2020/2021 II. félév

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM DIN ORADEA

 

           Lista posturilor didactice scoase la concurs în anul universitar 2020/2021 sem. II.

Publicat în Monitorul oficial

Facultate

Departament

Poziția în Statul de funcții

Funcție didactică

Disciplinele din planul de învățământ

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

9

conferențiar

Brand Design, Package Design, Design publicații autonome, Packaging alternativ

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

21

lector

Repertoriu vocal și practică instrumentală didactică 1., Repertoriu vocal și practică instrumentală didactică 2., Sisteme de educație muzicală 1.,

Sisteme de educație muzicală 2.,

Citire de partituri individual 1.,

Citire de partituri individual 2.,

Tehnică vocală (Canto coral) 1.,

Tehnică vocală (Canto coral) 2.

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Limbă și Literatură

22

lector

Limba modernă (engleză/germană/franceză) - limba 1,

Limba modernă (engleză/germană/franceză) - limba 1,

Limba modernă (engleză/germană/franceză) - limba 1,

Limba modernă pentru afaceri (engleză/germană/franceză) - limba 1,

Limba modernă pentru afaceri (engleză/germană/franceză) - limba 1,

Limba modernă pentru afaceri 1 (engleză, germană, franceză) - limba 1,

Limba modernă pentru afaceri 2 (engleză, germană, franceză) - limba 1,

Limbă străină în afaceri 1.2.,

Comunicare comercială în limba engleză,

Comunicare în afaceri în a doua limbă străină

Facultatea de Litere și Arte

Departamentul de Arte

35

asistent

(perioadă determinată, 3 ani)

Acompaniament canto 1.

Acompaniament canto 2.

Acompaniament canto 3.

Acompaniament canto 4.

Acompaniament operă 1.

Acompaniament operă 2.

Pian complementar 1.

Pian complementar 2.

Facultatea de Științe Economice și sociale Departamentul de Științe Socio-Umane 28

asistent

(perioadă determinată, 3 ani)

Fundamentele psihologiei, Practică pedagogică I., Psihologia dezvoltării, Psihologia educatiei, Practică pedagogică II., Metodologia cercetării în științele educației, Practică pedagogică V. (învățământ primar 2.), Managementul clasei/grupei, Practică pedagogică VI. (învățământ preșcolar 2.)
Facultatea de Litere și Arte Departamentul de Limbă și Literatură 37

asistent

(perioadă determinată, 1 ani)

Limbi străine (engleză) 1.-2.

Limbi Moderne 1.-4.


Descriere post: Lector, poziția 22, Departamentul de limbă și literatură
Descriere post: Lector, poziția 21, Departamentul de ArteDescriere post: Conferențiar, poziția 9,  Departamentul de Arte

Descriere post: Asistent (pe perioadă determinată), poziția 35, Departamentul de Arte

Calendarul desfășurării concursului intern

 

Descriere post: Asistent (pe perioadă determinată) poziția 28, Departamentul de Științe Socio-UmaneCalendarul desfășurării concursului intern - poz.28

Descriere post: Asistent (pe perioadă determinată) poziția 37, Deaprtamentul de Limbă și literatură

Calendarul desfășurării concursului intern - poz.37