Noile decizii epidemiologice ale Universității Creștine Partium

Având în vedere noile reglementări epidemiologice oficiale, rectorul Universității Creștine Partium  dispune:

1. Universitatea își extinde dispozițiile privind aplicarea sistemului de învățământ online, valabil începând cu 23 martie 2020 până la retragere.

(2) Contractele de muncă ale întregului personal al Universității Creștine Partium continuă să fie valabile pe toată perioada măsurilor epidemiologice și sunt plătite integral de către instituție. În cazul tuturor angajaților care, din cauza programului de lucru modificat, nu își pot îndeplini sarcinile, Rectoratul  va stabili ulterior modul de recuperare a orelor de muncă pierdute.

 

Oradea, 19 martie 2020.

 

Prof. univ. dr. Iosif Palfi

rector