Regulamente

 

Szabályzatok

 

Carta Universității Creștine Partium

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

Codul de etică și deontologie universitară

Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică

Structura organizatorică UCP 2019

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenului de licență 2018-2019

Regulament privind finalizarea studiilor de masterat 2018-2019

Metodologia examen de finalizare a studiilor DPPD 2019

Regulament privind gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii

Regulament privind evaluarea și examinarea studenților

Regulament pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

Regulament privind creditele pentru voluntariat

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților

Regulament privind alegerea reprezentanților studenților din UCP