Cercetare ştiinţifică

Cercetarea ştiinţifică constituie parte inseparabilă, continuă şi organică a activităţii noastre academice în care participă şi studenţii, cu coordonarea cadrelor noastre didactice. Activitatea ştiinţifică se organizează în cadrul atelierelor ştiinţifice organizate de catedre.

Domenii principale de cercetare ştiinţifică

Institutul de Studii Teologice „Sulyok István”:

 • Istoria Bisericii
 • Teologie biblică
 • Managementul comunităţilor religioase

Atelierul de cercetări sociale:

 • Comunităţi şi identitate etnică şi religioasă
 • Cercetări regionale
 • Structuri educaţionale
 • Piaţa forţei de muncă
 • Strategii de dezvoltare economică şi socială

Atelierul de creaţie şi educaţie vizuală:

 • Creaţie şi educaţie vizuală

Atelierul de cercetare filosofică:

 • Cercetări de istoria ideilor
 • Cercetări de filosofie politică
 • Filosofia istoriei
 • Filosofia artei

Atelierul de cercetare germanistică:

 • Contacte literare germano-maghiare, literatură germană regională
 • Noile ştiinţe media (teatru şi film)
 • Interferenţe lingvistice
 • Probleme lingvistice contrastive
 • Traductologie

Atelierul de cercetare muzicală:

 • Gustul muzical
 • Istoria şi repertoriul orgilor – monument din Transilvania

Atelierul de cercetare a limbilor străine:

 • lingvistică comparativă
 • limbi profesionale

Atelierul de cercetare de anglistică:

 • receptarea pieselor de teatru şi reprezentaţiilor engleze şi americane
 • literatura canadiană

Atelierul de cercetare economică:

 • analiza pentagonală a economiei româneşti
 • rolul capitalului uman în creşterea economică
 • analiza politicilor monetare
 • analiza creşterii economce bazate pe specificităţile regionale
 • analiza turismului wellness şi rural în Europa Centrală şi de Est
 • rolul comerţului electronic în activitatea economică

Cercetătorii noştri îşi publică rezultatele cercetărilor în volume proprii, colecţii de studii, respectiv în reviste interne şi internaţionale recunoscute. Activitatea de publicare este sprijinită de revista ştiinţifică a universităţii „Partiumi Egyetemi Szemle” şi de Editura Universităţii Partium. Cadrele noastre didactice participă regulat la manifestări ştinţifice interne şi internaţionale şi beneficiează de finanţări din partea unor instituţii prestigioase. În anii următori ne propunem să lărgim sensibil numărul şi volumul finanţărilor pe bază de contract/grant şi să obţinem noi surse de finanţare.


Indicatori privind cercetarea ştiinţifică