Partiumi Területi Kutatások Intézete

Megkezdte a munkát a Partiumi Területi Kutatások Intézete

Megkezdte a munkát a Partiumi Területi Kutatások Intézete

 

A PKE Alapítók Tanácsától 2015. márciusában kapott megbízás értelmében kezdeményeztem a Partiumi Keresztény Egyetem keretében, a Partiumi Területi Kutatások Intézetének a megalakulását. Az új kutatási egység létrehozásának célja, a Partium területét érintő regionális kutatások tudatos felvállalása, szervezése, a meglévő interdiszciplináris kutatási kapacitás egy rendszerbe való összefogása.

Az intézetnek az akadémiai szférából belső és külső, vagyis PKE-n kívüli tagjai is lehetnek. Az új intézet alakuló üléséig, melyre 2015. május 27.-én került sor, 15 belső és 10 külső tag jelentkezett, ez utóbbiak a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola, az ELTE ás a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Partiummal is foglalkozó kutatói. Az alakuló ülésen tudományos titkárnak Zakota Zoltán adjunktust, jegyzőnek Izsák Hajnalka tanársegédet, intézetigazgatónak pedig alulírottat választotta a Közgyűlés. A Partiumi Területi Kutatások Intézetének a megalakulását a júliusi, a működési szabályzatot a szeptemberi szenátus hagyta jóvá.

2015. október 1.-től indult az intézet első önálló kutatási programja, magyarországi finanszírozással. „A reintegrációs folyamatok és a formálódó Partium régió” nevet viselő kutatáshoz az intézethez korábban csatlakozott két neves külső kutatót sikerült alkalmazni: Süli-Zakar István professor emeritust Debrecenből és Bakk Miklós politológust Kolozsvárról. További kutatások és kutatócsoportok szervezése jelenleg folyik és tervben van egy kétoldalú Partium-kutatás workshop megszervezése a PTKI és a Nyíregyházi Főiskola Hungarológiai munkacsoportjának részvételével, melynek tervezett helyszíne a közelmúltban Csengerben átadott Osváth Gyűjtemény székháza lenne.

Az intézet vezetői szorgalmazzák további külső és belső tagok csatlakozását és új, a Partiumhoz köthető kutatási csoportok vagy programok megszervezését.

Szilágyi Ferenc igazgató

Partiumi Területi Kutatások Intézete

 

Szilágyi Ferenc PhD

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad

 

Dsc 3685 bmp