Colaborare între Universitatea Creștină Partium și Universitatea Reformată Károli Gáspár

Contractul de colaborare a fost semnat la Budapesta, în data de 15 octombrie 2018.

Prin semnarea contractului a fost consolidată și oficializată legătura de peste două decenii dintre Universitatea Creștină Partium, respectiv predecesorul acesteia, și Universitatea Reformată Károli Gáspár.

Contractul de colaborare științifică și de cercetare a fost semnat de Dr. Törő Csaba, decanul Facultății de Științe Politice și Drept, Universitatea Reformată Károli Gáspár, respectiv Dr. Szilágyi Ferenc, decanul Facultății de Științe Economice și Sociale, Universitatea Creștină Partium. La momentul festiv au participat dr. Debrenti Edith- directorul Institutului de Cercetare Regională Partium, Izsák Hajnalka- secretarul Institutului și dr. Zakar Andrea- Universitatea Reformată Károli Gáspár.

În spiritul colaborării, Universitatea Reformată Károli Gáspár în parteneriat cu Universitatea Creștină Partium vor organiza a 3-a conferință Partium, în data de 9 noiembrie 2018.

Img 2493Img 2499Img 2502Img 2511

forrás: gtk.partium.ro