Regulamente

 

Szabályzatok

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

Metodologia examenului de finalizare a studiilor DPPD

Regulament de admitere la studiile universitare de licență

Regulament de admitere la studiile universitare de masterat

Regulament de evaluare, examinare și notare a studenților

Regulament de finalizare a studiilor de masterat

Regulament de organizare și desfășurare a examenului de licență

Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Regulament pentru aplicarea sistemului de credite transferabile

Regulament privind acordarea burselor

Regulament privind activitatea profesională a studenților

Regulament privind organizarea și desfășurarea mobilităților prin programul Erasmus+

Regulament privind programele de stimulare a studenților

Structura anului universitar

Taxe de școlarizare și administrative