FELELŐSSÉGGEL A HATÁRON TÚLI MAGYAR FELSŐOKTATÁSÉRT

Kibővítette együttműködési megállapodásának kereteit a Miskolci Egyetem és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem. A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karával 2023. november 14-én aláírt partnerségi egyezmény célja az intézmények közötti oktatási, tudományos és szakmai kapcsolatok további elmélyítése, az oktatói, kutatói és hallgatói mobilitás elősegítése.

A két intézmény közötti intézményesített kapcsolat 2020 februárjában kezdődött a Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, illetve Területi Kutatások Intézete, valamint a Miskolci Egyetem között kötött tudományos és kutatási együttműködés aláírásával. A nemzeti felelősségvállalás és a szakmai kapcsolatok bővítése kapcsán már akkor körvonalazódott a partnerség további szélesítése, többek között az, hogy az együttműködésbe bevonják mindkét intézmény további karait, intézeteit a jövőbeni közös programok és a kutatásokon túlmutató tevékenységek megvalósítása érdekében.

Prof. Dr. Horváth Zita a Miskolci Egyetem, és Prof. Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora

 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karával most megkötött együttműködés lehetőséget kínál arra, hogy a két intézmény kölcsönösen gazdagítsa a tágabb régió oktatási és kutatási lehetőségeit, beleértve a harmadik missziós, illetve a társadalmi fejlődést szolgáló tevékenységeket – mondta az együttműködési szerződés aláírását megelőzően a Miskolci Egyetem rektora. Prof. Dr. Horváth Zita hangsúlyozta: az egyetem selmecbányai gyökerei is arra kötelezik az intézményt, hogy támogassa a határon túli magyar felsőoktatást, hozzájáruljon a magyar nyelv, kultúra és tudomány megőrzéséhez.

A partnerség részleteiről szólva Dr. Kiss-Tóth Emőke, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának dékánja elmondta: az intézmények az együttműködés keretében kiemelten kezelik az oktatási tevékenységet, különös tekintettel a képzési kínálat fejlesztésének lehetőségeire, a „double degree”, azaz a kettős diplomát adó képzésekre. Közös kutatásokat indíthatnak a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdaság-, társadalom- és egészségtudományi területeken, kiemelten az egészségfejlesztés, egészségturizmus, balneológia, egészségügyi szociális munka terén.

 Dr. Kiss-Tóth Emőke, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának dékánja

 

Fontos része az együttműködésnek az oktatók és kutatók mobilitásának elősegítése, amely kiterjed a közös konferenciákra, megbeszélésekre és oktatási-kutatási tevékenységekre. Ezen belül is kiemelt figyelmet fordítanak az Európai Unió és a magyar kormány által támogatott tanulmányi és kutatási programokra. Ehhez kapcsolódik a hallgatói mobilitás elősegítése, azaz, hogy az egyetemek felajánlják hallgatóik számára a másik egyetemen végezhető külföldi tanulmányokat, részt vegyenek kurzusokon és vizsgákat tegyenek, kreditet szerezzenek saját egyetemi képzésükre.

Mindkét egyetem fejlődését szolgálja, hogy az intézmények készek együttműködni az információcserében, vállalva a kapcsolatok felvételét és előmozdítását a régiók partnereivel. A hálózatban gondolkodásban rejlő lehetőségeket emelte ki a Miskolci Egyetemmel való együttműködés egyik lényeges elemeként Prof. Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora is, aki hangsúlyozta: ez a fajta megközelítés támogatja leginkább a határon túli, magyar nyelven oktató felsőoktatási intézmények fejlődési törekvéseit.

Prof. Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora

 

Forrás:

https://www.uni-miskolc.hu/hirek/4992/felelosseggel_a_hataron_tuli_magyar_felsooktatasert