Taxe administrative

 

money

 

Taxe administrative 2020-2021

  • Penalitățile de întârziere pentru neachitarea la termen a taxelor se calculează conform clauzelor specificate în contract.