Partium Kiadó

Partium Kiadó

Honlap
kiado.partium.ro

A Partium Kiadó

A Partiumi Egyetemi Szemle szerkesztőségéből nőtte ki magát a Partium Kiadó, amelyet 2003-ban jegyeztettünk be hivatalosan. Kiadónk többek között a következő sorozatokat indította útjukra:

 • egyetemi jegyzetek
 • szöveggyűjtemények
 • a PKE oktatói által írt tudományos dolgozatok, referencia-anyagok, szakkönyvek stb.
 • alkalmi kiadványok (brosúrák, népszerűsítő kiadványok, konferenciakötetek, felvételi tájékoztatók stb.)
 • Partiumi Egyetemi Szemle
 • Acta Universitatis Christianae Partiensis. Studia culturale

Eddig megjelent kiadványaink

 • Benedek Andrea: Deutsch für dich, neked, pentru tine
 • Bögre Zsuzsa – Bernáth Krisztina (szerk.): Közelítések az élettörténetek kutatásához. Olvasókönyv a kvalitatív módszerek tanulmányozásához (tanulmányok)
 • Czibula Katalain – Emődi András – János Szatmári Szabolcs (szerk.): Dráma–múlt, színház–jelen:Tanulmányok a dráma és színháztörténet köréből (tanulmányok)
 • Demeter M. Attila (szerk.): Politikai doktrínák (szöveggyűjtemény)
 • Emődi András: Bihar megyei kéziratos térképek
 • Emődi András: Kapucinusok és könyvtárak Nagyváradon
 • Flóra Gábor – Belényi Emese: A társadalmi inklúzió szociológiája (egyetemi jegyzet)
 • Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok (1969–2004) (válogatott tanulmányok)
 • Gizella Boszák (szerk.): Schwerpunkte der deutschen Grammatik (Übungsbuch)
 • Hermán M. János: Bethlen Miklós életének és gondolkodásának evangéliumi vonásai (tanulmányok)
 • Hermán M. János: Johannes a Lasco élete és munkássága 1499–1560 (tanulmányok)
 • János Antal: Rev Revolution
 • János Szatmári Szabolcs (szerk.): Deutsche literatur im 18. Jahrhundert (Aufklärung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang klassik) (szöveggyűjtemény)
 • János Szatmári Szabolcs (szerk.): Germanistik ohne Grenzen 1–3. (konferencia-kötet)
 • János Szatmári Szabolcs (szerk.): Globale und lokale Denkmuster (Festschrift für Elena Viorel zum 70. Geburtstag) (konferenciakötet)
 • János Szatmári Szabolcs (szerk.): Wissenschaften im Dialog 4–6. (konferenciakötet)
 • János Szatmári Szabolcs, Andrea Benedek, Gizella Boszák, Eszter Szabó, Renata Alice Crisan, Noémi Kordics (szerk.): Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen 7–8. (konferenciakötet)
 • Molnár János: Az aradi állásfoglalás a magyar-román diplomáciai kapcsolatok és a "Vasile-dosszie" tükrében (tanulmányok)
 • Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium I.
 • Pásztor Rita – Szűcs Enikő: Útmutató a szociálpolitika és szociális menedzsment szakterületekhez (egyetemi jegyzet)
 • Szilágyi Györgyi – Flóra Gábor – Bernáth Krisztina: Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció (konferenciakötet)
 • Szilágyi Györgyi – Gidai Erzsébet (szerk.): Gazdaság, régiófejlesztés, oktatás (konferenciakötet)
 • Szilágyi Györgyi – Tolnai Tímea: Vallásszociológia (egyetemi jegyzet)
 • Szűcs István (szerk.): Társadalomtudomány – neveléstudomány (tanulmányok)
 • Titus Pop: British Cultural Studies (egyetemi jegyzet)
 • Tonk Márton: Bevezetés a középkori filozófiába (egyetemi jegyzet)
 • Tőkés István: Református keresztyén tanítás
 • Ujvárossy László: A progresszív művészet Nagyváradon, a 80-as években
 • Vincze Gábor: A Historical Chronology of the Hungarian Minority 1944–1989
 • Vincze Gábor: Gúzsba kötött kisebbség

Kiadványaink megvásárolhatók a kiadó székhelyén.

Elérhetőségek

E-mail: partiumkiado@partium.ro
Telefon: (+40)-259-418-252 
Cím: RO 410209 Oradea, str. Primăriei nr. 27.

 

 

A Partiumi Egyetemi Szemle

Egyetemünkön először egy tudományos folyóirat megalapítására mutatkozott igény, ezt – a Partiumi Egyetemi Szemlét – sikerült is 2002-re létrehoznunk. Első számunk egyetemünk elődje, a Sulyok István Református Főiskola fennállásának tíz éves évfordulója alkalmából tartott konferencia anyagait tartalmazta. A második számra már véglegesítődött a lap struktúrája. A kisebb méretű egyetemek természetesen nem bírnak el több különböző, szakosodott periodikát – de erre talán nincs is szükség tudományos közösségünk szerveződésének szempontjából. Hiszen, noha egy átfogó periodika tartalmi vonatkozásban szükségszerűen eklektikussá válik, véleményünk szerint létezik jó értelemben vett eklekticizmus is – mégpedig a gondolatébresztő sokszínűség. Minthogy egyetlen tudományág sem lehet öncélú, feltételezhetően léteznek olyan érintkezési pontok a különböző szakterületek között, amelyek mintegy megkövetelik az összerendeződést. Ennek az elképzelésnek a jegyében született a hét állandó rovat:

 • Lélek-tér-kép – ebben a rovatban többnyire teológiai írásokat közlünk;
 • Jelenvalóság – szociológiai, közgazdaságtani, szociális munkás, pszichológiai tanulmányok tömbje;
 • Nyelvvilág& – ebben irodalomelméleti, nyelvészeti, irodalomtörténeti stb. írások kapnak helyet, valamint az idegen nyelven írt szövegek;
 • Gondolatút – filozófusok „agorája”, valamint a képzőművészet területéről származó elméleti tanulmányok;
 • Felütés – itt többnyire zeneelméleti, zeneesztétikai, zenetörténeti szövegeket közlünk;
 • Gutenberg-galaxis – recenziók;
 • Mikrokozmosz – ez a rovat azt a célt szolgálja, hogy az egyetemünkön elhangzott, nem föltétlenül szaktudományos szövegek is helyet kapjanak a lapban, mintegy az egyetemi belső tudományos élet tükreként.

Szándékaink szerint a Partiumi Egyetemi Szemle a dialógus tere – a különböző tudományterületek között, az egyetemi tudományos közösség tagjai között és nem utolsósorban az oktató és az egyetemi hallgató között. Meggyőződésünk, hogy lapunk akkor kezd élni, „működni”, ha ténylegesen agorává válik, olyan nyílt térré, ahol mindannyiunk kérdései létjogosultságot nyernek. Ugyanakkor az áldatlan romániai magyar könyvtári állapotok miatt lapunk feladataként azt is felvállaltuk, hogy a hallgatók számára másodlagos irodalomként is értékesíthető írásokat, fordításokat közöljünk, illetve, hogy idegen nyelvű írásokat is közzétegyünk. Természetesen az egyetemi szellemi élet hangsúlyos résztvevői a hallgatók is. Egy induló, fiatal kutató további munkálkodása számára pedig mi sem biztosíthat nagyobb motivációt, mint hogy első tudományos eredményeit megoszthatja nemcsak a szakirányítókkal, hanem a tágabb szakmai közösséggel is. Ezért a kiadvány céljai között szerepel az is, hogy teret nyisson a hallgatók felé. 

 

A Partiumi Egyetemi Szemle

a Partiumi Keresztény Egyetem félévente megjelenő tudományos lapja

A szerkesztőség tagjai

 • Főszerkesztő: Dr. Fogarasi József
 • Főszerkesztő-helyettes: Dr. Boszák Gizella

A folyóiratban megjelenő cikkeket előzőleg két bíráló értékeli anonim módon. A beküldött kéziratról először a szerkesztő/rovatvezető dönti el, hogy alkalmas-e a bírálatra, majd két, az adott szakterületen elismert bírálónak adja ki, akik előtt egymás, és a szerző kiléte mindvégig ismeretlen marad.

Az anonim bírálat megvalósítása érdekében kérjük, hogy sem a nevét, sem más azonosító személyes adatot ne tüntessen fel sem a kéziratban, sem a kiegészítő fájlokban.

pesz-kozlesi-feltetelek.pdf

Elérhetőségek

E-mail: pkeszemle@partium.ro
Telefon: (+40)-259-418-252 
Cím: RO 410209 Oradea, str. Primăriei nr. 27


A Partium Kiadó működési szabályzata

Könyvkatalógus