2022/2023 I. félév

Lista posturilor didactice scoase la concurs în anul universitar 2022/2023 sem. I.

 

Facultate

Departament

Poziția în Statul de funcții

Funcție didactică

Disciplinele din planul de învățământ

Fac. de Litere și Arte

Departamentul de Arte

23

lector

Istoria mediilor

Tehnoredactare și procesarea imaginii pe calculator

Istoria reclamei

Istoria reclamei

Interferențe creatoare în artele audiovizuale

Studii interdisciplinare între istoria mediei și media art 

 

Calendarul  desfășurării concursului

 

Descriere post lector universitar poz.23 - Departamentul de Arte