Nemzetközi Gazdaságtörténeti és Gazdaságpolitikai Konferencia a PKE-n

Fejlődési Utak a Kárpát Medencében

Nagyvárad, 2019. június 6-7.

Konferencia témája

A gazdasági fejlődés térben és időben folyamatosan mozgásban van, ez hol felfelé ívelő, hol pedig csökkenő tendenciát mutat. Bárhogy is legyen ezeknek a folyamatoknak az értelmezése, olyan szempontokat világít meg amelyek a mai világ történéseit is esetleg magyarázhatják. Jelen konferencia ilyen perspektívát nyújt és megpróbál régi és új megoldásokat felmutatni, régi és új folyamatokat történelmi és gazdaságtörténeti szemszögből kiemelni és a szakmai közönség elé tárni. Régi és új jelenségeket történetiségükben kibontakozásukban és hatásukban láttatjuk. Konferenciánk különlegessége, hogy a korokon átívelő témák több tudomány szemszögéből kerülnek bemutatásra.

 

Témakörök

A Partiumi Keresztény Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Babes–Bólyai tudományegyetem ezúton szeretné felkérni a nemzetközi tudományos közösséget, hogy a gazdaságtörténet, a gazdaságpolitika, az összehasonlító gazdaságtan, vagy más, az alább megadott témakörökbe illeszthető területen készült cikktervezeteikkel jelentkezzenek a megrendezésre kerülő konferenciára. 

  • Integrációk gazdaságtörténete a Kárpát-medencében
  • Az európai integráció politikai gazdaságtana
  • Gazdasági fejlődési pályák
  • Gazdasági és társadalmi hálózatok fejlődése
  • A fejlődés gazdasági, társadalmi és politikai hajtóerői

 

Részletek a konferencia honlapján:

https://gtt.partium.ro/hu/iepec​