Felvételi 2020

Felvételi menete:

              Alapképzések 

Beiratkozás: 2020. július 13 – 22.

Felvételi vizsgák időpontja: 2020. július 23 – 24.

Eredményhirdetés: 2020. július 23 – 27.

Fellebbezés: eredményhirdetéstől számított 48 órán belül

Anyakönyvezés: 2020. július 23 – 31.

 

Mesteri képzések

Beiratkozás: 2020. július 13 – 23.

Felvételi vizsga: 2020. július 24.

Eredményhirdetés: 2020. július 24 – 25.

Anyakönyvezés: 2020. július 24 – 31.

 

Jelentkezz online:

jelonline2020 01

Elérhetőségek:

 

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

Szlopp Bernadette - Katalin: 0259-418252/107

E-mail: bmk@partium.ro

Web: bmk.partium.ro


Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Kincses Gabriella: 0259-418252/109

E-mail: gtk@partium.ro

Web: gtk.partium.ro

 

Felvételi plakát:

Felvételi plakát 2020

Felvételi tájékoztató:

PKE felvételi tájékoztató - 2020

A 2020-as felvételin meghirdetett helyek száma 

Alapképzések Tandíjmentes
helyek
Tandíjas
helyek
Helyek 
összesen

Német nyelv és irodalom

16 21 37

Angol nyelv és irodalom

Angol nyelv és irodalom - Német nyelv és irodalom

25 24 49

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom - Angol nyelv és irodalom

23 24 47 
Szociális munka 17 18 35
Szociológia 15 20 35
Menedzsment 30 45 75
Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana 30 30 60
Bank- és pénzügyek 27 23 50
Zene 10 10 15
Magánének*** 10 10 20
Képzőművészet 23 12 35
Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 23 12 35
Agrármérnök* 40 - 40
Gépészmérnök* 60 - 60
Vidékfejlesztési agrármérnök* 40 - 40
 Mesteri képzések 
Többnyelvűség és multikulturalitás 14 16 30
Fordító tolmács *** 7 23 30

Európai szociálpolitikák

11 19 30
Szociális menedzsment és közösségfejlesztés *** 0 30 30
Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje 20 20 40
Idegenforgalmi gazdálkodás 10 20 30
Zeneművészet a jelenkorban** 5 15 20
Vizuális kommunikáció 10 20 30
       

* - A Debreceni Egyetem kihelyezett szakjai

** - Az ARACIS ellenőrzés nyomán módosított név (korábban: Zeneművészet az audiovizuális kultúrában)

*** A szakot az akkreditációs bizottság jóváhagyását követően indítja az egyetem


Az egyes szakokra vonatkozó információk

 

Alapképzések

Mesteri képzések


Beiratkozás

Fontos tudnivalók:

 • NINCS beiratkozási díj!
 • sikeres felvételi után az anyakönyvezési díj: 50 lej
 • a felvételi dossziénak a vizsga megkezdése előtt történő visszavonása esetén a vizsgadíj 75%-a visszaigényelhető.

A beiratkozási díj kifizetése alól mentesülnek az alábbi jelentkezők:

 • egyik vagy mindkét szülő elhalálozott,
 • gyermekotthonban nevelkedtek,
 • legalább az egyik szülő tanár (jelenleg tanít, nyugalmazott, elhalálozott),
 • a PKE főállású alkalmazottai és azok gyermekei.

Alapképzés

Beiratkozási iratok:

 • beiratkozási kérelem - nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;
 • eredeti érettségi diploma, valamint az érettségi diploma egyszerű  fénymásolata .  A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti érettségi diploma felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a diploma eredeti példányát. A felvételt nyert  hallgatók anyakönyvezéskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • a 2020-ban érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat eredetije és egyszerű fénymásolata, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti iskolai bizonylat felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja az iskolai bizonylat eredeti  példányát. A felvételt nyert  hallgatók anyakönyvezéskor kötelesek benyújtani eredeti iskolai bizonylatukat, a tanév kezdetőig pedig az érettségi diploma eredei példányát  a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére;
 • 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;
 • születési bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti születési bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja eredeti születési bizonyítványát.
 • személyi igazolvány egyszerű fénymásolata

Esetenként szükséges még:

 • házassági bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti házassági bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja eredeti házassági bizonyítványát.
 • diákigazolvány vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelentkezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;
 • diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás más felsőoktatási intézmény (vagy a Partiumi Keresztény Egyetem más szakjának) hallgatói számára;
 • felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek
 • egyetemi vagy főiskolai oklevél eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti oklevél felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja egyetemi vagy főiskolai okevelének eredeti példányát.
 • tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I, II, III helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek eredeti példánya és egyszerű fénymásolata. Az oklevelet a Kar Dékáni Hivatalának titkársága beiratkozáskor hitelesíti az eredeti oklevél felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja az oklevél eredeti példányát. 
 • a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb dokumentumok;

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • félárvák és árvák esetében a halotti bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti  bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a bizonyítvány eredeti példányát.
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Mesteri képzés

Beiratkozási iratok:

 • beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány;
 • eredeti érettségi diploma, valamint az érettségi diploma egyszerű  fénymásolata.  A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti érettségi diploma felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a diploma eredeti példányát.
 • eredeti egyetemi  diploma, valamint az egyetemi diploma egyszerű  fénymásolata . A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti egyetemi diploma felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja az diploma eredeti példányát. A felvételt nyert  hallgatók anyakönyvezéskor kötelesek benyújtani eredeti egyetemi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • születési bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata. A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának titkársága hitelesíti az eredeti születési bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja eredeti születési bizonyítványát.
 • személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • esetenként: házassági bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata.  A fénymásolatot a beiratkozásnál a Kar Dékáni Hivatalának Titkársága hitelesíti az eredeti házasságlevél felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a házassági bizonyítvány eredetijét.
 • háziorvos által kiállított orvosi típusigazolás;
 • négy db. 3/4-es fénykép (igazolványkép-méret);
 • a felvételi díj (50 RON) befizetését igazoló nyugta;
 • magyar vagy román nyelvű szakmai önéletrajz

 • magyar vagy román nyelvű motivációs levél;

 • nyelvvizsga-igazolás (kötelezvény aláírása esetén a mesteri képzés befejezéséig pótolható).

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • félárvák és árvák esetében a halotti bizonyítvány eredetije és egyszerű fénymásolata.  A fénymásolatot a Kar Dékáni Hivatalának Titkársága hitelesíti az eredeti bizonyítvány felmutatása alapján, ezt követően a jelentkező visszakapja a bizonyítvány eredeti példányát.
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

Külföldi állampolgárok beiratkozásához szükséges iratok

Alapképzés:

 • Beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány; 11a cerere de recunoaștere studii pentru cetățeni europeni-admitere de licenta
 • születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;
 • orvosi igazolás (nemzetközi nyelven);
 • 3 db. fénykép
 • 55 lej diploma elismertetési díj

Mesteri képzés:

 • Beiratkozási kérelem - a beiratkozáskor igényelhető nyomtatvány; 11b cerere de recunoaștere studii pentru cetățeni europeni master-doctorat-DPPD
 • születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) fénymásolata;
 • főiskolai/egyetemi diploma/oklevél közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a főiskolai/egyetemi jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;
 • orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven);
 • 3 db. fénykép
 • 55 lej diploma elismertetési díj

A PKE által a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások és támogatások

Ösztöndíjak

 • érdemösztöndíj – a kimagaslóan jó eredményeket elérő hallgatók számára, tanulmányi eredményeik, valamint kutatási és más szakmai tevékenységeik alapján megítélt támogatás, melynek összege 500 lej/hó.
 • tanulmányi ösztöndíj – a félévi átlagok függvényében a jó tanulmányi eredményeket elérők számára megítélhető támogatás, melynek összege 400 lej/hó (első éveseknek, első félévben 300 lej/hó).
 • szociális ösztöndíj – a nehéz anyagi helyzetű hallgatók számára, pályázati úton elérhető támogatás, melynek összege 300 lej/hó.

Hallgatói ösztöndíjszabályzat

Az intézmény által biztosított bentlakási lehetőségek

Az elmúlt tanévben 196 hallgató kapott bentlakási lehetőséget 2, 3, illetve 4 ágyas szobákban.

Elszállásolási és étkezési díjak:

 • szállás: 180 lej/hó
 • étkezés (háromfogásos ebéd): 10 lej

Szállást és étkezést biztosítunk térítés ellenében, a felvételi ideje alatt. Szállásfoglalás:

Arany János Kollégium

Tandíjak (a helyek hozzávetőlegesen 40%-a tandíjmentes)

Alapképzés

 • Turisztika, Menedzsment, Szociális munka, Szociológia, Teológia – Szociális munka/Diakónia, Óvodai és elemi oktatás pedagógiája valamint a Nyelv és irodalom szakok esetében – 300 EUR*/év
 • Zene – 400 EUR*/év
 • Képzőművészet – 450 EUR*/év
 • Bank és pénzügyek – 400 EUR*/év

Mesteri képzések 

 • Többnyelvűség és multikulturalitás, Európai szociálpolitikák, Zeneművészet a jelenkorban, Vizuális kommunikáció – 425 EUR*/év
 • Idegenforgalmi gazdálkodás, Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje – 500 EUR*/év

A tandíjas és tandíjmentes helyek évenként módosulnak a hallgatók tanulmányi eredményei szerint. Így lehetőség van fizetéses helyről átkerülni ingyenes helyre és fordítva.

* A Román Nemzeti Bank napi árfolyama szerint


További letölthető dokumentumok

Felvételi szabályzat alapképzésekre

Felvételi szabályzat magiszteri képzésekre