Dr. Kozma Dezső emlékére

Mély fájdalommal értesültünk, hogy Dr. Kozma Dezső irodalomtörténész professzor (szül. 1935. november 6, Középlak), az erdélyi-partiumi és egyetemes magyar tudományos élet kiemelkedő alakja, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje (2016), intézményünk tanára (2003-2013) és Bölcsészettudományi Karának dékánja (2003-2006) eltávozott közülünk.

   “….Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak.”                                                                  

                                                       Balassi Bálint

 

Mély fájdalommal értesültünk, hogy Dr. Kozma Dezső irodalomtörténész professzor (szül. 1935. november 6, Középlak), az erdélyi-partiumi és egyetemes magyar tudományos élet kiemelkedő alakja, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje (2016), intézményünk tanára (2003-2013) és Bölcsészettudományi Karának dékánja (2003-2006) eltávozott közülünk.

 

Kozma Dezső Professzor Úr több mint négy évtizedes, termékeny kolozsvári egyetemi pályafutását követően érkezett a Partiumi Keresztény Egyetemre, abban az időszakban, amikor a Sulyok István Főiskolából kinövő, számtalan akadállyal szembesülő intézményünknek talán a leginkább szüksége volt az útjukat már bejárt és harcukat már megharcolt nagyformátumú személyiségek támogatására. Megtehette volna, hogy hetvenedik életévéhez közeledve, több mint húsz könyv és több száz tanulmány szerzőjeként, olyan irodalomtörténeti munkák és tankönyvek megalkotójaként, amelyeken nemzedékek nőttek fel a letűnt rendszer szellemiekben-lelkiekben is ínséges időszakában, inkább a jól megérdemelt pihenést és saját tudományos pályájának kiteljesítését tekinti fontosabbnak. Ő azonban, talán megérezve, hogy személyes segítsége mennyire fontos a rendszerváltás utáni első önálló magyar egyetem számára, habozás nélkül igent mondott a nagyváradi meghívásra és mellénk állt. Elkötelezetten, teljes szakmai tekintélyével, rendkívüli, enciklopédikus tudásával, karakteres tanári egyéniségével, szilárd emberi tartásával, kifinomult vezetői hozzáértésével és tapintatával, ám, amikor kellett, személyes, határozott kiállásával is, töretlenül szolgálta a partiumi magyar egyetemépítés ügyét.

Kedves Dékán Úr, közöttünk való életed és szolgálatod áldott emlékét megőrizzük és erőt merítünk belőle további küzdelmeinkhez.

 

Őszinte együttérzésünk a gyászoló családnak.

 

A Partiumi Keresztény Egyetem vezetősége és közössége