Dr. Bartha Krisztina és dr. Magyari Sára oktatóink az Újvidéki Egyetemen

A magyar tudomány ünnepe alkalmából az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán tartottak előadást Bartha Krisztina és Magyari Sára, a Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék nyelvészei a 26. Egyetemi Nyelvészeti Napon, melynek idei címe Nyelvek mezsgyéjén – a két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítésben (2018. november 6.). A nemzetközi konferencián a Kárpát-medence szakemberei tanácskoztak, hat ország 21 intézménye képviseltette magát.

Bartha Krisztina a Romániai magyar óvodapedagógusok kétnyelvűséggel kapcsolatos attitűdjei címmel, Magyari Sára A multikulturális Temesvár nyelvi tájképe címmel tartott előadást.

MsBk2Bk MsBk1