Pályázatok

PÁLYÁZAT

nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására

2018/II.

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat  pályázatcélja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi, a hazai és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése.

 

Pályázni lehet 2018. október 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre. A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

 

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

 

Minden oktató csak egy konferencia-részvételre nyújthat be pályázatot. A nyertes pályázó a támogatatást csak a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott konferencia költségeinek fedezésére használhatja fel.

A pályázók köre

 

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói. Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2018/I-es részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

A támogatás feltételei

 

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy mutasson be posztert;
 • a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszteren tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

A pályázás módja

 

Pályázni a KPi űrlap-2018-II.doc kitöltésével lehet.

 

A Sapientia EMTE oktatói számára kizáró jellegű feltétel, hogy a pályázók feltöltsék és aktualizálják adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe. A PKE oktatói számára – amennyiben nincs ilyen intézményi kötelezettség – az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 3 évre visszamenőleg (2016 – 2018);

 

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó fontosnak tart. A pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre kell elküldeni.

 

Pályázási időszak: 2018. szeptember 5–15.

 

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el. A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

 

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót is elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére. A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját, amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként vagy társelőadóként.

 

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni. Következésképpen az adott konferencia költségeit az Intézet nem téríti meg. Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról.

 

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401.454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon, 8–16 óra között.


PÁLYÁZAT

nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására

2018

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi, a hazai és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése.

Pályázni lehet a 2018. január 20. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencia-részvételre nyújthat be pályázatot. A nyertes pályázó a támogatatást csak a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott konferencia költségeinek fedezésére használhatja fel.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2017/II-es részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy mutasson be posztert;
 • a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszteren tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

A pályázás módja

Pályázni az urlap.doc kitöltésével lehet. A Sapientia EMTE oktatói számára kizáró jellegű feltétel, hogy a pályázók feltöltsék és aktualizálják adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe.

A PKE oktatói számára – amennyiben nincs ilyen intézményi kötelezettség – az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 3 évre visszamenőleg (2016 – 2018);

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó fontosnak tart. A pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre kell elküldeni.

Pályázási időszak: 2017. december 15. – 2018. január 10.

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el. A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót is elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját, amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként vagy társelőadóként.

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni. Következésképpen az adott konferencia költségeit az Intézet nem téríti meg.

Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról.

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401.454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

Letölthető űrlap:

urlap-kpi-2018.doc

 


 

PÁLYÁZAT

nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására

2017/II.

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi, a hazai és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése.

Pályázni lehet a 2017. október 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

A teljes pályázati felhívás: kiiras-konferencia-hu-2017-ii.pdf

Pályázni a KPI-2017-es űrlap  kitöltésével lehetséges: urlap-kpi-2017-ii.doc

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EGYETEMI KUTATÁSI PROGRAM 2017/2018

 

A program futamideje és tartalma:

Pályázatot lehet benyújtani a 2017. március 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban lebonyolításra kerülő csoportos kutatásokra.

A megpályázható maximális összeg 20 000 RON.

A kutatási projektek témájának a tanszékek középtávú kutatási tervébe kell illeszkednie. A pályázatok csak a tanszékvezetők pozitív véleményezése után nyújthatók be.

A pályázók köre:

Pályázni csak csoportosan lehet.

A kutatócsoportot a kutatásvezető képviseli. Kutatásvezető csak doktori fokozattal rendelkező, az EMTE/PKE főállású, aktív oktatója lehet.

A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék és aktualizálják adataikat, publikációikat és egyéb tudományos tevékenységüket a KPIOR online nyilvántartási rendszerben.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2016. december 15–2017. január 20., 14 óra

ekp-kiiras-2017-2018-hu.pdf


PÁLYÁZAT

Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására 2017

Pályázni lehet a 2017. január 15. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencia-részvételre nyújthat be pályázatot.

Pályázási időszak: 2016. december 15 –2017. január 9., 14 óra.

kiiras-konferencia-hu-2017.pdf

urlap-kpi-2017.doc


PÁLYÁZAT

Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására 2016/II

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi, a hazai és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése. 

Pályázni lehet 2016. október 15. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencia-részvételre nyújthat be pályázatot, nyertes pályázat esetén pedig a támogatatást csak az adott konferencia költségeinek fedezésére használhatja fel.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező vagy doktorandusz oktatói.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akik az előző kiírásra (2016/I) elnyert támogatással nem vagy hiányosan számoltak el, vagy a benyújtott részvételi beszámolójukat/pénzügyi elszámolásukat az Intézet nem fogadta el.

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy mutasson be posztert;
 • a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszterén tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

A pályázás módja

Pályázni a KPI-2016/II űrlap kitöltésével lehet.

A Sapientia EMTE oktatói számára a pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázó oktatók aktualizálják és feltöltsék az adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe.

A PKE oktatói számára – amennyiben nincs ilyen intézményi kötelezettség – az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 3 évre visszamenőleg (2013 – 2015);

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó az adott konferencián való részvétele szempontjából relevánsnak tart.

A pályázatot elektronikus úton, a Kutatási Programok Intézetének címére (kpi@kpi.sapientia.ro) kell elküldeni.

Pályázási időszak: 2016. szeptember 20.  – 2016. október 5.

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (1–2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját is.

Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról.

www.sapientia.ro.elszamolasi utmutato

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

 

urlap-kpi-2016-ii.doc


Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására 2016

 

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi, a hazai és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése. 

Pályázni lehet a 2016. március 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

 

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező vagy doktorandusz oktatói.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2015-ös részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

 

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy mutasson be posztert;
 • a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszteren tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

 

A pályázás módja

Pályázni a KPI-2016 űrlap kitöltésével lehet.

A Sapientia EMTE oktatói számára kötelezettség, hogy a pályázók aktualizálják és feltöltsék az adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe.

A PKE oktatói számára – amennyiben nincs ilyen intézményi kötelezettség – az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 3 évre visszamenőleg (2013 – 2015);

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó fontosnak tart.

A pályázatot e-mailen a kpi@kpi.sapientia.ro címre, valamint postai úton egy eredeti példányban kell eljuttatni a Kutatási Programok Intézete, 400112 Cluj, str. Matei Corvin nr. 4 címre. Kérjük, a borítékra írják rá: KPI-2016 Konferenciapályázat.

Pályázási időszak: 2016. január 11.  – 2016. február 10. (a postai bélyegző dátuma)

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (minimum 1 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról.

www.sapientia.ro.elszamolasi utmutato

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

Kolozsvár, 2016. január 7-én

palyazat-konfkiiras-2016.doc

palyazat-konfkiiras-2016.pdf

urlap-kpi-2016.doc

elszamolasi-utmutato-konf-2016.pdf

elszamolasi-utmutato-konf-2016.doc

 


Pályázati felhívás

tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek kiadására 

2016

 

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére.

Olyan kéziratok beérkezését várjuk, amelyek bármelyik fent említett terület fontos személyiségéről, esetleg erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti sajátosságokról, érdekességekről szólnak, s amelyek ezeket a területeket, valamint Erdélyt egyaránt népszerűsítik.

Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel megírt, kész kézirattal lehet.

Pályázatot bárki benyújthat, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre.

A pályázati csomagnak tartalmaznia kell a következőket:

 1. Kitöltött pályázati űrlap (1. sz. melléklet)
 2. A könyv kézirata elektronikusan (.doc, .docx, .rtf vagy .pdf formátumban)
 3. A szakterület egy elismert személyiségének az ajánlása
 4. Rövid szakmai önéletrajz és publikációs lista (több szerző esetén minden szerzőnek külön-külön), esetleg intézményi/szakmai oldal, honlap címe
 5. Aláírt nyilatkozat a szerző(k) részéről, amelyben kijelentik, hogy a kézirat saját munka/kutatás eredménye, még nem jelent meg semmilyen más hazai vagy külföldi kiadónál, és nem áll sem részben, sem pedig egészben publikálás alatt.

A pályázati csomagot elektronikusan kell beküldeni a scientia@kpi.sapientia.ro címre legkésőbb 2016. június 30-ig.

A beérkezett pályázatokat a Scientia Kiadói Tanácsa bírálja el.

Elbírálási szempontok:

 • tudományos igényesség
 • eredetiség, újszerűség
 • a kiadvány stílusa és nyelvezete
 • a könyv megjelentésére vonatkozó ajánlás

A Kiadói Tanács a beérkezett kéziratok kiadására vonatkozó döntését legkésőbb 2016. augusztus 20-ig meghozza. A döntésről a Kiadó minden pályázót írásban értesít.

Sikeres pályázat esetén a Kiadó a kéziratot saját költségén megjelenteti, az érvényben lévő kiadói szabályzat szerint.

A szerző(k) a Kiadónak átadott kéziratokért díjazásban nem részesülnek.

A Kiadó szerződést köt a szerzővel/szerzőkkel, amelyben rögzíti a kiadás feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, a kiadási folyamat időbeni ütemezését, a kiadvány példányszámát (ezen belül a szerzőnek járó tiszteletpéldányok számát), valamint a terjesztésre vonatkozó kitételeket.

További információkért érdeklődni lehet e-mailen a scientia@kpi.sapientia.ro címen vagy telefonon, a

00-40-364-401454-es számon.

Várjuk pályázataikat!

Kolozsvár, 2016. január 4-én.

palyazat-scientia-2016.docx

palyazat-scientia-2016.pdf

palyazati-urlap-scientia-2016.docx


Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására 2015

 

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése. 

Pályázni lehet a 2015. június 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő konferenciákon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező vagy doktorandusz oktatói.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2014-es részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy mutasson be posztert;
 • a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszteren tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

A pályázás módja

Pályázni a KPI-2015-II űrlap kitöltésével lehet.

Az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 3 évre visszamenőleg (2011 – 2014);

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó fontosnak tart.

A pályázatot e-mailen a kpi@kpi.sapientia.ro címre, valamint postai úton egy eredeti példányban kell eljuttatni a Kutatási Programok Intézete, 400112 Cluj, str. Matei Corvin nr. 4 címre. Kérjük, a borítékra írják rá: KPI-2015-II Konferenciapályázat.

Pályázási időszak: 2015. április 15. – 2015. május 15. (a postai bélyegző dátuma)

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (minimum 1 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról.

www.sapientia.ro.elszamolasi utmutato

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

Kolozsvár, 2015. április 9-én

 

palyazat-konfkiiras-2015-ii.doc

urlap-kpi-2015-ii.doc

elszamolasi-utmutato-konf-2015.doc


Pályázat nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése.  

Pályázni lehet a 2015. január – december közötti időszakban megrendezésre kerülő konferenciákon való részvételre.

Pályázási időszak: 2014. november 27.  –  2014. december 27. (a postai bélyegző dátuma)

palyazat-konfkiiras-2015.doc

elszamolasi-utmutato-konf-2014.doc

urlap-kpi-2015.doc


Soós Kálmán ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal oktatói ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet meghirdette a Soós Kálmán ösztöndíjat szülőföldi nappali tagozatos PhD képzésben részt vevő román állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet hasonlóképpen meghirdette a fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjat olyan romániai magyar oktatók számára, akik 2014. július 1-ig nem töltötték be 38. életévüket, és a következő tudományterületek valamelyikén oktatnak: gazdasági (közgazdaságtan, pénzügy, könyvelés, gazdasági informatika, kereskedelem, menedzsment, marketing), informatikai, műszaki, orvosi és gyógyszerészeti tudományterület.

A Soós Kálmán ösztöndíj évi összege 400.000, az oktatói ösztöndíjé 500.000 Ft. A pályázatok leadásának határideje 2014. december 8. A további részleteket a csatolmányokban találják.

emot-szul-phd-1415-ok.pdf

emotszul-pont-phd-1415-ok.doc

emot-szul-phd20142015-publmell-ok.doc

fiatal-okt-paly-14-15-ok.pdf

fiatal-okt-paly-20142015-adatlap-ok.rtf

emotszul-phd-20142015-adatlap-ok.doc


Pályázat nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására

Kiíró: Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete

Pályázati időszak: 2014. március 24. - 2014. április 7. (a postai bélyegző dátuma)

Dokumentumok:

elszamolasi-utmutato-konf-2014.doc

palyazat-nemzetkozi-konferenciakon-valo-reszvetel-tamogatasara2014.doc

urlap-kpi-2014.doc


Pályázat egyéni tudományos tevékenység támogatására

Kiíró: Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete

Pályázati időszak: 2013. augusztus 26. - 2013. szeptember 6. (a postai bélyegző dátuma)

Dokumentumok:

elszamolasi-utmutato-konf-publ2013ak.doc

conf-toamn-ro-2013.rar

konf-osz-hu-2013.rar


Pályázati felhívás: Egyetemi Kutatási Program 2013/2014

A Sapientia Alapítvány - Kutatási Programok Intézete pályázatot hirdet az erdélyi magyar magánegyetemi hálózatban folyó tudományos kutatási tevékenység támogatására. Az idén az egyéves futamidejű kutatások kategóriájában várjuk a kutatási pályázatokat.

A kiírás itt olvasható:

felhivas-ekp-b-2013-2014.doc

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2013. október 10. – 2013. november 8., 14.00 óra.

Sok sikert kívánunk!


Pályázati felhívás: Sapientia Doktori Ösztöndíjprogram 2013/2014

A Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete ösztöndíjpályázatot hirdet az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat főállású oktatói számára, akik hazai vagy külföldi egyetemeken doktori képzésben vesznek részt.

A kiírás itt olvasható:

felhivas-sapientia-doktori-2013-2014.doc

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2013. október 10 – november 5., 14.00 óra.

Sok sikert kívánunk!