Sajnálattal értesültünk volt oktatónk, Dr. Dénes Zoltán haláláról

Őszinte részvéttel a Partiumi Keresztény Egyetem és a Pro Universitate Partium Alapítvány vezetősége és munkaközössége

„Ha a múlt értékeit megbecsüljük…” Emlékezés Dénes Zoltán atyára

Dukrét Géza

2021. május 14-én, 64 éves korában elhunyt drága barátunk, mecénásunk, Dénes Zoltán atya. Ő állandóan szervezett, irányított, előadásokat tartott, mindig úton volt. Ha bármiről volt szó, azonnal intézkedett, egyesületünket, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaságot is számtalan esetben segítette, de mindig a háttérben akart maradni. Ő volt a szürke eminenciás.

1957. május 12-én született Szegeden. 1985-ben elvégezte a Szegedi Római Katolikus Teológiát, még abban az évben, június 14-én szentelték pappá. 1985–1986 között káplán Mórahalmon, 1986–87 között Debrecenben, majd 1987–89 között Gyulán. 1989-től plébános Újirázon, majd esperes a berettyóújfalui esperesi kerületben. Utoljára újra Újirázon szolgált.

Szakmai érdeklődése a természettudományok, filozófia, történelem és a néprajz felé mozdították. Debrecenben szerzett egyetemi Ph. D. doktori fokozatot néprajz-történelemből. 1993-tól folyamatosan tanított a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 1996-tól a Leuveni Egyetemen oktatott, kutatott, főleg a Mecheleni Városi Levéltárban és a Leuveni Erasmus Könyvtárban. Címzetes egyetemi docens volt a Szegedi Tudományegyetem Társadalomföldrajzi Karán. Doktori iskolában tanított és bizottsági tag volt a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok doktori iskolájában és a Debreceni Egyetem történelem-néprajzi doktori iskolájában. A 2010-es években a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen is tanított. Mindezek mellett lelkipásztor, felelős esperes, néprajzi és történelmi kiállításokat, néprajzi konferenciákat szervezett, iskolákat segített, pályázatokat készített különböző társadalmi intézményeknek és rendezvényeknek.

2012 májusában én is részt vettem A paraszti polgárosodás tárgyi világa és nemzeti jelképek című kiállítás megnyitóján, amelyet a Szentendrei Skanzen a Partiumi Keresztény Egyetemen szervezett meg. Idézném Zoltán atya szavait: „azért gyűltünk össze, hogy a jövő kapujában emlékezzünk a múltra. A tájházaink a magyar kultúra azon kapcsai, amelyek Magyarországot és Nagyváradot is a jövőhöz kötik”, hozzátéve, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a múlt értékeit megbecsüljük. Ez is rávilágít Zoltán atya gondolatvilágára.

Dénes Zoltán számos szervezetnek volt a tagja, vagy éppen vezetője: a Magyar Tudományos Akadémia külső testületi tagja, a Bécsi Európa Club, a Genfi Emlékezés Hídjai EU Bizottság, az Ethnica Alapítvány Kuratóriumának, a Holló László Művésztelep Kuratóriumának tagja, a Palmetta Tudományos Szociokulturális Egyesület, valamint a Vésztői Kis Bálint Általános Iskola alapítványának elnöke.

Régi kapcsolatot tartott fenn egyesületünkkel. Első előadását 1997-ben tartotta, a III. Honismereti Konferencián, Biharon, ahol a partiumi interetnikus kapcsolatokról beszélt. 2001-ben, a XVII. Honismereti Konferenciát Mezőhegyesen ő szervezte meg, s talált hozzá forrásokat. 2012-ben megszervezte az őszi borászati konferenciánkat, Bihardiószegen, saját borpincéjében.

Dénes Zoltán atya egyik kezdeményezője és főszervezője volt a Szent László gyalogos zarándoklatoknak, amely 2012-ben indult. A háromnapos út a Sebes-Körös partja mentén haladt, Gyomaendrődtől Nagyváradig, ahová a zarándokok húsvét ötödik vasárnapján érkeztek és részt vettek a hermás körmeneten. A zarándoklat idején minden reggel szentmisét mutatott be, amikor tehette, egész nap a zarándokokkal gyalogolt, Újirázon pedig ő fogadta és szállásolta el a csoportot.

2014-ben egy előadássorozatot szervezett, februártól szeptemberig, „Bihari múltidéző” címmel. Minden hónapban a Debreceni Egyetem és a Szegedi Egyetem tanárait hívta meg. Az előadásokat felváltva a püspöki palota dísztermében, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem kistermében tartottuk.

2015-ben „Szent László lovagkirály-zarándokút” címmel színvonalas, tudományos konferenciát szervezett a berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Központban, amelyen a váradiak is részt vettek. Nagy álma volt egy nagyszabású Szent László-zarándokút megvalósítása, amely Zágráb–Somogyvár–Gyomaendrőd–Nagyvárad útvonalon haladna.

Egy forgatókönyv-vázlatot állított össze a zarándoklatok megszervezésére, mely tanácskozást az Ő kérésére a püspöki palotában szerveztek meg 2016. szeptember 6-án „Szent László Lovagkirály zarándoklat” címmel. Ezen részt vett Böcskei László megyés püspök, Mikola István államtitkár, egyetemi tanárok, civil szervezetek vezetői.

A továbbiakban is, minden évben előadást tartott a honismereti konferenciákon. E sokoldalú honismereti és hagyományőrző, valamint tudományos tevékenységéért, elhivatottságáért egyesületünktől megkapta a Fényes Elek-díjat.

Hosszan tartó betegség után, szinte fiatalon hagyott itt minket. Óriási vesztesség ez nemcsak nekünk, de egész közösségünknek is. De búcsúzunk a jó baráttól is. Nyugodj békében, drága barátunk!

Forrás:

„Ha a múlt értékeit megbecsüljük…” Emlékezés Dénes Zoltán atyára - ERDON