Kutatóintézetek

Partiumi Területi Kutatások Intézete

Partiumi Területi Kutatások Intézete

A PKE Alapítók Tanácsától 2015. márciusában kapott megbízás értelmében a Partiumi Keresztény Egyetem keretében, megalakult a Partiumi Területi Kutatások Intézeténe. Az új kutatási egység létrehozásának célja, a Partium területét érintő regionális kutatások tudatos felvállalása, szervezése, a meglévő interdiszciplináris kutatási kapacitás egy rendszerbe való összefogása.

Honlap: ptki.partium.ro

Filozófiai Kutatóintézet

Filozófiai Kutatóintézet

A 2008 és 2013 közötti időszakban négy kutatócsoportunk működik: a Szubjektum- és tudatfilozófiai kutatócsoport, „A modernitás önértelmezése és annak kortárs következményei” kutatócsoport, „Ellenzékiség Közép-Kelet-Európában” kutatócsoport, „Interkulturalitás és interetnicitás” kutatócsoport.

Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete

Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete

Gondoskodik a vallástanári utánpótlás ellátásáról, teológiai konferenciákat, kiállításokat és szimpóziumokat rendez, témákat jelöl ki és vendégelőadókat javasol lelkészértekezletek számára.

Vizuális Alkotás és Nevelés Kutatóműhely (VAN)

Vizuális Alkotás és Nevelés Kutatóműhely (VAN)

Műhelyünk 2006-ban alakult meg a PKE Képzőművészeti Tanszék keretén belül, abból a felismerésből adódóan, hogy szükséges megteremteni egy platformot a vizuális alkotás és nevelés problematizálására és kutatására.