Fájdalommal és megrendüléssel értesültünk egykori hallgatónk, Kovács-Mihók Imre-Arnold haláláról.

Imrét 32 évesen, hosszú és fájdalmas betegség után hívta magához teremtő Istenünk, Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Ezúton szeretnénk kifejezni a gyászoló feleség, szintén egykori hallgatónk, Kovács-Mihók Tamara, Imre szülei, egész családja, valamint barátai irányába mély együttérzésünket.

Csendes emlékezésben és imádságban adunk hálát Imre életéért, és kérjük Jézus Krisztus vigasztalását a gyászolók felé, önmagunkat is megerősítve a Feltámadott reménységében:

“Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (János 11, 25)

Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben!” (Márk 9,24)