Megnyílt az új tanév a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen

A nagyvárad-újvárosi református templomban, ünnepélyes keretek között nyitotta meg a 2021/2022-es egyetemi tanévet dr. Pálfi József rektor. A padokat megtöltő elsőévesek hallgatói fogadalmat tettek.

Pikó Stefánia

Megtelt az újvárosi templom kedd délben a Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitója alkalmából, melyen a hallgatók közül főként az elsőévesek vettek részt.

3503986pke

Az ünnepség Szomor Abigél egyetemi lelkész igehirdetésével indult, melyben – az elsőévesek üdvözlése után – egy merész analógiát fogalmazott meg. A Bibliát, Istent idézte, aki elmondta egyszer, hogyan képzeli el a jövő közösségét: adott egy város, annak közepén az ő trónja, melyből egy folyó árad, az élet vizének forrása, mely táplálja az egész várost. „A folyó partján, a város szívében, ott áll az életnek a fája” – hangzott el. Az élet fája folyamatosan ontja a gyümölcsöket, melyből mindenkinek jut, a fa levelei pedig gyógyítanak. „Az analógia merész, de a hasonlóság kézenfekvő, nem lehet nem látni. Nagyvárad közepén, a város szívében itt az egyetem életfája. Nézzünk rá! (…) Megállapíthatjuk, hogy 31 éves, fiatal fa. Nagy gonddal és nagy reményekkel ültették, jó talajba” – fogalmazott. A gyökerek között ott található az egyetemalapítás pillanata, a Római Katolikus Püspökség, valamint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület alapító szándéka, együttműködése, erőfeszítése. Még mélyebbre tekintve, ott van a váradi várban a 360 éve működő szellemi műhely, és vélhetően, az első magyar nyelvű főiskola nyomai. A fa törzsét a tanárok, a vezetőség, az adminisztratív személyzet képezi, a levelek pedig maguk a hallgatók: „Ti vagytok a leveleink, kedves diákok, és hisszük, hogy a gyümölcsök is ti lesztek” – szólt a lelkipásztor.

3504023dscn4932 scaled

„Raktározzuk el a jót!” – szólította fel a jelenlévőket, utalva arra, hogy a jelenlegi, kihívásokkal teli időszakban is meg kell tartani a reményt, és nem szabad megfeledkezni mindarról, amibe kapaszkodni lehet nehézségek idején.

Az igehirdetés után a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium kórusa tartotta meg műsorát Kövendi Éva vezényletével és Szakács Zoltán kíséretével. A kórust eredetileg 1905-ben alapították, de harminc évvel ezelőtt „élesztették” újra. Színvonalas előadásuk után Szomor Abigél megjegyezte, örül az együttműködésnek, továbbra is tartani fogják a kapcsolatot, majd felkérte az egyetem rektorát, nyissa meg hivatalosan az új tanévet.

3504094dscn4939 scaled

Alapszakon 251, mesterképzésen pedig 110, összesen 361 hallgató kezdi meg az idei tanévben tanulmányait a PKE-n, a 2021/2022-es tanév összlétszáma pedig 826, mondta el dr. Pálfi József rektor. Főállású oktatóból jelenleg 75 van az egyetemen. Mindehhez a Debreceni Egyetem kihelyezett képzései is hozzátevődnek, 94 hallgatóval. Ugyanakkor folyamatban van további új szakok létrehozása is, melyeket egyelőre nem részletezett az egyetem rektora. Tudatta, idén az egyetem hibrid formában kezdi az oktatást.

Dr. Pálfi József beszédét azzal folytatta, hogy bár a jelenlegi körülmények sajátságosak, minden tanévnyitó ünnep. „Ünnep, mert az universitas közösségébe belépő, vagy az elkezdett utat folytató, élni akaró és életképes közösségéről beszél minden ilyen alkalom” – fogalmazott. Az ünnep fogalma kapcsán idézte az ókori görög filozófust, Démokritoszt is: „az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadó nélkül”.

A rektor arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy éppen száz évvel ezelőtt hozták létre a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, valamint ugyanekkor jött létre a szatmári, a nagyváradi, temesvári római katolikus egyházmegye is – történt mindez Trianon miatt. A panaszkodás és másra mutogatás helyett a történelem felidézésével a figyelmet óhajtotta most felhívni arra, „hogy a száz esztendővel ezelőtti rövid útkeresés után, a megcsonkolt közösség, a quo vadis bizonytalanságában, túlélő képességével rögtön megtalálta, ki is küzdötte a szuverén szabadság útjának modus vivendijét”.

Az ezen történésekről való megemlékezés révén a rektor a példamutatás fontosságát is ki szerette volna emelni, melyre korszaktól függetlenül mindig szükség volt, van és lesz. Sulyok István püspök személyére a mai napig fel lehet tekinteni, „ő megmutatta, hogyan kell talpra állni, sőt, alkotó módon talpon is maradni, és miképp kell az embernek a maga korában helyt állni”„Volt világképe, világterve, s azért lehetett sorsformáló, jövőt-teremtő ember, mert képes volt vert helyzetből sikert kovácsolni. Mi kellett ehhez? – nem megingatható, szilárd hit, magasan képzett tudás. (…) Kedves fiatal barátaim! a történelmi előzmények, a személyes példák és események helyes, józan ismeretére mindig szükség volt, van és lesz, mert azok emlékeztetnek, figyelmeztetnek, bátorítanak, sőt korszerű, józan újrakezdésre és kitartásra tanítanak” – fogalmazott.

Zárszavában pedig arra intette a diákokat, hogy a hit, bizakodás és tanulás mellett ne feledkezzenek meg arról sem, hogy értelmesen szórakozzanak, majd ünnepélyesen megnyitotta a 2021/2022-es tanévet.

A rektori tanévnyitó beszéd után a Canto szakos hallgatók előadása következett.

3504161dscn4999 scaled

Köszöntések

A köszöntések sorában a diákokhoz, valamint az egyetem munkatársaihoz és a díszvendégekhez szólt Tolnay István, a Pro Universitate Partium Alapítvány alelnöke, dr. Kovács Levente, a tizenkétezer hallgatóval rendelkező Óbudai Egyetem rektora, valamint Mile Lajos főkonzul, Magyarország Romániai Főkonzulátusának képviseletében, aki rövid beszédét egy igazán szimpatikus mondattal zárta: „Ne feledjétek, hogy szépek vagytok, fiatalok és okosak. Tiétek a világ!”.
Ennek örömére az elsőéves hallgatók fogadalmat tettek Szomor Abigél kíséretében, majd miután Jakab Ferenc a diákszervezet (PKED) nevében is köszöntötte az elsősöket, a Canto szakosok ismét rövid előadást tartottak, az alkalom pedig a Himnusz eléneklésével zárult.

3504196dscn4928 scaled

Fotók: A szerző felvételei

Forrás: Megnyílt az új tanév a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen - ERDON