Reformáció 500 Konferencia

A Partiumi Keresztény Egyetem, a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete a Reformáció 500-ik évfordulója alkalmából konferenciát szervez okbóber 5-6-án.

Reformáció 500 Konferencia

ref500 meghivo

 

Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem, Bartók terem

Nagyvárad, 2017. október 5-6

ref500 meghivo 2

 

2017. október 5, csütörtök

10.00   Megnyitó - Pálfi József rektor

10.05   Köszöntő - Hafenscher Károly miniszteri biztos

10.15   Köszöntő - Tőkés László Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke

 

Moderátor: Kulcsár Árpád (PKE)

10.30   Somogyi Alfréd (Komárom): Kálvin János magyarországi recepciója, különös tekintettel Tiszántúlra

10.50   Pukánszky Béla (Szeged/Eger) - A protestáns iskoláztatás és a gyermekről alkotott kép a 16–18. században

11.10   Hermán M. János (Zwolle): A magyar bibliafordítások és a kiadások jelentősége napjainkig, különös tekintettel a Váradi Bibliára

11.30   Verók Attila (Nagyvárad/Eger) - Partiumi peregrinusok európai egyetemeken – a reformációtól a reformkorig

11.50   Lévai Attila (Komárom): Reformáció-ellenreformáció a XVIII. századi Tiszántúlon

12.10   Kérdések, hozzászólások

12.40   Szünet

12.50   Csillagocska Alapítvány műsora: A reformációról az óvodában. Zenés, bibliai és történelmi játék.

Moderátor: Verók Attila (PKE/Eger)

13.20   Bitskey István (Debrecen) – Szenci Kertész Ábrahám tankönyvkiadó programja Váradon

13.40   Nemes Csaba (Budapest): Chiliázmus, avagy egy 17. századi teológiatörténeti kuriózum

14.00   Ugrai János (Miskolc) – Nyitottság–zártság. A sárospataki református kollégium erdélyi kapcsolatai a 19. században

14.20   Kérdések, hozzászólások

15.00   Ebéd

16.00   PKE Kórus

Moderátor: Balázs Géza (PKE)

16.10   Kovács Ábrahám (Nagyvárad/Debrecen): Egyházépítési törekvések és teológiai gondolkodás a 19. századi Partiumban

16.30   Albert B. Gábor (Budapest) – Történelemtankönyv-használat a Horthy-korszak protestáns fiú középiskoláiban

16.50   Pálfi József (Nagyvárad): Újkori reformátori kihívás, avagy egy 20. századi kerületszervezés megpróbáltatásai

17.10   Bencéné Fekete Andrea (Kaposvár) – Az evangélikus hitoktatás a 20. századi Kelet-Magyarországon

17.30   Kérdések, hozzászólások

17.50   Szünet

18.00   Marosszéki Tamás színművész (Debrecen): „Én Luther” – egyéni estje

19.30 Vacsora

 

2017. október 6, péntek

9.00   Köszöntő - Hafenscher Károly miniszteri biztos

9.10   Köszöntő - Tőkés László Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke

Moderátor: Kányádi Iréne (PKE)

9.20     Balázs Géza (PKE): A reformáció nyelvi hatásai

9.40     Heltai János (OSZK): Református diákok Heidelbergben

10.00     Pintér Márta (EKE, Eger): A felekezeti identitás megjelenése a protestáns iskolai

színjátszásban

10.20   Pölcz Ádám (ELTE): A genfi zsoltárok magyar nyelve (kántori szolgálattal

bemutatott előadás)

10.40   Kérdések, hozzászólások

11.10   Szünet

11.20   Faggyas Sándor könyvbemutató 

11.40   Máté Zsuzsanna (Szeged): (SZTE JGYPK Művészeti Intézet): „A művészetfilozófus Fülep Lajos elfeledett írásai a református templomról”

12.00   Molnár László (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Művészeti Intézet, Sopron): „Fülep Lajos művészetfilozófiája”

12.20   Szebeni Zsuzsa színháztörténész (Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy): „Berde Amália és Berde Mária, a Helikon jeles nőalakjai”.

12.40   Szepessy Béla (Nyíregyházi Egyetem, Művészeti Intézet ): „Tükör által homályosan”

13.00   Kányádi Iréne (PKE, Képzőművészet Szak):  „Virágos reneszánsz”

13.20   Kérdések, hozzászólások

13.40   Ebéd

 

2017. október 7, szombat

Moderátor: Rencsik Imre (Posticum)

10.00. Gánóczy Sándor, katolikus teológus, Kálvin-kutató: "Hans Küng emberhez méltó halálról szóló nézeteiről"

 

ref500 01 jo

ref500 meghivo

forrás: teologia.partium.ro