Partiumi Szabadegyetem – A szülőföld szálai. Kulturális és nyelvi topográfia

A szabadegyetem a bihari–partiumi „határtalanított” régió művelődéstörténetével, jelen lehetőségeivel, gazdaságával és kultúrájával foglalkozik, s mind elhelyezésében, mind lebonyolításában (félig Magyarország, félig Románia) a határok fölötti kapcsolatok erősítését tűzi ki célul.

A Partiumi Szabadegyetem idei témája a topográfia földrajzi–történelmi–kulturális és nyelvi kapcsolataira utal, fontos helyen szerepel benne genius loci, a névkultúra.

Helyszín és időpont: Berettyóújfalu – Érmellék, 2018. július 23–27.

Rendező:

Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (MNYKNT)

Anyanyelvápolók Szövetsége

Társrendező:

Partiumi Keresztény Egyetem

Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport

Inter Nonprofit Kft.

Szervezők:

Balázs Géza (balazs.geza@gmail.com)

Vesszős Balázs (vesszosbalazs@gmail.com)

A program támogatója:

Nemzeti Kulturális Alap

 

Részletes program

2018. július 23., hétfő

Bevezető előadások

12.00  Ebéd

13.30  Köszöntő (Bónácz János, Berettyóújfalu alpolgármestere; Kolozsvári István, Berettyóújfalu kulturális menedzsere)

13.45  Balázs Géza (ELTE): Szerelmes földrajz, szerelmes névrajz

14.30  A. Molnár Ferenc (DE–ME): Egy bihari keletkezésű Csokonai-anekdota a különböző Kovácsi nevű helységekben és környékükön

15.15  Pomogáts Béla (MNYKNT, Írószövetség): Nagyvárad – a magyar irodalom fővárosa

16.00  Városismereti séta, Makk Kálmán Mozi – film Berettyóújfaluról (vezeti Vesszős Balázs, ELTE)

19.30  Vacsora

Este: Egy eltűnt mocsár nyomában, operatőr rendező: Villányi Zoltán, vendégünk: a forgatókönyvíró-szerkesztő: Hevesi Zoltán (PKE)

 

2018. július 24., kedd

Tanulmányi kirándulás az Érmellékre

7.00    Reggeli

10.00  Érsemjén – Kazinczy-emlékház

11.30 Gálospetri – Érmelléki tájház

13.00 Ebéd és borkóstoló Gálospetriben vagy Érmihályfalván – a Hegedűs-pincészet könnyű asztali boraival

15.00 Ottományi Múzeum

16.00 Séta Szalacson, az ezer pince falujában

17.30 Egy bihardiószegi borászat megtekintése

Szakmai vezető: Szilágyi Ferenc (PKE), Szilágyi Zsuzsa (PKE)

19.30  Vacsora

Este: Művelődési vetélkedő (Tóth Ádám)

 

2018. július 25., szerda

7.30     Reggeli

9.00    János Szabolcs (PKE): Kulturális, irodalmi topográfia

10.00 Harangozó Imre (Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós): Abba az üdőbe még a kő es lágy volt ... Barangolások Biharban és a múltban ...

11.00  Lakatos Attila (Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad): A nagyváradi római-katolikus székeskáptalan kultúraszervező szerepe, különös tekintettel az ún. irodalmi kanonokokra

12.30  Ebéd

14.00 Balogh Andrea (PKE): Várad, az „aranyos". Nagyvárad képe Juhász Gyula publicisztikájában

15.00 Bartha Krisztina (PKE): Térkép az agyhoz? Agyi modularitás, agyi központok

19.00  Vacsora

Este: Magyar táj magyar ecsettel. Verses vízrajz (Márta Renátó), Megzenésített József Attila versek (Varkucs Róbert) (hallgatóink előadásai)

 

2018. július 26., csütörtök

7.30    Reggeli

9.00    Tuba Márta (Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd): Tájak, korok, múzeumok – a leíró szövegtípus tanítása

9.30    Bárth János (ELTE): Névföldrajz: a névadás területi változatossága Erdélyben

11.00 Málnási Ferenc (ny. magyartanár, Kolozsvár): Irodalmi bölcsőink Romániában előadás és nyelvi vetélkedő

11.30  Blankó Miklós (ELTE): Szentjeink a Kárpát-medencén innen és túl – a magyar szentek topográfiája

12.30  Ebéd

15.00  Kirándulás Bárándra – Balassa Iván emlékezete. Vezeti: Vesszős Balázs

Este: Film

 

2018. július 27., péntek

7.30    Reggeli

9.00    Balázs Géza (ELTE): Szemiotikai és nyelvi tájak (topografikus emlékezet, story maps, narrative mapping)

10.00  Balázs Géza – Minya Károly (ELTE–NYE): Nyelvészeti topográfia

11.00 Honismereti séta a Csonka-toronyhoz (vezeti: Vesszős Balázs)

12.30  Ebéd

forrás: magyartanszek.partium.ro