Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális 3.

A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportjának tudományos konferenciája

A Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja 2023. szeptember 21–23-án rendezi meg az öt évvel ezelőtt útjára indított, kétévente megrendezett Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális című nemzetközi konferenciasorozatának újabb eseményét.

Általában nagyon keveset, manapság azonban talán egyre többet beszélünk arról, hogy a lokális kultúra milyen megtartó erőt képvisel a nemzeti kultúra szempontjából. A helyi közösségek, a lokális és regionális miliő tényleges táptalaja a később magasabb szintre emelkedő irodalomnak és kultúrának, amely válhat akár nemzeti, akár világméretekben is meghatározó vagy hatást kifejtő tényezővé. Konferenciánk éppen ezért kíván bekapcsolódni abba a diskurzusba, amely a lokális és regionális vs. globális viszonyát, egymásra hatását, illetve egymást feltételező voltát vizsgálja.

Konferenciánk néhány előadás erejéig fókuszba kíván állítani olyan szerzőket, alkotókat, akik valamilyen módon kapcsolódnak Nagyvárad lokális, illetve a Partium vagy Erdély regionális közegéhez, és bizonyítják, hogy a magas irodalom és kultúra kizárólag a helyiből nőhet ki.

Idei konferenciánk keretében Erdély híres szülöttére, Bánffy Miklósra (1873–1950) emlékezünk, aki 150 évvel ezelőtt Kolozsváron látta meg a napvilágot. Származása révén lehetősége nyílt a politikai szerepvállalásra, volt országgyűlési képviselő és főispán, külügyminiszter, valamint a Nemzeti Színház és a Magyar Operaház intendánsa. Közéleti tevékenységéről személyes hangon számol be Emlékeimből című kötetében. Érdeklődési köre és talentumai révén több területen is tevékenykedett, egy személyben volt irodalomszervező, író, könyvillusztrátor, színházi rendező és karikaturista. 1926-ban visszatért szülőföldjére, Erdélybe, ahol aktívan bekapcsolódott az irodalmi életbe. Szépíróként (írói álneve Kisbán Miklós) a dráma és az epika területén alkotott maradandót. Műveiben a történelmi múlt, a közelmúlt és a jelen aktuális kérdései felé fordul.

A konferencia kísérőrendezvényeként 17.30 órától nyitjuk meg a PKE dísztermében a Bánffy Miklós és az erdélyi Helikon húsz esztendeje című kiállítást. A tárlatot bemutatja a szövegíró-kurátor dr. Boka László, a PKE egyetemi docense, a budapesti BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.

A megnyitót követően kerekasztal-beszélgetés formájában Szász László Bánffy-monográfiája (Az erdélyi szellem arisztokratája, MMA Kiadó, 2020.) kapcsán idézzük meg a rendkívül sokszínű, reneszánsz egyéniséget. A szerzővel Boka László és Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője beszélgetnek.

A megjelenteket köszönti dr. Grezsa Csaba kolozsvári főkonzul, aki megemlékezik Bánffy Miklós egykori külügyminiszterről.

A konferencia programja:Lokális és regionális 3. – Konferenciaprogram.pdf

A konferencia szervezői:

  • Albu-Balogh Andrea (balogh.andrea@partium.ro)
  • János Szabolcs (janos.szabolcs@partium.ro)

forrás: magyartanszek.partium.ro