Dr. Márfai Molnár László docens előadása a PKE-n:

A művészet hamisítása avagy a hamisítás művészete, Művészetfilozófia a művészet vége után

Időpont: 2017. május 17, 16 óra, PKE Amfiteátrum (új épület)

HELYSZÍN: PKE AMFITEÁTRUM

Dr. Márfai Molnár László PhD a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének habilitált egyetemi docense. Fő kutatási területe az esztétika, ezen belül a kortárs művészetfilozófiák, a posztmodern és a társadalmi nemek művészi összefüggései. Márfai Molnár László közel két évtizede kutatja Fülep Lajos (református lelkész, művészetfilozófus) munkásságát, és alapító főszerkesztője az ARCA című online filozófiai folyóiratnak (www.arcafolyoirat.hu)

1. A művészet hamisítása avagy a hamisítás művészete
"Előadásomban a hamisítást a modern művészet ellentmondásaira adott paradigmatikus válaszként értelmezem, amely az eredetiség kultuszának bírálatára épül.
Az újítás és a hitelesség kritikájaként értett képzőművészeti hamisítás megkérdőjelezi az alkotás ex nihilo jellegét, és rámutat a mintakövetés és az ismétlés jelentőségére. Az előadást ritka képi példákkal és néhány meghökkentő történettel illusztrálom."

2. Művészetfilozófia a művészet vége után
"Ez az előadás kiindulópontként Arthur Danto amerikai művészetfilozófus, kritikus mai napig vitatott nézeteit választja a művészet végéről. A továbbiakban áttekintek a kortárs művészetfilozófiák közül néhányat, mint Richard Shusterman pragmatista esztétikája, Nicolas Bourriaud relációesztétikája, Isobel Armstorng radikális esztétikája. Az előadás során igyekszem a fentebbiek nyomán a posztmodern alkotás, mint a fogyasztás morális hermeneutikájának tézisét megfogalmazni."

Márfai Molnár László eddig megjelent kötetei:
- A Civitas Fidelissima diskurzusa
- Jelentés a dialógus nyomán
- Ahol a szerző megtörténik
- Arte legis helyett

molnar plakat 01