Regulamente

 

Szabályzatok

 

Carta Universității Creștine Partium

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

Codul de etică și deontologie universitară

Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică

Structura organizatorică UCP 2019

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de licență 2019-2020

Regulamentul de finalizare a studiilor de masterat 2019-2020

Metodologia examen de finalizare a studiilor DPPD 2019

Metodologia introducerii notelor in catalogul de examen

Regulament privind gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii

Regulamentul de evaluare examinare și notare a studentilor din UCP 2019

Regulamentul pentru aplicarea sistemului de credite transferabile la UCP-2019

Regulament privind creditele pentru voluntariat-2019

Regulament privind activitatea profesională a studenților din UCP

Regulament privind alegerea reprezentanților studenților din UCP

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenții Universității Creștine Partium