2018/2019 I félév

 

Posturivacante scoase la concurs în anul universitar 2018/2019 semestrul I.

 

Facultate

Departa-ment

Poziția în Statul de funcții

Funcție didactică

Domenii științifice arondate

Disciplinele din planul de învățământ

Facultatea de Litere și Arte

Arte

29

asistent

Arte plastice, decorative și design

Procesarea imaginii pe calculator 1., Structuri audio-vizuale1., Tehnici grafice foto-video 1., Istoria mediilor, Morfologia corpului uman, Tehnici grafice foto-video 2., Structuri audiovizuale 2., Studiul fotografiei 1., Tehnici grafice gravură 1., Tehnoredactare și procesarea imaginii pe calculator, Modelare 3D, Package Design, Structuri audiovizuale 3., Studiul fotografiei 2., Tehnici grafice gravură 2., Foto-video tendințe în arta contemporană, Investigații alternative în tehnici de multiplicare, Structuri audiovizual 4., Foto-video tendințe în arta contemporană 2., Investigații alternative în mixed media, Structuri audiovizuale5.

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

19

lector

Finanțe

Finanțele întreprinderii, Investiții directei și finanțarea lor, Control financiar, Managementul riscului  în afaceri

 

 Calendarul desfășurării concursului

 

CANDIDAȚI

Lector poz. 19. - Departamentul de Economie: Dr. Kulcsar Edina

CV Kulcsar E.pdf

Fisa de verificare Kulcsar E.pdf

Lista lucrari Kulcsar E.pdf