2016/2017 semestrul II.

POSTURI DIDACTICE SCOASE LA CONCURS 2017 APRILIE

Facultate

Catedră/Departament

Poziția în Statul de funcții

Funcție didactică

Domenii științifice arondate

Disciplinele din planul de învățământ

Facultatea de Litere și Arte

Limbă și Literatură

10

conferențiar

Limbă și literatură

Lingvistică culturală, Limba maghiară contemporană 3, Lingvistică generală, Istoria literaturii maghiare 1, Tehnici de comunicare (oral și scris), Metodologia cercetării științifice 2.

Facultatea de Litere și Arte

Arte

4

profesor

Filosofie

Teorii estetice contemporane, Probleme contemporane în filosofia artei, Estetica artelor vizuale.

Facultatea de Litere și Arte

Arte

6

profesor

Muzică

Citire de partituri, Practica artistica: Ansamblu coral, Citire de partituri individual.

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

14

profesor

Finanțe

Finanțe publice, Investiții directe și finanțarea lor, Finanțe internaționale.

 

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

18

conferențiar

Statistică și Matematică

Matematică economică, Statistică economică, Introducere în econometrie, Metodologia cercetării științifice.

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

19

conferențiar

Finanțe și Management

Finanțe, Asigurări și reasigurări, Dezvoltarea competențelor manageriale.

 

Economie

21

lector

Economie

Economie, Microeconomie, Economie europeană, Economia comerțului.

 

Economie

22

lector

Administrarea afacerilor

Tehnologie hotelieră și de restaurant, Comportamentul consumatorului, Comerț electronic – Turism online.  

Facultatea de Științe Economice

Științe Socio-Umane

3

profesor

Teologie

Misiologie, Ecumenie (BA), Istoria universală a bisericii protestante, Științe biblice noul testament, Științe biblice.

 

Științe Socio-Umane

4

profesor

Psihologie

Psihologia dezvoltării / Dezvoltarea umană, Psihologia educației, Competențe de autocunoaștere, Psihologia personalității, Fundamentele psihologiei / Introducere în psihologie.

 

Științe Socio-Umane

5

profesor

Teologie

Mișcări religioase moderne, Istoria universală a bisericii protestante, Religie și știință, Ecumenie (MA), Istoria universală a bisericii.

 

Științe Socio-Umane

15

lector

Asistență socială

Asistența socială a persoanelor cu dizabilități I, II, III, Pedagogie socială, Managementul și evaluarea programelor de asistență socială I, II, Tehnici de comunicare în asistență socială.

Informații posturi:

Calendar concurs post didactic.doc

Conferentiar- poz.10 Departementul de Limba si literatura.docx

Lector poz.15 Departamentul de Stiinte socio umane-.docx

Profesor -poz.3 Departamentul de Stiinte socio umane.docx

Profesor-poz.5 Departamentul de Stiine socio umane.docx

Conferentiar -poz.18 Departamentul de Stiinte economice.docx

Lector -poz.21 Departamentul de Stiinte economice.docx

Profesor -poz.4 Departamentul de Arte.docx

Profesor -poz.6 Departamentul de Arte.docx

Conferentiar -poz.19 Departamentul de Stiinte economice.docx

Lector poz.22 Departamentul de Stiinte economice.docx

Profesor poz.4 Departamentul de Stiinte socio umane-.docx

Profesor -poz.14 Departamentul de Stiinte economice.docx

Metodologie-2017.pdf

Extras-2017-2.pdf

 

CANDIDAȚI

Conferentiar poz. 18. - Departamentul de Economie: Dr. Debrenti Edith

CV-DebrentiE.pdf

Fisa de verificare-DebrentiE.pdf

Lista lucrari-DebrentiE.pdf

 

Conferentiar poz. 10. - Departamentul de Limba si literatura: Dr. Magyari Sara

CV-MagyariS.pdf

Fisa de verificare-MagyariS.pdf

Lista lucrari-MagyariS.pdf

 

Conferentiar poz. 19. - Departamentul de Economie: Dr. Szarka Arpad

CV-SzarkaA.pdf

Fisa de verificare-SzarkaA.pdf

Lista lucrari-SzarkaA.pdf

 

Lector poz. 15 - Departamentul de Stiinte Socio-umane: Dr. Belenyi Emese

CV-BelenyiE.pdf

Fisa de verificare-BelenyiE.pdf

Lista lucrari-BelenyiE.pdf

 

Lector poz. 21. - Departamentul de Economie: Dr. Fiko Imre Laszlo

CV-FikoI.pdf

Fisa de verificare-FikoI.pdf

Lista lucrari-FikoI.pdf

 

Lector poz. 22. - Departamentul de Economie: Dr. Kralik Lorand

CV-KralikL.pdf

Fisa de verificare-KralikL.pdf

Lista lucrari-KralikL.pdf

 

Profesor poz. 3. - Departamentul de Stiinte Socio-umane: Dr. Kovacs Abraham

CV-KovacsA.pdf

Fisa de verificare-KovacsA.pdf

Lista lucrari-KovacsA.pdf

 

Profesor poz. 4 - Departamentul de Arte: Dr. Horvath Gizela

CV-HorvathG.pdf

Fisa de verificare-HorvathG.pdf

Lista lucrari-HorvathG.pdf

 

Profesor poz. 4. - Departamentul de Stiinte Socio-umane: Dr. Kiss Janos

CV-KissJ.pdf

Fisa de verificare-KissJ.pdf

Lista lucrari-KissJ.pdf

 

Profesor poz. 5 - Departamentul de Stiinte socio-umane: Dr. Pálfi Iosif

CV-PalfiJ.pdf

Fisa de verificare-PalfiJ.pdf

Lista lucrari-PalfiJ.pdf

 

Profesor poz. 6. - Departamentul de Arte: Dr. Kristófi Janoz Zsigmond

CV-KristofiJZs.pdf

Fisa de verificare-KristofiJZs.pdf

Lista publicatii-KristofiJZs.pdf

 

Profesor poz. 14 - Departamentul de Economie: Dr. Fogarasi Jozsef

CV-FogarasJ.pdf

Fisa de verificare-FogarasiJ.pdf

Lista publicatii-FogarasiJ.pdf