Borzon Márta emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Megrendüléssel értesültünk egykori hallgatónk, Borzon Márta elhunytáról, aki nehéz betegség után adta vissza lelkét mennyei Atyánknak. 

Részvéttel a gyászoló család, rokonok és barátok fájdalma iránt, a feltámadott Úr Jézusba vetett hittel, az örök életnek beszédével vigasztaljuk egymást:

 "Mert  meg  vagyok  győződve,  hogy  sem  halál,  sem  élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,  sem  magasság,  sem  mélység,  sem semmiféle  más teremtmény  nem  választhat  el  minket  az  Isten szeretetétől,  amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." (Róma  8,38-39)

116154569 3114281105275882 4647537489334356445 n