Dr. Angi István zeneesztéta emlékére

Mély fájdalommal értesültünk, hogy dr. Angi István zeneesztéta professzor (szül. 1933. október 16, Ozsdola), az erdélyi és egyetemes magyar tudományos élet kiemelkedő alakja, intézményünk egykori oktatója, a mai napon eltávozott közülünk.

Gazdag életútja az eszmények és értékek felemelő társaságában telt az ókori hármasság egységében: felfedezni és megmutatni a szépet, megélni a jót és keresni az igazságot. Az elsőt a művészetben, a másodikat az életben, a harmadikat pedig a transzcendenciában. Gondolkodásában fundamentumként tért vissza a viszonyalkotás, a harmóniateremtés, az egyensúlykeresés és a közvetítés jelentősége: hidat verni ég és föld, valós és eszmény között, szorgalmazni a kultúrák párbeszédét, a művészetek testvériségét, ápolni a hagyományt és keresni a megújulásban rejlő, előremutató erőt. S nem utolsósorban: őrködni zenei anyanyelvünk felett.

Angi István nagy elkötelezettséggel szorgalmazta az erdélyi magyar zeneoktatás ügyét, így a Partiumi Keresztény Egyetem első felsőfokú zenei képzésének beindításában is meghatározó szerepet vállalt. Több mint másfél évtizeden át volt egyetemünk oktatója, szakmai és emberi támogatását a közelmúltig élvezhettük.

Szívből osztozunk a család fájdalmában, emléke legyen áldott!

 

A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközösségének nevében,

dr. Pálfi József, rektor

dr. Fodor Attila, szenátusi elnök