2019/2020 II. félév

UNIVERISTATEA CREȘTINĂ PARTIUM DIN ORADEA

Posturi vacante scoase la concurs în anul universitar 2019/2020 semestrul II. - septembrie

 

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Economie

Calendarul desfășurării concursului intern pentru postul de asistent universitar pe perioadă determinată în septembrie 2020

Departamentul de Economie anunță concurs intern un post didactic de asistent universitar pe o perioadă determinată de 3 ani și  cu aprobarea Consiliului de Administrației al Universității Creștine Partium din Oradea, conținând următoarele discipline:

Post 1

Disciplina

Specializarea

An studii

Semestru

Ore convenționale

Ore seminar

Management

FB

1

1

1

2

Management

ECTS

1

1

1

2

Management

M

1

1

1

2

Managementul producției

M

2

1

1

2

Managementul calității

M

2

2

1

2

Practică de specialitate

M

2

2

1

2

Managementul proiectelor

M

3

1

1

2

Managementul serviciilor

ECTS

3

1

1

2

Comerț electronic

ECTS, M

3

2

1

2

Logistică

M

3

2

1

2

Managementul resurselor umane

M

3

2

1

2

Managementul resurselor umane

ECTS

3

2

1

2

Total

 

 

 

12

24

Desfășurarea concursului intern pentru postul de asistent universitar pe perioadă determinată se realizează conform Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea Creștină Partium astfel:

  1. depunerea dosarelor în perioada 7 și 14 septembrie 2020.
  2. analiza dosarului de către directorul științific și consiliului juridic al universității până în 15 septembrie 2020.
  3. evaluarea candidatului pe baza dosarului depus de către comisia de concurs compus din directorul de departament și directorii programelor de studii gestionate de departament (dr. Veres Edit, dr. Szász Erzsébet și dr. Debrenti Edith) până în 16 septemberie 2020.
  4. aprobarea concursului intern de către Senatul Universității Creștine Partium, în data de 28 septembrie 2020.

 


UNIVERISTATEA CREȘTINĂ PARTIUM DIN ORADEA

Posturi vacante scoase la concurs în anul universitar 2019/2020 semestrul II. - aprilie

 

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Limbă și literatură

Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Tehnici de comunicare în limba străină 1, Tehnici de comunicare în limba străină 2, Limba străină în afaceri 1, Limba străină în afaceri 1.2., Limba străină în afaceri 2, Tehnici de comunicare Engleză.

 

Departamentul de Arte

Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Tehnici grafice foto-video 1., Perspectivă - geometrie descriptivă, Tehnici grafice foto-video 2., Structuri audiovizuale 3., Investigații alternative în desenul pt. grafică 4., Istoria artei maghiare, Animaţie pe calculator 3, Cultura vizuala, Etica si integritate academica, Animaţie pe calculator 4, Sociologia artei.

 

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Științe Socio-Umane

Lector universitar, poziția 15, disciplinele: Fundamentele pedagogiei, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Practică pedagogică II., Teoria și metodologia curriculumului, Politici educaționale și sociale.

 

Calendarul desfășurării concursului