2021/2022 II. félév

Lista posturilor didactice scoase la concurs în anul universitar 2021/2022 sem. II.

Facultate

Departament

Poziția în Statul de funcții

Funcție didactică

Disciplinele din planul de învățământ

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

8

conferențiar

Animație pe calculator 1

Animație pe calculator 2

Animație pe calculator 3 

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Economie

24

lector

Finanțe publice

Finanțe publice

Economie europeană

Operațiunile instituțiilor de credit

Asigurări și reasigurări

Management strategic în afaceri

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Departamentul de Științe Socio-Umane

16

lector

Informatică aplicată în științele sociale

Statistică socială

Statistică socială

Statistică socială

Statistică descriptivă univariată

Statistică descriptivă multivariată

Sociologia religiei

Facultatea de Științe Economice și Sociale Departamentul de Economie 30 asistent pe perioadă determinată Matematică economică (FB), Matematică economică (M), Matematică economică (ECTS), Statistică descriptivă (FB), Statistică economică (M), Statistică economică (ECTS) 
Facultatea de Științe Economice și Sociale Departamentul de Științe Socio-Umane 29 asistent pe perioadă determinată

Fundamentele pedagogiei (PIPP)

Teoria și metodologia instruirii (PIPP)

Teoria și metodologia evaluării (PIPP)

Educaţie timpurie (PIPP)

Istoria ideilor / paradigmelor educaționale (PIPP)

Politici educaționale și sociale (PIPP)

Practică pedagogică I., II.,  III., IV. și VI. (PIPP)
Facultatea de Științe Economice și Sociale Departamentul de Științe Socio-Umane 30 asistent pe perioadă determinată Seminarul disciplinei Cultură și civilizație maghiară (Istoria culturii maghiare).
Facultatea de Litere și Arte Departamentul de Arte 34 asistent pe perioadă determinată

Procesarea imaginii pe calculator

Studiul compoziţiei pt. grafică

Tipografie

Grafică editorială și publicitară

Sisteme de reprezentări spațiale

Tehnici grafice gravură

Tehnoredactare și procesarea imaginii pe calculator

Compoziţie grafică de carte

Explorări creative în grafică

Investigații alternative în tehnici de multiplicare

Poster design 
Facultatea de Litere și Arte Departamentul de Arte 36 asistent pe perioadă determinată

Anatomie artistică

Morfologia corpului uman

Tipografie

Compoziţie grafică publicitară

Compoziţie grafică de carte

Investigații alternative în desenul pt. foto-video

Package Design

Tehnica argumentării

Semiotica imaginii

Istoria artei maghiare 

Calendaruldesfășurării concursului

Descriere post lector univ. poziția 16

Descriere post lector univ. poziția 24.

Descriere post conferențiar univ. poziția 8.

 

Descriere post asistent determinat poz.30.

Calendarul desfășurării concursului intern - poziția 30 

 

Descriere post asistent determinat poz.29.

Calendarul desfășurării concursului intern - poziția 29.

 

Descriere post asistent determinat poz.30.

Calendarul desfășurării condursului intern - poziția 30.

 

Descriere post asistent determinat poz.34.

Calendarul desfășurării concursului intern - piziția 34.

 

Descriere post asistent determinat poz.36.

Calendarul desfășurării concursului intern - piziția 36.