Scurt istoric al UCP

az egyetem tortenete

1990    Consiliul Director al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului prin hotărârea nr. 39/1999 declară întemeierea Institutului Superior Reformat „Sulyok István” şi constituirea Consiliului Instituţional provizoriu. Pe data de 1 octombrie Institutul îşi începe activitatea cu 238 de studenţi înscrişi la secţia de teologie didactică,  forma de învăţământ „fără frecvenţă”.

1991    Prin adresa nr. 4805/1991 Secratariatul de Stat al Cultelor aprobă funcţionarea Institutului Superior Reformat „Sulyok István” sub denumirea de Facultate  teologie reformată din Oradea, filială a  Institutului Teologic Protestant de grad universitar din Cluj.

Îşi încep activitatea secţiile de Teologie reformată – Limba şi literatura germană, Teologie reformată – Drept, Teologie reformată – Asistenţă socială, forma de învăţământ zi, durata studiilor fiind de 5 ani.

Se înfiinţează Căminul studenţesc reformat „Arany János”, cu scopul de a asigura loc de cazare şi cantină pentru studenţii Institutului, precum şi pentru elevii Liceului teologic reformat „Lorántffy Zsuzsanna.”

1992    Consiliul Director al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului îl numeşte în funcţia de rector al Institului pe dr. Mester Zsolt.

1994    Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior acordă autorizaţie provizorie de funcţionare specializărilor: Teologie reformată – Asistenţă socială şi Teologie reformată – Limba şi literatura germană. Specializarea Teologie reformată – Drept nu obţine autorizaţia provizorie de funcţionare, studenţii înscrişi la această specializare, cu sprijinul Institutului se pot înscrie la alte instituţii.

1995    Oferta educaţională a Institutului se îmbogăţeşte cu următoarele specializări: Muzică bisericească – Pedagogie muzicală, Ştiinţe economice – Intendant Bisericesc.

1996    Consiliul pentru Învăţământul Superior din Ardeal îşi exprimă acordul privind promovarea Institutului Superior Reformat „Sulyok István” la statutul de universitate independentă.

Consiliul Director al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului îl numeşte în funcţia de rector pe profesorul universitar dr. Kovács Béla.

Se decide înfiinţarea specializărilor Institutori Limbi moderne şi Institutori Cantori.

1998    În cadrul unei adunări generale ecumenice se declară înfiinţarea Universităţii Creştine Partium şi se întocmeşte o scrisoare de intenţie către Ministrul Educaţiei şi Învăţământului Andrei Marga.

1999    Prin decizia nr. 118/N/1999 a Tribunalului Judeţului Bihor este înregistrată Fundaţia „Pro Universitate Partium”, care asigură bazele legale ale funcţionării Universităţii Creştine Partium. În funcţia de preşedinte al fundaţiei este numit Tőkés László, episcopul Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului.

Membrii fondatori ai fundaţiei şi consiliul director al acesteia hotărăsc înfiinţarea Universităţii Creştine Partium şi decid începerea demersurilor necesare pentru acreditarea acesteia.

2000    Prin Hotărârea de Guvern nr. 1215/2000 Universitatea Creştină Partium obţine autorizaţia de funcţionare.

            Prin înfiinţarea Fundaţiei Sapientia şi a Universităţii Maghiare din Ardeal Sapientia se formează sistemul de învăţământ superior în limba maghiară din Ardeal, în care se integrează şi UCP.

            Consiliul Director al Fundaţiei Pro Universitate Partium şi Senatul UCP iau decizii în privinţa structurii organizatorice şi de conducere a universităţii. Se înfiinţează două facultăţi la nivel universitar şi una la nivel de colegiu, iar în cadrul acestora şapte catedre îşi încep activitatea. Este aprobată de asemenea formarea Institutului de Studii Teologice „Sulyok István.”

2001    Specializările actuale din cadrul UCP sunt: în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane: Teologie didactică - Asistenţă socială, Teologie didactică – Limba şi literatura germană, Filozofie, Limba şi literatura engleză; în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Aplicate: Pedagogie muzicală – Muzică bisericească, Management instituţional; în cadrul Colegiului de Institutori: Institutori – Limbi străine (engleză, germană).

            Guvernul român desfiinţează pregătirea institutorilor din cadrul universităţilor particulare, astfel această secţie intră în lichidare.

2002    Ministerul Învăţământului din Ungaria pentru Universitatea Creştină Partium şi pentru Universitatea Maghiară din Ardeal Sapientia oferă posibilitatea accesării Seviciului Electronic Informaţional; utilizarea acestei baze de date, prin cele 1500 de reviste ştiinţifice cuprinse, facilitează într-un mod semnificativ activitatea ştiinţifică şi de cercetare din cadrul instituţiei.

            Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordă autorizaţie provizorie de funcţionare următoarelor specializări: Limba şi literatura română, Economia turismului, comerţului şi serviciilor, Limba şi literatura germană, Teologie, Comunicare vizuală (grafică publicitară).

            Apare primul număr al revistei Partiumi Egyetemi Szemle, care contribuie la prezentarea activităţii de cercetare ştiinţifică din cadrul UCP.

2003    ARACIS aprobă autorizaţia de funcţionare provizorie a specializărilor: Sociologie, Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română, şi a monospecializării Asistenţă socială.

2004    Senatul Universităţii Creştine Partium îl numeşte în funcţia de rector al universităţii pe prof. univ. dr. Geréb Zsolt.

ARACIS acreditează secţiile Teologie didactică reformată - Limba şi literatura germană şi Teologie didactică reformată – Asistenţă socială.

2006    Se formează Consiliul Director al Universităţii Creştine Partium, funcţia de preşedinte fiind ocupată de Tőkés László, episcopul Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului.

2007    ARACIS acreditează secţia de Filosofie.

2008    După o întrerupere de aproape jumătate de secol se înfiinţează prima instituţie de învăţământ superior de sine stătătoare al maghiarilor din Ardeal, recunoscut de către statul român: Universitatea Creştină Partium. Parlamentul României prin legea nr. 196/2008.10.21 declară acreditarea definitivă a Universităţii, precum şi a încă trei secţii din cadrul acesteia: Asistenţă socială, Limba şi literatura germană, Teologie didactică reformată.

Senatul Universităţii Creştine Partium o numeşte în funcţia de rector al universităţii pe conf. dr. Horváth Gizella.

2009    Se înfiinţează primele secţii de masterat: Politici sociale europene, Filosofie şi artă în spaţiul public, Multilingvism şi multiculturalitate, acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Specializarea Limba şi literatura maghiară obţine autorizaţia provizorie de funcţionare.

Ministerul Educaţiei Naţionale Române aprobă numirea în funcţia de rector al Universităţii pe conf. dr. János-Szatmári Szabolcs, ales  de Senatul UCP.

2011    Sunt acreditate studiile de masterat: Ştiinţe teologice, Arta muzicală în cultura contemporană, Managementul dezvoltării afacerilor.

Specializarea de licenţă Finanţe şi bănci obţine autirizaţia provizorie de funcţionare.

Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă noua Chartă a universităţii.

Membrii Consiliului director al Fundaţiei Pro Universitate Partium se constituie în Consiliul Fondatorilor sub preşedenţia lui Tőkés László.

2012    UCP este introdusă pe lista instituţiilor de importanţă naţională pentru promovarea şi conservarea tradiţiilor maghiarilor din România.

Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar obţine autorizarea provizorie de funcţionare.

Senatul UCP decide înfiinţarea Institutului Psihopedagogic al Universităţii în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane.