Ünnepi Kari Találkozó a Bölcsészettudományi és Művészeti Karon

2017. december 14-én dr. Maior Enikő dékán hívására a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar oktatói és adminisztratív személyzete Kari Találkozóra gyűlt össze, az idei évben utoljára.  Ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak a karhoz tartozó tanszékek oktatóinak és az adminisztratív személyzetnek, hogy kötetlen beszélgetés formájában megosszák egymással a karon belüli közös munka hatékonyabbá tételét segítő javaslatokat.

A találkozón dr. Maior Enikő dékán asszony köszöntötte a megjelenteket, és beszélt az elmúlt év elért eredményeiről kihangsúlyozva a folyamatban levő partnerkapcsolatok kiépítésének fontosságát. Ezen a téren szép eredményeket ért el a kar Művészeti Tanszéke, ahol új Erasmus és Makovecz együttműködési szerződések köttettek, amelyek újabb lehetőségeket biztosítanak hallgatóink valamint oktatóink számára a szakmai tapasztalatszerzésre. Dékánként fontosnak tartja, hogy úgy a Nyelv- és Irodalomtudományi  mint a Művészeti Tanszék munkaközössége érezze, hogy támogatásban részesül minden tudományos és művészeti kezdeményezés megszervezésében.

A tanszékekre jellemző szakmai aktivitás eredményeként sikerült egyre több, a hallgatókat motiváló tevékenységet szervezni. A kar oktatóira jellemző dinamizmus és kezdeményezőkedv a hallgatókra is inspiráló hatással van, ezt az irányt megőrizzük a jövő évben is.

pic10

 

forrás: bmk.partium.ro