Admitere 2019 sesiunea septembrie

             de Licență

Înscriere: 19-20 septembrie 2019

Evaluarea dosarelor candidaților: 20 septembrie 2019

Afișarea rezultatelor, Înmatriculare: 20-23 septembrie 2019

 

Masterat

Înscriere: 9-19 septembrie 2019

Admitere: 20 septembrie 2019

Înmatriculare: 20-23 septembrie 2019

 

Contact:

Facultatea de Litere și Arte

Secretar șef facultate: Szlopp Bernadette - Katalin: 0259-418252/107

E-mail: bmk@partium.ro

Web: bmk.partium.ro


Facultatea de Șttiințe Economice și Sociale
Secretar șef facultate: Kincses Gabriella: 0259-418252/109

E-mail: gtk@partium.ro

Web: gtk.partium.ro

 

Locurile

de licență Locuri fără taxă Locuri cu taxă Total
 

Limba și literatura germană

2 21 23

Limba și literatura engleză

Limba și literatura engleză - Limba și literatura germană

6 24 30

Limba și literatura maghiară

Limba și literatura maghiară - Limba și literatura engleză

6 24 30
Asistență socială 3 20 23
Sociolgie 0 18 18
Management 11 45 56
Economia comerțului, turismului și a serviciilor 14 30 44
Finanțe și bănci 9 23 32
Muzică 5 10 15
Arte plastice 0 0 0
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 1 10 11
       
 Masterat
Multilingvism și Multiculturalitate 0 4 4
Politici sociale europene 0 15 15
Managementul dezvoltării afacerilor 0 0 0
Administrarea afacerilor în turism 0 18 18
Arta muzicală în cultura audiovizuală 4 13 17
Comunicare vizuală 0 10 10
       

Informații specifice specializăriilor

Licență

Masterat


Regulament de admitere la studii universitară de licentă 2019-2020

Regulament de admitere la studii universitare de master 2019-2020