Admitere 2019

             de Licență

Înscriere: 15-24 iulie 2019

Evaluarea dosarelor candidaților: 25-26 iulie 2019

Afișarea rezultatelor: 26-29 iulie 2019

Contestații: în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor

Înmatriculare: 25-31 iulie 2019

 

Masterat

Înscriere: 15-25 iulie 2019

Admitere: 26-27 iulie 2019

Înmatriculare: 29-31 iulie 2019

 

Contact:

Facultatea de Litere și Arte

Secretar șef facultate: Szlopp Bernadette - Katalin: 0259-418252/107

E-mail: bmk@partium.ro

Web: bmk.partium.ro


Facultatea de Șttiințe Economice și Sociale
Secretar șef facultate: Kincses Gabriella: 0259-418252/109

E-mail: gtk@partium.ro

Web: gtk.partium.ro

 

Locurile

de licență Locuri fără taxă Locuri cu taxă Total
 

Limba și literatura germană

16 21 37

Limba și literatura engleză

Limba și literatura engleză - Limba și literatura germană

25 24 49

Limba și literatura maghiară

Limba și literatura maghiară - Limba și literatura engleză

23 24 47
Asistență socială 15 20 35
Sociolgie 15 20 35
Management 30 45 75
Economia comerțului, turismului și a serviciilor 30 30 60
Finanțe și bănci 27 23 50
Muzică 10 10 20
Arte plastice 23 12 35
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 25 10 35
       
 Masterat
Multilingvism și Multiculturalitate 18 12 30
Politici sociale europene 10 20 30
Managementul dezvoltării afacerilor 17 23 40
Administrarea afacerilor în turism 10 20 30
Arta muzicală în cultura audiovizuală 7 13 20
Comunicare vizuală 10 20 30
       

Informații specifice specializăriilor

Licență

Masterat


Regulament de admitere la studii universitară de licentă 2019-2020

Regulament de admitere la studii universitare de master 2019-2020