2017/2018 I. félév

POSTURI DIDACTICESCOASE LA CONCURS 2017 DECEMBRIE

Facultate

Departament

Poziția în Statul de funcții

Funcție didactică

Domenii științifice arondate

Disciplinele din planul de învățământ

Facultatea de Litere și Arte

Limbă și Literatură

20

lector

Filologie

Istoria literaturii maghiare 1., Istoria literaturii maghiare 2., Patrimoniul cultural maghiar, Biblioteconomie, Comunicare profesională

 

Facultatea de Litere și Arte

Limbă și Literatură

22

lector

Filologie

Introducere în literatura anglo-americană, Limba engleză contemporană (Fonetică și fonologie), Curs practic: exerciții de comunicare orală (prezentare), Teoria literaturii (engleză), Academic Writing, Istoria literaturii britanice (IV), Mituri și literatură

 

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

17

lector

Finanțe

Monedă și credit, Finanțele firmei, Piețe financiare, Gestiunea portofoliilor de titluri financiare, Management bancar

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

18

lector

Finanțe

Bazele contabilității, Management financiar

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Științe Socio-Umane

15

lector

Sociologie

 

Politici sociale - Introducere, Politici sociale II. - Politica ocupării forței de muncă, Politici sociale III. - Asigurări de sănătate și șomaj, Servicii de protecție a copilului, Politici sociale IV.- Politici de locuire

Facultatea de Științe Economice

Științe Socio-Umane

16

lector

Științe ale educației

 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Teoria și metodologia instruirii, Practică pedagogică III. (învățământ preșcolar 1.), Teoria și metodologia evaluării, Metodologia cercetării în științele educației, Practică pedagogică IV. (învățământ primar 1.), Practică pedagogică VI. (învățământ preșcolar 2.)

 

Calendar

DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1646. DIN 24.11.2017, PARTEA A III-A

24.11.2017-09.01.2018

 • Depunerea Dosarelor de Concurs ale candidaţilor la Rectorat şi verificarea documentelor din dosar

10.01.2018 – 19.01.2018

 • Certificarea condiţiilor legale de participare la concurs de către Serviciul Juridic şi comunicarea Avizului Juridic în maxim 48 de ore de la emitere

04.12.2017-08.12.2017

 • Aprobarea Comisiilor de Concurs de către Consiliile Profesorale ale Facultăţilor

14.12.2017

 • Aprobarea Comisiilor de Concurs de către Senatul Universităţii

18.12.2017

 • Emiterea Deciziei Rectorului privind componenţa Comisiilor de Concurs

18.12.2017

 • Transmiterea către MECTS a Comisiilor de Concurs şi publicarea acestora pe pagina web a concursului

22.01.2018-24.01.2018

 

 • Dosarele candidaților se transmit Decanatelor și Comisiilor de Concurs

29.01.2018-02.02.2018

 

 • Susținerea concursului, inclusiv a prelegerii publice

05.02.2018

 • Afișarea rezultatelor

06.02.2018-12.02.2018

 • Depunerea contestaţiilor

13.02.2018

 • Soluționarea contestațiilor de către comisiile de concurs

14.02.2018-15.02.2018

 • Consiliile Profesorale ale facultăţilor analizează respectarea procedurilor de concurs și avizează raportul Comisiilor

22.02.2018

 • Validarea concursului de către Senatul Universităţii
 • Emiterea deciziei de numire pe post

26.02.2018-28.02.2018

 • Transmiterea către MECTS a deciziilor de numire şi de acordare a titlului universitar împreună cu raportul de concurs

 

Informatii posturi:

Departamentul de Limba si literatura - Lector - poz.22.docx

Departamentul de Limba si literatura - Lector - poz.20.docx

Departamentul de Stiinte socio-umane - Lector - poz.15.docx

Departamentul de Stiinte socio-umane - Lector - poz.16.docx

Departamentul de Economie - Lector - poz.17.docx

Departamentul de Economie - Lector - poz.18.docx