Ösztöndíjak és akkreditáció a PKE Gazdaságtudományi Tanszékén

A Magyar Nemzeti Bank által létrehozott PADE Alapítvány ösztöndíj-lehetőségéről, illetve a Bank és pénzügyek szak akkreditációjáról számoltak be többek között tegnap a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) Gazdaságtudományi Tanszékének képviselői.

Forrás: https://www.biharinaplo.ro/helyi/2019/07/09/osztondijak-es-akkreditacio-a-pke-gazdasagtudomanyi-tanszeken.biharinaplo?fbclid=IwAR3L7clwDwn8Of0ihoAklCeCK-bSbF6bIZUJ023s58EFzC7yD02PZWStDio

Nemcsak a Humántudományi Tanszék büszkélkedhet jó hírekkel a Partiumi Keresztény Egyetemen: a Gazdaság és Társadalomtudományi Karon belül működő Gazdaságtudományi Tanszék immár minden szakiránya akkreditált, ugyanakkor az egyetem saját ösztöndíjai mellett más ösztöndíj-lehetőségben is részesülhetnek azok, akik valamelyik gazdaságtudományi képzést választják/választották. Többek között ezeknek a részleteiről számolt be a tegnapi sajtótájékoztatón dr. Szilágyi Ferenc, a PKE Gazdaság- és Társadalomtudományi kar dékánja, dr. Szász Erzsébet dékánhelyettes és dr. Fogarasi József, a Gazdaságtudományi Tanszék tanszékvezetője.

Húszéves képzés

Húsz éve létezik gazdasági képzés a Partiumi Keresztény Egyetemen, legkorábban a menedzsment szak indult el, amelynek elődje 1995-től a Sulyok István Főiskolán is működött. Húszéves fennállása alatt több mint ezer beiratkozó hallgatót tudhat magáénak a szak. 2005-től indult el a Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdaságtana szak, amelyre az évek alatt 874 hallgató iratkozott be. A „legfiatalabb” alapszak a Bank és pénzügyek, amely 2012-től indult és eddig 186 hallgató iratkozott a képzésre. A Gazdaságtudományi Tanszéken belül két mesterképzés is működik (Idegenforgalmi gazdálkodás, Vállalkozások fejlesztésének menedzsmentje), így a tanszék összesen közel 2400 hallgatót számlálhat az utóbbi húsz évben. A tanszéken belül két, doktori fokozatot szerzett, egykori PKE-s hallgató is tanít, illetve doktori fokozatszerzésre nyolc egykori hallgató iratkozott be különböző egyetemekre. Több végzett hallgató vezető vállalatoknál helyezkedik el, kiemelkedő példa erre Bálint Csaba egykori PKE-s hallgató, doktorandusz-hallgató, oktató, akit a Román Nemzeti Bank az elmúlt héten választott meg igazgatótanácsi tagnak. Ő októberben foglalja el igazgatótanácsi mandátumát – mondta el dr. Fogarasi József.

Akkreditált képzések

Míg a Humántudományi Tanszéken belül Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak kapta meg nemrég az akkreditációt, addig a Gazdaságtudományi Tanszéken a Bank és pénzügyek szak szerezte meg az akkreditációt áprilisban – mondta el Szász Erzsébet. Az eddig ideiglenes engedéllyel működő szakon belül eddig négy évfolyam végzett, az első két évfolyam a Nagyváradi Állami Egyetemen államvizsgázott, míg a másik kettő a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIS) PKE felé tanúsított bizalmának köszönhetően helyben államvizsgázhatott. Az akkreditáció által ettől az évtől kezdve a végzős hallgatók a többi szakhoz hasonlóan a PKE-n államvizsgázhatnak. A Bank és pénzügy szak akkreditációját követően immár a tanszék minden szakiránya rendelkezik az akkreditációval. Tervezik egy pénzügyi menedzsment mesteri képzés beindítását – tette hozzá a dékánhelyettes.

Ösztöndíj

A PKE együttműködési szerződést kötött a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallas Athéné Domus Educationis (PADE) Alapítvánnyal, amely a határon túli magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményeket támogatja, elsősorban a gazdaságtudományi jellegű képzések minőségi fejlesztését tűzték ki fő céljuknak. Az együttműködés keretében a PKE gazdaságtudományi képzésein tanuló hallgatók közül huszonketten részesülnek kiválósági ösztöndíjban ettől az évtől kezdve, a legjobb hallgatók már a jelenlegi tanév második félévében megkapták ezt az ösztöndíjat – mondta el dr. Szilágyi Ferenc. Ez havonta 30.000 forint ösztöndíjat jelent, ami nem zárja ki az egyetem saját tanulmányi- vagy érdemösztöndíját, elvileg tehát lehetséges az, hogy a 450 lejes érdemösztöndíj mellett a PADE 450 lejes ösztöndíját is megkaphassa a hallgató. Így akár 900 lejes havi ösztöndíjat is kaphatnak a gazdaságtudományi szakokon tanulók – tette hozzá.

Az anyagi támogatás mellett az együttműködés szakkollégiumi tagságot is jelent, ugyanis az MNB az általa alapított Oktatási Klubba valamennyi Kárpát-medencei ösztöndíjasát meghívja. Az Oktatási Klubon belül a hallgatók további képzésekben részesülhetnek, illetve további ösztöndíj-lehetőségekről és karrierlehetőségekről értesülhetnek. A PADE-ösztöndíj nemcsak az egyetemi tanulmányok ideje alatt jelent pozitívumot, a munkaerőpiaci elhelyezkedés során is előnyt jelenthet az, ha a végzett hallgató az önéletrajzában feltünteti: a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjában részesült – mutatott rá a dékán.

Doktori képzés

A doktori képzést illetően elhangzott: van egy együttműködési megállapodás a Debreceni Egyetemmel, melynek az első lépése az, hogy kedvezményesen felveszik a PKE-n végzett hallgatókat a saját doktori képzéseikre, illetve segítik a PKE-n oktató tanárokat abban, hogy bekapcsolódjanak az ottani doktori képzésbe. A saját doktori iskola indításának egyik feltétele az, hogy az oktatók doktori vezetői joggal rendelkezzenek.

Az MNB-vel való együttműködést a jövőben ki fogják bővíteni, a tervek szerint négy irányba bővül a program. Nemcsak kiválósági ösztöndíjat fog biztosítani a PADE, hanem ugyancsak a gazdaságtudományi képzésben 2–3 doktoranduszi ösztöndíjat is.

Ez azt jelenti, hogy bár a doktoranduszok nem a PKE-n fognak tanulni, viszont a PKE-n keresztül fognak ösztöndíjhoz jutni. Ez a program – amely elképzelhető, hogy ősztől indul is – az oktatói utánpótlás biztosítását fogja elősegíteni, illetve ez a saját doktori képzés „előszobája” lesz – fogalmazott dr. Szilágyi Ferenc. A saját doktori iskola beindítása legkorábban 3–5 év múlva lehetséges – mondta el dr. Fogarasi József.

Felvételi

Az idei évben a beiratkozás július 15–24. között zajlik, a PKE tizenhárom alapképzéssel és hat mesterképzéssel várja a felvételizőket. A Gazdaságtudományi Tanszéken belül Menedzsment szakon 30 tandíjmentes, 45 tandíjas, Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdaságtanán 30 tandíjmentes és 30 tandíjas, Bank és pénzügyek szakon 27 tandíjmentes, 23 tandíjas hely van. Elhangzott: a PKE-n a tandíjak az országos átlag alatt maradnak, mesterképzésen a tandíjas helyre bekerült hallgatók tandíjtámogatási ösztöndíjban részesülhetnek. Akik tandíjas helyekre kerültek be, azok a második tanévtől tanulmányi eredményeik függvényében átkerülhetnek tandíjmentesre.

Az egyetem képviselői gratulálnak a sikeresen érettségizőknek, illetve kitartást kívánnak azoknak, akiknek újabb nekifutásra lesz szükségük. Számukra sem lehetetlen, hogy a PKE-n tanuljanak, hiszen őszi felvételit is rendeznek.

János Piroska

az ujdonsagokat ismertettek a nagyvaradi 1 300x225