2017/2018 II.félév

Lista posturilor didactice scoase la concurs 2017/2018 sem. II.

Facultate

Departament

Poziția în Statul de funcții

Funcție didactică

Domenii științifice arondate

Disciplinele din planul de învățământ

Facultatea de Litere și Arte

Limbă și Literatură

22

lector

Filologie

Inițiere în metodologia de cercetare științifică, Cultura germanilor în Transilvania, Introducere în studiul literaturii germane, Istoria literaturii germane 1., Istoria literaturii germane 2., Literatura germană din România, Istoria literaturii germane 3.

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

18

lector

Contabilitate

Bazele contabilității, Bazele contabilității, Bazele contabilității, Bazele contabilității, Managementul financiar

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

19

lector

Finanțe

Finanțe publice, Finanțe publice, Finanțe publice, Investiții directe și finanțarea lor, Control financiar, Managementul riscului în afaceri

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

20

lector

Marketing

Marketing, Cercetări de marketing, Cercetări de marketing, Cercetări de marketing, Marketingul serviciilor

Facultatea de Științe Economice

Științe Socio-Umane

16

lector

Științe ale educației

 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Teoria și metodologia instruirii, Practică pedagogică III. (învățământ preșcolar 1.), Teoria și metodologia evaluării, Metodologia cercetării în științele educației, Practică pedagogică IV. (învățământ primar 1.), Practică pedagogică VI. (învățământ preșcolar 2.)

 


Lista posturilor didactice scoase la concurs 2017/2018 sem. II.

(cu contract pe durată determinată)

Facultate

Departament

Poziția în Statul de funcții

Funcție didactică

Domenii științifice arondate

Disciplinele din planul de învățământ

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

28

asistent

(3 ani)

Finanțe

Finanțe publice, Macroeconomie, Investiții directe și finanțarea lor

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

29

 asistent

(3 ani)

Economie

Mărfuri și securitatea consumatorului, Geografie economică, Tehnologie hotelieră și de restaurant, Resurse și destinații turistice

Facultatea de Științe Economice și Sociale

Economie

30

asistent

(1 an)

Economie

Tehnici de comunicare în limba străină, Limba străină în afaceri, Economia turismului, Economie europeană, Tehnica operațiunilor de turism, Gestiunea hotelieră și de restaurant

Facultatea de Științe Economice

Științe Socio-Umane

12

asistent

(3 ani)

Educație fizică

Educație fizică

Calendarul desfășurării concursului intern pentru posturile de asistent universitar pe perioadă determinată


Departamentul de Economie scoate la concurs intern posturile didactice de asistent universitar nr. 28 și 29 pe o perioadă de 3 ani, respectiv nr. 30 pe o perioadă de un an în septembrie 2018 cu aprobarea Consiliului de Administraței al Universității Creștine Partium din Oradea.
Desfășurarea concursului intern pentru posturile de aiastent universitar pe perioadă determinată se realizează conform Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea Creștină Partium astfel:
- Depunerea dosarelor de către candidați și certificarea condiţiilor legale de participare la concurs de către directorul științific și consiluerul juridic al universității în perioada 10 și 17 septembrie 2018.
- Evaluarea candidaților pe baza analizei dosarelor depuse de către comisia de concurs compus în perioada 18 și 19 septemberie 2018.
- Afișarea rezultatelor 19 septemberie 2018.
- Depunerea contestaţiilor în perioada 19 și 21 septembrie 2018.
- Soluționarea contestațiilor de către comisiile de concurs 21 septembrie 2018.
- Validarea concursului de către Senatul Universităţii și emiterea deciziei de numire pe post în data de 27 spetembrie 2018
Comisia de concurs este compus din președinetele comisiei conf. univ. dr. Szilágyi Ferenc, decanul Facultății de Științe Economice și Sociale, și membrii comisiei conf. univ. dr. Szász Erzsébet, lect. dr. Debrenti Edith, lect. dr. Fikó László Imre și lect. dr. Szabó Árpád).


Informatii posturi:

Lector univ. pozitia 20- Departamentul de economie.docx

Lector univ. pozitia 18- Departamentul de economie.docx

Lector univ. pozitia 16- Departamentul de Stiinte Socio Umane.docx

Lector univ. pozitia 19- Departamentul de economie.docx

Lector univ. pozitia 22- Departamentul de Limba si Litertatura.docx