Cercetare ştiinţifică

Cercetarea ştiinţifică constituie parte inseparabilă, continuă şi organică a activităţii noastre academice în care participă şi studenţii, cu coordonarea cadrelor noastre didactice. Activitatea ştiinţifică se organizează în cadrul atelierelor ştiinţifice organizate de catedre.

Domenii principale de cercetare ştiinţifică

Institutul de Studii Teologice „Sulyok István”:

 • Istoria Bisericii
 • Teologie biblică
 • Managementul comunităţilor religioase

Conducătorul unității: Dr. Kovács Ábrahám

 

Institutul de Cercetări Teritoriale „Partium”

 • Impactul volatilității cursului de schimb valutar asupra turismului din țările din Europa Centrală și de Est
 • Cercetari microregionale (Valea Ierului, Valea Barcaului, Dealurile Salajului, zona Careiului, zona Salontei)
 • Sectorul agricol in Partium (Crisana)
 • Geografia localitatilor in Partium (Crisana)
 • Orase si cooperatii de-alungul granitei romano-maghiare 
 • Populatia tiganeasca dealungul granitei romano-maghiare

Conducătorul unității: Dr. Kovács Ábrahám

 

Centrul de Cercetare al Creației și Educației Vizuale​:

 • Creaţie şi educaţie vizuală

Conducătorul unității: Dr. Antik Sándor

 

Centrul de Cercetări în Studii Germanistice:

 • Contacte literare germano-maghiare, literatură germană regională
 • Noile ştiinţe media (teatru şi film)
 • Interferenţe lingvistice
 • Probleme lingvistice contrastive
 • Traductologie

Conducătorul unității: Dr. Varga Péter

 

Centrul de Cercetări Muzicale​:

 • Gustul muzical
 • Istoria şi repertoriul orgilor – monument din Transilvania

Conducătorul unității: Dr. Fodor Attila

 

Centrul de Cercetare Aplicată​:

 • lingvistică comparativă
 • limbi profesionale

Conducătorul unității: Dr. Magyari Sára

 

Centrul de Cercetări și Studii de Literatură și Cultură:

 • cercetări legate de istoria literaturii engleze, germane și maghiare,
 • aspecte literare și culturale din Ardeal și Partium (Crișana),
 • interferențe culturale locale în Ardeal și Partium,
 • limbajul culturii contemporane,
 • interferențe literare,
 • traductologie literară.

Conducătorul unității: Dr. Albu-Balogh Andrea

 

Centrul de Cercetări și Studii Anglo-Americane​:

 • receptarea pieselor de teatru şi reprezentaţiilor engleze şi americane
 • literatura canadiană

Conducătorul unității: Dr. Veres Ottilia

 

Centrul de Cercetări Economice „Partium”:

 • analiza pentagonală a economiei româneşti
 • rolul capitalului uman în creşterea economică
 • analiza politicilor monetare
 • analiza creşterii economce bazate pe specificităţile regionale
 • analiza turismului wellness şi rural în Europa Centrală şi de Est
 • rolul comerţului electronic în activitatea economică

Conducătorul unității: Dr. Veres Edit

Cercetătorii noştri îşi publică rezultatele cercetărilor în volume proprii, colecţii de studii, respectiv în reviste interne şi internaţionale recunoscute. Activitatea de publicare este sprijinită de revista ştiinţifică a universităţii „Partiumi Egyetemi Szemle” şi de Editura Universităţii Partium. Cadrele noastre didactice participă regulat la manifestări ştinţifice interne şi internaţionale şi beneficiează de finanţări din partea unor instituţii prestigioase. În anii următori ne propunem să lărgim sensibil numărul şi volumul finanţărilor pe bază de contract/grant şi să obţinem noi surse de finanţare.


GRANTURI

CENTRALIZATORUL DATELOR PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ DESFASURATA IN UNIVERSITATE 2013-2018

 


Lista manifestărilor ştiinţifice organizate în perioada 2015-2019