Az egyetem története

az egyetem tortenete

1990. május 19. – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa 39/1990 számú határozata kimondja a Sulyok István Református Főiskola megalakulását és az ideiglenes Intézeti Tanács megszerveződését. Október elsején, 238 hallgatóval elkezdődik a vallástanárok képzése dr. Mester Zsolt rektor vezetésével.

1991. február – A Vallásügyi Államtitkárság 4805/1991 számú átiratában engedélyezi a Sulyok István Református Főiskola működését mint a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet nagyváradi Református Teológiai Kara.

1994–1995 – Az Országos Akkreditációs Tanács ideiglenes működési engedélyt ad a Vallástanár-szociális munka és a Vallástanár-német nyelv és irodalom szakoknak.

1995–2000 – Az intézmény képzési struktúrája a következő szakokkal bővül: Menedzsment, Zenepedagógia, Tanítóképző – idegen nyelv.

1995. november – A Főiskola Vezetőtanácsa elhatározza az intézmény leválását a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetről és önálló felsőoktatási intézménnyé alakulását, Partiumi Keresztény Egyetem néven.

1996. december 11. – A Sulyok István Református Főiskola Vezető Tanácsa kinevezi dr. Kovács Béla professzort a rektori funkcióba.

1998. június 9. – Nagyváradon az ökumenikus nagygyűlés kimondja a Partiumi Keresztény Egyetem létrehozásának szándékát és levelet intéz Andrei Marga nevelésügyi miniszterhez.

1999. szeptember 20. – A Nagyváradi Bíróság 118/N/1999 számú határozatával hivatalos bejegyzésre kerül a Pro Universitate Partium Alapítvány, mely a Partiumi Keresztény Egyetem jogi hátterét biztosítja. A Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke lett.

1999. október 1. – a Pro Universitate Partium Alapítvány alapító tagjai és kuratóriuma határozatban mondja ki a Partiumi Keresztény Egyetem létrehozását és előírja az akkreditációs folyamat elindítását.

2000. április 13. – Együttműködési megállapodás aláírása a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemmel.

2000. november 29. – A 1215/2000 számú Kormányhatározattal működési engedélyt kap a Partiumi Keresztény Egyetem.

2001. október 19. – Együttműködési megállapodás aláírása a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetemmel.

2002. január 24. – A magyar Oktatási Minisztérium hozzáférési lehetőséget biztosított a Partiumi Keresztény Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem számára az Elektronikus Információs Szolgáltatáshoz (EISZ), amelynek használata, a mintegy 1500 tudományos szakmai folyóirat, a kutatói adatbázis jelentősen segíthetik az intézményben folyó tudományos és kutatói munkát.

2002. április 5. – Együttműködési megállapodás aláírása a Szegedi Tudományegyetemmel.

2002. május 13. – Az Országos Akkreditációs Tanács jóváhagyja a Román nyelv és irodalom, Angol nyelv és irodalom, Filozófia szakok ideiglenes működési engedélyét.

2002. augusztus 29. – Az Országos Akkreditációs Tanács jóváhagyja aKereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási egységek gazdaságtana, Német nyelv és irodalom, Teológia, Képzőművészet szakok ideiglenes működési engedélyét.

2002. december – Együttműködési megállapodás aláírása a Miskolci Egyetemmel.

2003. június 12. – Az Országos Akkreditációs Tanács jóváhagyja a Szociológia, Angol nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom, Szociális munka szakok ideiglenes működési engedélyét.

2003. július 31. – Együttműködési megállapodás aláírása a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel.

2004. május 12. – A Partiumi Keresztény Egyetem Szenátusa kinevezi dr. Geréb Zsolt egyetemi professzort rektori funkcióba.

2004. október 18. – Az Országos Akkreditációs Tanács akkreditálja a Református didaktikai teológia – Német nyelv és irodalom és a Református didaktikai teológia – Szociális munka szakokat.

2005. augusztus – Együttműködési megállapodás aláírása a Debreceni Egyetemmel.

2006. március 9. – Megalakul a Partiumi Keresztény Egyetem Vezető Tanácsa, amelynek elnöke Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke.

2007. március 1. – Együttműködési megállapodás aláírása a budapesti Zsigmond Király Főiskolával.

2007. áprlis17. – Együttműködési megállapodás aláírása a Pécsi Tudományegyetemmel.

2007. május 11. – Együttműködési megállapodás aláírása a Poznani University College of Business and Foreign Languages-szel.

2007. május 11. – A PKE stratégiai együttműködési megállapodást köt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel.

2007. július – Az Országos Akkreditációs Tanács akkreditálja a Filozófia szakot.

2008. június 28. – Együttműködési megállapodás aláírása a Sorbonne-i Paris IV Egyetem Urbanisztikai és Regionális Fejlesztési Intézetével.

2008. szeptember 1. – Együttműködési megállapodás aláírása a budapesti Wekerle Sándor Üzleti Főiskolával.

2008. szeptember 1.– A PKE Szenátusa megválasztja dr. Horváth Gizella docenst az intézmény rektori funkciójába.

2008. szeptember 30. – Közel fél évszázados megszakítás után létrejött az erdélyi magyarság első, államilag elismert, önálló magyar felsőoktatási intézménye: a Partiumi Keresztény Egyetem. Ezen a napon Románia Parlamentje a 196/2008.10.21 számú törvényben mondta ki az Egyetem, ezen belül pedig három szak – Szociális munka, Német nyelv és irodalom, valamint Református didaktikai teológia – végleges akkreditációját.

2009. május – Együttműködési megállapodás aláírása a University of Novi Pazar-ral.

2009. június 12. – Együttműködési megállapodás aláírása a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemmel.

2009. július 9. – Az ARACIS akkreditálja az egyetem három mesteri képzését:Európai szociálpolitikák, Filozófia és művészet a nyilvános térben, Többnyelvűség és multikulturalitás.

2009. szeptember – Együttműködési megállapodás aláírása a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzővel.

2009. szeptember – Együttműködési megállapodás aláírása az aradi „Aurel Vlaicu” Egyetemmel.

2009 október 12. – Az ARACIS jóváhagyja a Magyar nyelv és irodalom szak működési engedélyét.

2009. november – Együttműködési megállapodás aláírása a Nagyváradi Polgármesteri Hivatallal.

2009. december 18. – A Román Oktatási Minisztérium jóváhagyja a PKE Szenátusa által megválasztott rektor, dr. János-Szatmári Szabolcs docens kinevezését.

2010. július – Együttműködési megállapodás aláírása a Nagyváradi Egyetemmel.

2010. szeptember 4. – Együttműködési megállapodás aláírása a Nyíregyházi Főiskolával.

2010. július - Zenepedagógia és Képzőművészet-Reklámgrafika alapképzések végleges akkreditációja.

2011. július - Zeneművészet az audiovizuális kultúrában és a Vizuális kommunikáció mesterképzések végleges akkreditációja.

2011. február 22. – Együttműködési megállapodás aláírása a hollandiai Driestar Educatief, Christian University for Teacher Education-nel.

2011. október – a Román Oktatási Minisztérium Jóváhagyja a Partiumi Keresztény Egyetem új Chartáját.

2011. november – Együttműködési megállapodás aláírása az Óbudai Egyetemmel.

2012. január 27 – Együttműködési megállapodás aláírása a Bihar Megyei Vállalkozók Szövetségével.

2012. február 15. – A magyar kormány nemzetpolitikai tárcaközi bizottságának döntése értelmében a Partiumi Keresztény Egyetem felkerült a magyarság megmaradását és fejlődését szolgáló nemzeti jelentőségű intézmények listájára.