Részvétnyilvánítás

Őszinte tisztelettel hajtunk fejet D. Dr. Tőkés István ny. teológiai professzor, lelkipásztor, író, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori püspökhelyettesének áldott emléke előtt.

Tőkés László Európai Parlamenti képviselő úrnak,

A Partiumi Keresztény Egyetem elnökének,

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva.

Bizony azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól,

és az ő cselekedeteik követik őket.” (Jelenések Könyve 14,13)

 

Tisztelt Elnök Úr,

 

Őszinte tisztelettel hajtunk fejet D. Dr. Tőkés István ny. teológiai professzor, lelkipásztor, író, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori püspökhelyettesének áldott emléke előtt.

Az Ön hazatért édesapja, a Mindenható Isten kegyelméből, emberi léptékkel mérve, itt a földi élet során „nagy időt” kapott ajándékba. A közel száz esztendő alatt, elhívatása és küldetése idejétől kezdve, mindvégig hitből és elkötelezettségből, szenvedéllyel és szeretettel szolgálta azokat, akik közé küldte a Jóisten. Személyes és családi életéért, valamint Anyaszentegyházunk népe és nemzetünk körében végzett gazdag és széleskörű munkásságáért, szolgálatáért, mindenekelőtt Istennek adunk hálát.

Életét, munkásságát látva és ismerve bátran mondhatjuk, hogy az Úrban élt és az Úrban halt meg. Az Írás szavait idézve „megnyugodott az ő fáradtságától”, betelt az élettel és visszatért az ő, a mi Urunkhoz. Ugyanakkor hisszük, hogy „cselekedetei” még hosszú ideig követik őt közöttünk, hátrahagyott életműve pedig sokáig formálja azokat, akik abból merítenek majd.

A Szent Lélek Isten vigasztaló közösségében, a Partiumi Keresztény Egyetem egész közössége nevében ezúton fejezzük ki együttérzésünket a gyászoló családnak.

Emléke legyen áldott mindenkor.

Nagyvárad, 2016. január 17.

 

 

Dr. Pálfi József

s.k. megbízott rektor

tokes istvan 008 b