Admitere 2020

             de Licență

Înscriere: 13-22 iulie 2020.

Admitere: 23-24 iulie 2020.

Afișarea rezultatelor: 23-27 iulie 2020.

Înmatriculare: 23-29 iulie 2020.

 

Masterat

Înscriere: 13-23 iulie 2020.

Admitere: 24 iulie 2020.

Afișarea rezultatelor: 24-25 iulie 2020.

Înmatriculare: 24-29 iulie 2020.

 

Contact:

Facultatea de Litere și Arte

Secretar șef facultate: Szlopp Bernadette - Katalin: 0259-418252/107

E-mail: bmk@partium.ro

Web: bmk.partium.ro


Facultatea de Șttiințe Economice și Sociale
Secretar șef facultate: Kincses Gabriella: 0259-418252/109

E-mail: gtk@partium.ro

Web: gtk.partium.ro

 

Ghid admitere-2020

Locurile

de licență Locuri fără taxă Locuri cu taxă Total
 

Limba și literatura germană

16 21 37

Limba și literatura engleză

Limba și literatura engleză - Limba și literatura germană

25 24 49

Limba și literatura maghiară

Limba și literatura maghiară - Limba și literatura engleză

23 24 47
Asistență socială 17 18 35
Sociolgie 15 20 35
Management 30 45 75
Economia comerțului, turismului și a serviciilor 30 30 60
Finanțe și bănci 27 23 50
Muzică 10 10 20
Canto * 10 10 20
Arte plastice 23 12 35
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 23 12 35
 Masterat
Multilingvism și Multiculturalitate 14 16 30
Traduceri și interpretare * 7 23 30
Politici sociale europene 11 19 30
Management social și dezvoltare comunitară* 0 30 30
Managementul dezvoltării afacerilor 20 20 40
Administrarea afacerilor în turism 10 20 30
Arta muzicală în contemporaneitate 5 15 20
Comunicare vizuală 10 20 30
       

* În cazul în care specializarea obține avizul de funcționare provizorie

Informații specifice specializăriilor

Licență

Masterat


Regulament de admitere la studiile universitare de licență

Regulament de admitere la studiile universitare de masterat