2016/2017 semestrul I.

POSTURI DIDACTICE SCOASE LA CONCURS 2016 DECEMBRIE

Facultate

Catedră/

Departament

Poziția în Statul de funcții

Funcție didactică

Disciplinele din planul de învățământ

Facultatea de Litere și Arte

Arte

4

profesor

Cercetarea tehnicilor alternative în artele vizuale, Explorări creative pentru grafică, Sisteme de reprezentări spațiale pentru grafică 1., Sisteme de reprezentări spațiale pentru grafică 2., Sisteme de reprezentări spațiale pentru foto-video 1., Sisteme de reprezentări spațiale pentru foto-video 2.

Facultatea de Litere și Arte

Arte

23

lector

Grafică editorială și publicitară 1., Grafică editorială și publicitară 2., Compoziție grafică publicitară 1., Compoziție grafică publicitară 2., Compoziție grafică de carte 1., Compoziție grafică de carte 2.,Compoziție grafică publicitară, Compoziție grafică de carte, Tehnoredactare și procesarea imaginii pe calculator

Facultatea de Litere și Arte

Arte

24

lector

Dirijat cor, Dirijat cor, Dirijat cor

Facultatea de Litere și Arte

Arte

25

lector

Forma și analize muzicale, Forme și analize muzicale, Teorie – solfegiu – dictat, Teoria muzicii, Solfegiu – dictat, TSD – Educație auditiva

Facultatea de Litere și Arte

Limbă și Literatură

21

lector

Istoria literaturii americane (I), Istoria literaturii americane (III), Istoria literaturii americane (II), Introducere în studiul literaturii anglo-americane, Literatură și intermedialitate,Traduceri de texte media, Studii de film și media (scenariu)

Facultatea de Litere și Arte

Limbă și Literatură

22

lector

Limba maghiară contemporană 1., Limba maghiară contemporană 3., Limba maghiară contemporană 5., Achiziția limbii, Limbă și societate OP, Limba maghiară ca limbă străină 1. OP., Metodologia cercetării științifice 1.

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

25

lector

Management, Managementul resurselor umane, Management internațional, Managementul serviciilor, Managementul competitivității, Comportament organizațional

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Științe Socio-Umane

11

lector

Politici sociale comparate, Sociologie generală/Introducere în sociologie, Sociologia politică, Sociologia cunoașterii

 

Posturi didactice.doc

Calendarul 2016.doc

Continutul dosarului de concurs 2016.doc

Fisa verificare economie.docx

Fisa verificare artele spectacolului.docx

Fisa verificare arte vizuale.docx

Standarde arte vizuale.xls

Fisa verificare sociologie.docx

Fisa verificare filologie.docx

Omen 4204 iulie 2013 standarde arte vizuale.pdf

Metodologie-2016.pdf

Extras-2017-1.pdf

 

Informații posturi:

Lector poz. 22 Departamentul limba si litertaura.docx

Lector poz.23 Departamentul de Arte.docx

Lector poz.11 Departamentul de Stiine socio-umane.docx

Lector poz. 24 Departamentul de Arte.docx

Lector poz. 21 Departamentul de Limba si literatura.docx

Lector poz. 25 Departamentul de Arte.docx

Lector poz. 25 Departamentul de Economie.docx

Profesor poz. 4 Departamentul de Arte.docx

 

CANDIDAȚI

Profesor poz. 4. - Departamentul de Arte: Dr. Onucsan Nicolae

cv-OnuceanN.pdf

fisa-de-verificare-OnucsanN.pdf

lista-lucrari-OnucsanN.pdf

 

Lector poz. 23. - Departamentul de Arte: Dr. Bartha Sandor

cv-BarhaS.pdf

fisa-de-verificare-BarthaS.pdf

lista-lucrari-BarthaS.pdf

 

Lector poz. 24. - Departamentul de Arte: Dr.Kovacs Gabor

cv-KovacsG.pdf

fisa-de-verificare-KovacsG.pdf

lista-lucrari-KovacsG.pdf

 

Lector poz. 25. - Departamentul de Arte: Dr.Horvath Balint Gabor

cv-HorvathB.pdf

fisa-de-verificare-HorvathB.pdf

lista-lucrari-HorvathB.pdf

 

Lector poz. 21. - Departamentul de Limba si literatura: Dr.Bokos Borbala

cv-BokosB.pdf

fisa-de-verificare-BokosB.pdf

lista-lucrari-BokosB.pdf

 

Lector poz. 22. - Departamentul de Limba si literatura: Dr.Bartha Krisztina

cv-BarthaK.pdf

fisa-de-verificare-BarthaK.pdf

lista-lucrari-BarthaK.pdf

 

Lector poz. 25. - Departamentul de Economie: Dr. Szabo Arpad

cv-SzaboA.pdf

fisa-de-verificare-SzaboA.pdf

lista-lucrari-SzaboA.pdf

 

Lector poz. 11. - Departamentul de Stiinte Socio Umane: Dr.Gyorbiro Andras

cv-GyorbiroA.pdf

fisa-de-verificare-GyorbiroA.pdf

lista-lucrari-GyorbiroA.pdf