Conferință Financiară Internațională

Convergență Macroeconomică și performanță corporativă

2-3 mai 2019

Oradea, România

IFC2019 Rezumate

Program

Înscriere

Publicație

Locație

Dezbaterile asupra stabilității economice a Uniunii Europene au adus din nou în prim-plan importanța convergenței macroeconomice între țările membre. Problematica convergenței a devenit un element crucial al negocierii pentru toate țările UE care intenționează să-și înlocuiască monedele proprii cu moneda unică europeană. Dezbaterea dintre economiștii keynesieni, care consideră introducerea unei monede unice necesită o convergență completă ex-ante a condițiilor economice și economiștii monetariști care susțin că introducerea unei monede unice ar constrânge în sine economiile statelor membre să converg, a persistat în diferite forme. Cu toate ca criteriile de convergență stabilite în tratatul de la Maastricht s-au axat pe câțiva indicatori, cum ar fi inflația, deficitul bugetar guvernamental sau ratele dobânzilor pe termen lung, este necesar să se studieze și convergența reală a indicatorilor agregați ale economii, inclusiv cele a sistemelor financiare, precum și a datoriei publice, a pieței forței de muncă și a modelelor de afaceri. Prin urmare, este foarte important să avem o imagine completă a pregătirii sectorului corporativ pentru trecerea la moneda unică în țările din afara zonei euro.

 

Teme:

  • Economia integrării europene
  • Finanțe și Uniune Monetară
  • Comerțul internațional și finanțele, competitivitatea
  • Implicațiile convergenței nominale și reale asupra riscurilor corporatiste
  • Aspecte sociale și politice ale convergenței în statele membre UE
  • Valorii corporative într-o economie bazată pe cunoaștere
  • Riscurile corporatiste într-un mediu economic în schimbare
  • Impactul introducerii euro în deciziile financiare corporative

 

Obiectivele

Conferința intenționează să evalueze și să analizeze convergența macroeconomică dintre țările membre, precum și efectele integrării europene asupra politicilor financiare corporative. Dezbaterile doresc să ofere o platformă de schimb pentru idei pentru a genera o viziune integrată asupra provocărilor viitoare ale integrării monetară și întregul proces de integrare. 

 

Comitete 

Universitatea Creștină Partium și Universitatea din Debrecen invită economiști și alți specialiști din mediul academic, afiliați universităților sau instituțiilor de cercetare din România sau din străinătate. să prezinte propuneri de lucrări în domeniile de economie, politică economică, finanțe și orice alt domeniu referitoare la tema conferinței. 

 

Comitetul de organizare locală

Lóránd István Králik, PhD

Károly Pető, PhD

Ferenc Szilágyi, PhD

Gyula Flórián, PhD

Árpád Szarka, PhD

Edith Debrenti, PhD

Edit Veres, PhD

Csaba Bálint

Tímea Ardelean

Dalma Hámos

Enikő Vigh

 

Comitet științific internațional

Marius Acatrinei, Institutul de Prognoză Economică , Academia Română

Zoltán Bács, Universitatea din Debrecen

Iván Belyácz, membru al Academiei Maghiare, Universitatea din Pécs

Cristiana Cristureanu, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”

László Csaba, membru al Academiei Maghiare, Universitatea Central Europeană

Daniel Dăianu, membru al Academiei Române, SNSPA, Banca Națională a României

Veronika Fenyves, Universitatea din Debrecen

Imre Fertő, Institutul Economic, Academia Maghiară de Științe

József Fogarasi, Universitatea Creștină Partium

Kürthy Gábor, Universitatea Corvinus, Budapesta

Attila György, Academia de Studii Economice, București

Radu Lupu, Academia de Studii Economice, București

Ágnes Nagy, Universitatea Babeş-Bolyai, Banca Națională a României 

István Pete, Universitatea Babeş-Bolyai

Erzsébet Szász, Universitatea Creștină Partium

János Száz, Universitatea Corvinus, Budapesta

Tibor Tarnóczi, Universitatea din Debrecen

 

Termene limită

Depunerea rezumatelor extinse (electronic) 16 aprilie 2019.

Notificare de acceptare a articolelor

25 aprilie 2019.

Înregistrare la conferință

2-3 mai 2019.
Depunerea textului integral și definitiv a articolelor acceptate 30 mai 2019.

 

Pagina web a conferinței:

https://gtt.partium.ro/en/international-finance-conference 

Contact:

RO-410209 Oradea, str. Primăriei, nr, 27

finconf@partium.ro

 

Lóránd István Králik: kralik.lorand@partium.ro

Tímea Ardelean (secretary): timea.ardelean@partium.ro

 

forrás: gtt.partium.ro