Eredményhirdetés Sapientia Kutatási Programok Intézete

A Kutatási Programok Intézete (KPI) belső pályázati rendszerben szervezi és koordinálja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében folyó tudományos kutatási programokat, a doktori ösztöndíj-támogatásokat, illetve egyéb, az oktatók tudományos tevékenységével összefüggő pályázatokat.

A Kutatási Programok Intézete a 2013-2014-es tanévben a Partiumi Keresztény Egyetem oktatóira vonatkozóan a következő támogatások megítéléséről döntött:

 

Sapientia Doktori Ösztöndíjprogram 2013/2014

Sor-

szám

Név

Doktori Iskola

1.

Debrenti Attila Sándor

Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

2.

Izsák Előd

Magyar Képzőművészeti Egyetem – Doktori Iskola

3.

Kulcsár Edina

Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

 

Egyetemi Kutatási Program 2013-2014

B. Egyéves futamidejű kutatások

Ssz.

Kutatásvezető

A kutatás címe

1.

Balogh Brigitta

 

Egyenlőség vagy egyformaság? A társadalmi homogenitás mint a modern nyugati politikai kultúra hallgatólagos előfeltevése

2.

Bartha Krisztina

A beszédészlelés és beszédmegértés kisiskolás korban

3.

Boka László

 

Forrás és utóélet.  Hálózatok, irodalmi csoportosulások  A Holnap körül és árnyékában

4.

Csákány Csilla

 

A székelyföldi amatőr és iskolai kórusmozgalom múltja és jelene. Egy énekkari műhely perspektívái

5.

Florian Gyula László

Az erdélyi ipari parkok versenyképességi tényezőinek vizsgálata

6.

Magyari Sára

Az anyanyelv képe

7.

Varga Péter

 

Topográfiai modellek a kelet-közép-európai mikrorégiók irodalmaiban