Filozófiai Kutatóintézet

Az intézet igazgatója: dr. Gorun Gheorghe egyetemi tanár (gorun_ghe@yahoo.com)

Tudományos titkár: Forró Enikı adjunktus (forroeniko@freemail.hu)


A Partiumi Keresztény Egyetem Filozófiai Kutatóintézetének kutatási terve (2008–2013)

A 2008 szeptembere és 2013 júliusa közötti időszakban a Partiumi Keresztény Egyetem
Filozófiai Kutatóintézetének keretében a következő kutatócsoportok működnek:

1. Szubjektum- és tudatfilozófiai kutatócsoport
A kutatócsoport vezetője: dr. Veres Zoltán adjunktus (veresz@c3.hu)
A kutatócsoport tagjai: dr. Horváth Gizella docens; dr. Balogh Brigitta adjunktus

2. „A modernitás önértelmezése és annak kortárs következményei” kutatócsoport
A kutatócsoport vezetője: dr. Horváth Gizella docens (gizusko@yahoo.com)
A kutatócsoport tagjai: dr. Gorun Gheorghe egyetemi tanár; dr. Molnár Gusztáv docens; dr. Balogh Brigitta adjunktus; Forró Enikı adjunktus.

3. „Ellenzékiség Közép-Kelet-Európában” kutatócsoport
A kutatócsoport vezetője: dr. Molnár Gusztáv docens (gmolnar48@gmail.com)
A kutatócsoport tagjai: dr. Gorun Gheorghe egyetemi tanár; dr. Molnár Gusztáv docens; Demeter Szilárd adjunktus; Forró Enikı adjunktus

4. „Interkulturalitás és interetnicitás” kutatócsoport
A kutatócsoport vezetője: dr. Balogh Brigitta adjunktus (brigitta_balogh@yahoo.co.uk)
A kutatócsoport tagjai: dr. Gorun Gheorghe egyetemi tanár; dr. Molnár Gusztáv docens; dr. Veres Zoltán adjunktus; Demeter Szilárd adjunktus; Forró Enikı adjunktus


1. Szubjektum- és tudatfilozófiai kutatócsoport

2008–2009:

 • „A kiterjesztett szubjektum” – a szellem fogalma a 19–20. század filozófiájában és az interszubjektivitás problémája (Balogh Brigitta)
 • A szubjektum dekonstrukciója a 20. század filozófiájában (Horváth Gizella)
 • Metafizikai premisszák a tudat reprezentacionista modelljeiben (Veres Zoltán)

2009–2011:

 • Interdiszciplináris eljárások a kortárs tudatkutatásban (Veres Zoltán)

2011–2013:

 • Fenomenológiai megalapozású kísérletek a tudatkutatásban; a reprezentacionista modellek prezentacionista modellekkel való helyettesítése (Veres Zoltán)

2. „A modernitás önértelmezése és annak kortárs következményei” kutatócsoport 

2008–2010:

 • Az egyház, a politikum és a közélet viszonya napjainkban (Gorun Gheorghe; Forró Enikő)

2009–2011:

 • A nyugati univerzalizmus tündöklése és bukása (Molnár Gusztáv)
 • A Frankfurti Iskola kultúrfilozófiája (Horváth Gizella)
 • Modernitás-elméletek; a szekularizáció-elmélet a modernitás értelmezésében (Balogh Brigitta)

2011–2013:

 • Az irónia mint attitőd és mind mővészi kifejezıeszköz (Horváth Gizella)

3. „Ellenzékiség Közép-Kelet-Európában” kutatócsoport (2008–2011)

2008–2011:

 • Paradigmaváltások a romániai magyar értelmiség politikaelméleti gondolkodásában 1968 és 1989 között (Demeter Szilárd)

2010–2012:

 • Az ellenállás joga [ius resistendi] állam és egyház kapcsolatában Közép-Kelet-Európában 1945 után (Gorun Gheorghe; Forró Enikő)

2011–2013:

 • Ellenzéki paradigmák Közép-Kelet-Európában a 20. század 70-es és 80-as éveiben (Molnár Gusztáv)

4. „Interkulturalitás és interetnicitás” kutatócsoport”

2008–2010:

 • Az interetnikus párbeszéd eszméje a Provincia csoport tevékenységében, illetve a csoport szerepe a posztkommunista Románia közéletében (Molnár Gusztáv)

2009–2011:

 • Kortárs identitás- és alteritás-elméletek (Veres Zoltán)

2011–2013:

 • „Hivatalos” és „nem-hivatalos” párbeszéd a román és a magyar kultúra között a 20–21. században (Demeter Szilárd)
 • Az elismerés-elmélet kamatoztatása az interetnikus, illetve interkulturális kapcsolatokban (Balogh Brigitta)

2012–2013:

 • Regionális identitás a 19–20. századi történeti Partiumban és Bánságban (Gorun Gheorghe)
 • Interetnikus konfliktus és interetnikus párbeszéd a 19–20. század magyar és román politikai gondolkodásában (Forró Enikő)

A kutatási terv letölthető változata