fi folosită exclusiv pentru manifestarea specificată în aplicație
 

Condiţii de finanțare
- solicitantul să participe cu comunicare/poster/creație proprie sau colectivă la manifestarea specificată în aplicație;

- în rezumatul comunicării înaintate/pe poster, respectiv în documentele manifestării să indice denumirea universităţii;

- să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut.
 
Depunerea aplicaţiei
Aplicația va conţine Formularul  IPC CPNF 2020, sau Formularul IPC ART 2020 completat.


Încărcarea și actualizarea datelor în sistemul de evidență online al Institutului (SOIPC) este condiție de eligibilitate al aplicației.


Se pot anexa şi alte documente legate de manifestare, considerate importante din punctul de vedere al aplicantului (invitație, documente privind acceptarea abstractului prezentării etc.). 


Formularul cu anexa/anexele se vor trimite numai în format electronic (doc, docx, pdf) prin e-mail, la adresa Institutului Programelor de Cercetare  kpi@kpi.sapientia.ro, 


Perioada depunerii aplicaţiilor: 24 ianuarie–10 februarie 2020, până la ora 16.00

Consiliul Ştiinţific va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare.


Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului/creației artistice de către aplicant. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice/artistice în cauză.


Solicitantul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după manifestare o scurtă dare de seamă (min. 1 pagină) privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului.


Este obligatorie anexarea la darea de seamă al programului oficial al manifestării științifice sau artistice (în format electronic), care conține numele aplicantului ca prezentator/creator.


Nu vor fi acceptate dările de seamă întârziate, incomplete sau întocmite în mod necorespunzător, în consecință cheltuielile manifestării în cauză nu for fi decontate de către Institut.


Ghidul de decontare se poate descărca de pe site-ul Institutului

 


CONCURS

 

pentru sprijinirea participării

la manifestări ştiinţifice și artistice internaţionale

2019/B

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice cu funcția de bază la Universitatea Creştină Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice, expoziții și festivaluri artistice internaţionale.

Scopul programului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice și a creațiilor artistice obţinute în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale.

Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la conferințe internaţionale și manifestări artistice de prestigiu, care vor avea loc în perioada între 1 iunie–31 decembrie 2019.

Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi cazare.

Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON.

Fiecare cadru didactic poate depune o singură aplicație pentru o singură manifestare științifică sau artistică.

Suma acordată poate fi folosită exclusiv pentru manifestarea specificată în aplicație.

Condiţii de finanțare

-          solicitantul să participe cu comunicare/poster/creație proprie sau colectivă la manifestarea specificată în aplicație;

-          în rezumatul comunicării înaintate/pe poster, respectiv în documentele manifestării să indice denumirea universităţii;

-          să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut.

 

Depunerea aplicaţiei

Aplicația va conţine formularul-ipc-conf-2019-b.doc, sau formularul-ipc-fest-2019-b.doc completat.

Încărcarea și actualizarea datelor în sistemul de evidență online al Institutului (SOIPC) este condiție de eligibilitate al aplicației.

Se pot anexa şi alte documente legate de manifestare, considerate importante din punctul de vedere al aplicantului.

Formularul cu anexa/anexele se vor trimite numai în format electronic prin e-mail, la adresa Institutului Programelor de Cercetare  kpi@kpi.sapientia.ro,

Perioada depunerii aplicaţiilor: 13-21 mai 2019

Consiliul Ştiinţific va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare.

Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului/creației artistice de către aplicant. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice/artistice în cauză.

Solicitantul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după manifestare o scurtă dare de seamă (min. 1 pagină) privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului.

Este obligatorie anexarea la darea de seamă al programului oficial al manifestării științifice sau artistice (în format electronic), care conține numele aplicantului ca prezentator/creator.

Nu vor fi acceptate dările de seamă întârziate, incomplete sau întocmite în mod necorespunzător, în consecință cheltuielile manifestării în cauză nu for fi decontate de către Institut.

Ghidul de decontare se poate descărca de pe site-ul Institutului.

 

Cluj, 10 mai 2019


CONCURS

pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice, festivaluri, expoziții artistice internaţionale

2019​

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice cu funcția de bază la Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, respectiv la Universitatea Creştină Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice, expoziții și festivaluri artistice internaţionale.

Scopul programului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice și a creațiilor artistice obţinute în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale.

Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la conferințe internaţionale și manifestări artistice de prestigiucare vor avea loc în perioada între 1 martie–31 decembrie 2019.

Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi cazare.

Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON.

Fiecare cadru didactic poate depune o singură aplicație pentru o singură manifestare științifică sau artistică.

Suma acordată poate fi folosită exclusiv pentru manifestarea specificată în aplicație.

Condiţii de finanțare

 • solicitantul să participe cu comunicare/poster/creație proprie sau colectivă la manifestarea specificată în aplicație;
 • în rezumatul comunicării înaintate/pe poster, respectiv în documentele manifestării să indice denumirea universităţii;
 • să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut.

Depunerea aplicaţiei

Aplicația va conţine Formularul IPC-Conf-2019.doc, sau Formularul  ICP-fest-2019.doc completat.

Încărcarea și actualizarea datelor în sistemul de evidență online al Institutului (SOIPC) este condiție de eligibilitate al aplicației.

Se pot anexa şi alte documente legate de manifestare, considerate importante din punctul de vedere al aplicantului.

Formularul cu anexa/anexele se vor trimite numai în format electronic prin e-mail, la adresa Institutului Programelor de Cercetare kpi@kpi.sapientia.ro,

Perioada depunerii aplicaţiilor: 24 ianuarie –18 februarie 2019

Consiliul Ştiinţific va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare.

Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului/creației artistice de către aplicant. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice/artistice în cauză.

Solicitantul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după manifestare o scurtă dare de seamă (min. 1 pagină) privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului.

Este obligatorie anexarea la darea de seamă al programului oficial al manifestării științifice sau artistice (în format electronic), care conține numele aplicantului ca prezentator/creator.

Nu vor fi acceptate dările de seamă întârziate, incomplete sau întocmite în mod necorespunzător, în consecință cheltuielile manifestării în cauză nu for fi decontate de către Institut.

Ghidul de decontarese poate descărca de pe site-ul Institutului.

 


CONCURS pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale – 2018/II.

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

 

Scopul programuluieste prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale.

Pot depune aplicaţie cadrele didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, respectiv Universitatea Creştină Partium, care deţin titlul ştiinţific de doctor.

 

Nu pot depune aplicaţie acele cadre ale căror dare de seamă şi/sau decont financiar pentru concursul precedent (2018/I.) nu a fost acceptat/e de către Institut. Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la manifestări internaţionale de prestigiu care vor avea loc în perioada între 1 octombrie – 31 decembrie 2018.

 

Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi cazare. Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON. Fiecare cadru didactic poate depune o singură aplicație pentru o singură manifestare științifică. Suma acordată poate fi folosită numai pentru conferința specificată în aplicaţie.

Condiţii

 

- solicitantul trebuie să participe cu comunicare/poster la manifestarea ştiinţifică specificată în aplicaţie;

- în rezumatul comunicării înaintate/pe poster trebuie să indice denumirea Universităţii Sapientia/Partium;

- trebuie să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut.

Depunerea aplicaţiei

 

Aplicaţia va conţineFormular IPC-2018-II.completat, la care din partea cadrelor didactice ale Universității Creştine Partium se va anexa lista cu cele mai importante publicaţii în ultimii 3 ani (2016-2018); În cazul cadrelor didactice ale Universităţii Sapientia este obligatorie încărcarea și actualizarea datelor în sistemul de evidență online al Institutului (SOIPC).

 

Se pot anexa şi alte documente considerate importante din punctul de vedere al aplicantului.

Formularul cu anexa/anexele se vor trimite în format electronic prin e-mail, la adresa Institutului Programelor de Cercetare: kpi@kpi.sapientia.ro

 

Perioada depunerii aplicaţiilor: 5-15 septembrie 2018

 

Consiliul Ştiinţific va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare.

 

Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului de către aplicant. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice în cauză.

 

Solicitantul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după conferinţă o scurtă dare de seamă (min. 1 pagină) privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului.

 

Este obligatorie anexarea la darea de seamă al programului oficial al conferinţei. Nu vor fi acceptate dările de seamă întârziate, incomplete sau întocmite în mod necorespunzător, în consecinţă cheltuielile conferinței în cauză nu for fi decontate de către Institut. Ghidul de decontare se poate descărca de pe site-ul Institutului.

 


CONCURS

pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale - 2018

 

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Scopul concursului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale.

Pot depune aplicaţie cadrele didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, respectiv Universitatea Creştină Partium, care deţin titlul ştiinţific de doctor.

Nu pot depune aplicaţie acele cadre ale căror dare de seamă şi/sau decont financiar pentru concursul precedent (2017/II.) nu a fost acceptat/e de către Institut. Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la manifestări internaţionale de prestigiu care vor avea loc în perioada între 20 ianuarie – 31 decembrie 2018.

Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi cazare.

Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON.

Fiecare cadru didactic poate depune o singură aplicație pentru o singură manifestare științifică.

Suma acordată poate fi folosită numai pentru conferința specificată în aplicație.

Condiţii

 • solicitantul trebuie să participe cu comunicare/poster la manifestarea ştiinţifică specificată în aplicație;
 • în rezumatul comunicării înaintate/pe poster trebuie să indice denumirea Universităţii Sapientia/Partium;
 • trebuie să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut.

Depunerea aplicaţiei

Aplicația va conţine formularul IPC-2018.doc completat, la care din partea cadrelor didactice ale Universității Creștine Partium se va anexa lista cu cele mai importante publicaţii în ultimii 3 ani (2016-2018);

În cazul cadrelor didactice ale Universității Sapientia este obligatorie încărcarea și actualizarea datelor în sistemul de evidență online al Institutului (SOIPC).

Se pot anexa şi alte documente considerate importante din punctul de vedere al aplicantului.

Formularul cu anexa/anexele se vor trimite în format electronic prin e-mail, la adresa Institutului Programelor de Cercetare kpi@kpi.sapientia.ro

Perioada depunerii aplicaţiilor: 15 decembrie 2017 – 10 ianuarie 2018

Consiliul Ştiinţific va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare. Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului de către aplicant. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice în cauză.

 

Solicitantul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după conferinţă o scurtă dare de seamă (min. 1 pagină) privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului.

Este obligatorie anexarea la darea de seamă al programului oficial al conferinței.

Nu vor fi acceptate dările de seamă întârziate, incomplete sau întocmite în mod necorespunzător, în consecință cheltuielile conferinței în cauză nu for fi decontate de către Institut. Ghidul de decontare se poate descărca de pe site-ul Institutului.


CONCURS

pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale

2017/II.

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la manifestări internaţionale de prestigiu care vor avea loc în perioada între 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON.

Anunţul detaliat al concursului: concurs-conferinte-2017-ii-ro.pdf

Pentru descărcarea formularului IPC-2017 apăsaţi: formular-ipc-2017-ii-ro.doc


Concurs de proiecte 2017-2018

concurs-conferinte-2017-ro.pdf


Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale 2017

concurs-proiecte-ro-2017-2018.pdf

formular-ipc-2017.doc


Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale 2016/II

 

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Scopul programului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale ale acestora.

Pot depune aplicaţie cadrele didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, respectiv Universitatea Creştină Partium, care deţin titlul ştiinţific de doctor sau sunt înscrise la şcoli doctorale acreditate.

Nu pot depune aplicaţie acele cadre ale căror dare de seamă şi/sau decont financiar pe 2016/I nu a fost acceptat/e de către Institut.

Fiecare cadru didactic poate depune o singură aplicație. În cazul în care aplicația a fost selectată spre finanțare, sprijinul aprobat poate fi folosit exclusiv în scopul participării la manifestarea științifică specificată în aplicație.

Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la manifestări internaţionale de prestigiu care vor avea loc în perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2016.

Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi de cazare.

Suma solicitată nu poate depăşi suma de 2500 RON.

Condiţii

 • finanțatul trebuie să participe cu o comunicare/poster la o manifestare ştiinţifică prestigioasă;
 • în rezumatul comunicării înaintate/pe poster trebuie să indice denumirea universităţii Sapientia/Partium;
 • să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut.

Depunerea aplicaţiei

Aplicația va conţine Formularul IPC-2016/II completat, la care din partea cadrelor didactice ale Universității Creștine Partium se va anexa lista cu cele mai importante publicaţii (10) în ultimii 3 ani (2013-2015);

În cazul cadrelor didactice ale Universității Sapientia este obligatorie actualizarea datelor în sistemul de evidență online al Institutului (SOIPC).

Se pot anexa şi alte documente considerate relevante din punctul de vedere al participării aplicantului la conferința specificată în aplicație.

Formularul cu anexa/anexele se va trimite în format electronic prin e-mail, la adresa Institutului kpi@kpi.sapientia.ro

Perioada depunerii aplicaţiilor: 20 septembrie – 5 octombrie 2016

Consiliul Ştiinţific va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare.

Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice în cauză.

Solicitantul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după conferinţă o scurtă dare de seamă (1-2 pagini) privind activitatea desfăşurată, la care se va anexa în mod obligatoriu programul conferinței. Acestea se vor trimite prin e-mail la adresa Institutului.

Ghidul de decontare se poate descărca de pe site-ul universității: elszamolasiutmutato.

formular-ipc-2016-ii.doc


Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale 2016

 

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Scopul programului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale ale acestora.

Pot depune aplicaţie cadrele didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, respectiv Universitatea Creştină Partium, care deţin titlul ştiinţific de doctor sau sunt înscrise la şcoli doctorale acreditate.

Nu pot depune aplicaţie acele cadre ale căror dare de seamă şi/sau decont financiar pe 2015 nu a fost acceptat/e de către Institut.

Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la manifestări internaţionale de prestigiu care vor avea loc în perioada 1 martie – 31 decembrie 2016.

Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi de cazare.

Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON.

Condiţii

 • solicitantul trebuie să participe cu o comunicare/poster la o manifestare ştiinţifică prestigioasă;
 • în rezumatul comunicării înaintate/pe poster trebuie să indice denumirea universităţii Sapientia/Partium;
 • să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut.

 

Depunerea aplicaţiei

Dosarul va conţine Formularul IPC-2016 completat, la care din partea cadrelor didactice ale Universității Creștine Partium se va anexa lista cu cele mai importante publicaţii (10) în ultimii 3 ani (2013-2015);

În cazul cadrelor didactice ale Universității Sapientia este obligatorie actualizarea datelor în sistemul de evidență online al Institutului (SOIPC).

Se pot anexa şi alte documente considerate importante din punctul de vedere al aplicantului.

Formularul cu anexa/anexele se trimite prin e-mail la adresa kpi@kpi.sapientia.ro, şi prin poştă într-un singur exemplar semnat (original), la adresa: Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia, 400112 Cluj, str. Matei Corvin, nr. 4. Vă rugăm să treceţi pe plic: IPC-2016 – Concurs-Conferinţă internaţională.

 

Perioada depunerii aplicaţiilor: 11 ianuarie – 10 februarie 2016 (data ştampilei poştale).

 

Consiliul Ştiinţific va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare.

 

Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice în cauză.

Solicitantul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după conferinţă o scurtă dare de seamă (min. 1 pagină) privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului.

Ghidul de decontare se poate descărca de pe site-ul universității.

elszamolasiutmutato

Cluj, 7 ianuarie 2016.

concurs-pentru-conferinte-stiintifice-2016.doc

concurs-pentru-conferinte-stiintifice-2016.pdf

formular-ipc-2016.doc

...........................................................................................................................................................

 

Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale 2015

 

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Scopul programului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale ale acestora.

Pot depune aplicaţie cadrele didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, respectiv Universitatea Creştină Partium, care deţin titlul ştiinţific de doctor sau sunt înscrise la şcoli doctorale acreditate.

Nu pot depune aplicaţie acele cadre ale căror dare de seamă şi/sau decont financiar pe 2014 nu a fost acceptat/e de către Institut.

Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la manifestări internaţionale de prestigiu care vor avea loc în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2015.

Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi de cazare.

Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON.

Condiţii

 • solicitantul trebuie să participe cu o comunicare/poster la o manifestare ştiinţifică prestigioasă;
 • în rezumatul comunicării înaintate/pe poster trebuie să indice denumirea universităţii Sapientia/Partium;
 • să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut.

Depunerea aplicaţiei

Dosarul va conţine Formularul IPC-2015-II completat, la care se va anexa lista cu cele mai importante publicaţii (10) în ultimii 3 ani (2011-2014);

Se pot anexa şi alte documente considerate importante din punctul de vedere al aplicantului.

Formularul cu anexa/anexele se trimite prin e-mail la adresa kpi@kpi.sapientia.ro, şi prin poştă într-un singur exemplar semnat (original), la adresa: Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia, 400112 Cluj, str. Matei Corvin, nr. 4. Vă rugăm să treceţi pe plic: IPC-2015-II – Concurs–Conferinţă internaţională.

Perioada depunerii aplicaţiilor: 15 aprilie – 15 mai 2015 (data ştampilei poştale).

Consiliul Ştiinţific va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare.

Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice în cauză.

Solicitantul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după conferinţă o scurtă dare de seamă (min. 1 pagină) privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului.

Ghidul de decontare se poate descărca de pe site-ul universităţilor.

elszamolasiutmutato

Cluj, 9 aprilie 2015.

concurs.doc

formular.doc

_____________________________________________________________________________

Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale 2015

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează un concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării cadrelor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Perioada depunerii aplicaţiilor: 27 noiembrie – 27 decembrie 2014.

concurs-pentru-conferinte-stiintifice-2015.doc

formular-ipc-2015.doc


Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale 2014

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează un concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării cadrelor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Perioada depunerii aplicaţiilor: 24 martie – 17 aprilie 2014.

concurs-pentru-conferinte-stiintifice-2014.doc

formular-ipc-2014.doc

Anunţ concurs: Programul universitar de cercetare 2013/2014

Fundaţia Sapientia - Institutul Programelor de Cercetare anunţă concurs pentru proiecte de cercetare derulate în cadrul departamentelor şi centrelor de cercetare ale Universității Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium. Anul acesta sunt aşteptate proiecte de cercetare de un an.

Anunţul detaliat al concursului poate fi citit aici:

program-universitar-de-cercetare-2013-2014-b.doc

Perioada depunerii aplicaţiilor: 10 octombrie – 8 noiembrie 2012, orele 14.00

Vă dorim succes!


Anunţ concurs: Programul de Burse Sapientia pentru Doctoranzi 2013/2014

Institutul Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia lansează concurs pentru acordarea bursei pentru doctoranzii care sunt cadre didactice cu funcţia de bază în cadrul reţelei universităţilor maghiare private din România şi îşi desfăşoară studiile de doctorat la universităţile din ţară sau din străinătate.

Anunţul detaliat al concursului poate fi descărcat aici:

concurs-burse-sapientia-2013-2014.doc

Perioada depunerii aplicaţiilor: 10 octombrie – 5 noiembrie 2012, orele 14.00

Vă dorim succes!