Kerekes Ágnes emlékére

A Partiumi Keresztény Egyetem megrendüléssel értesült egykori oktatónk, Kerekes Ágnes nyugalmazott egyetemi adjunktus elhunytáról. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

És hallék az égből szózatot, a mely ezt mondja vala: Írd meg: Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. (János Jelenések 14,13)

 

kerekesKerekes Ágnes 1968-ban végezte el a Babeș-Bolyai Tudományegyetem magyar-német szakát, ezt követően 1973-ig újságíró, a csíkszeredai Hargita című napilap szerkesztője. Kreatív szellemiségű, nyitott, sokoldalú személyiségét jól tükrözi, hogy fiatal éveiben könyvtárosként, színészként és bábszínészként is tevékenykedett. 1976-tól 1994-ig a német nyelv tanáraként a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban, majd a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban szerzett gazdag pedagógiai, oktatásmódszertani tapasztalatot. Ekkor mondott igent a Sulyok István Református Főiskola, illetve az örökébe lépő Partiumi Keresztény Egyetem kiépülőben levő Német nyelv és irodalom tanszékének meghívására, ahol nyugdíjba vonulásáig több mint egy évtizeden keresztül töltött be meghatározó szerepet a német nyelv és irodalomtudományi képzés megalapozásában.

Az egyetemépítés “hőskorszakának” alapító személyiségei közé tartozott tehát, akik vállalták azt, hogy dacolva a nehéz körülményekkel, töretlenül a jövőbe tekintve, sorsukat, egész életüket e nemes ügy szolgálatába állítják. Kiváló pedagógus és elkötelezett közösségi ember volt. Nemcsak tudásával, szeretetével is épített. Nyugdíjas éveiben is otthonának érezte az Egyetemet és mi is magunkénak éreztük Őt.

Ezúton szeretnénk mély együttérzésünket kifejezni Dr. Székedi Levente kollégánknak szeretett Édesanyja elvesztéséért érzett fájdalmában.  Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.

A Partiumi Keresztény Egyetem vezetősége és közössége nevében

Dr. Pálfi József

rektor