Nemzetközi egyháztörténeti konferencia a PKE-n

November 22–23-án a nagyváradi PKE-n újabb konferencia zajlik: az Ébredés, szociális és spirituális reform Közép-Kelet-Európában című nemzetközi rendezvényen romániai, magyarországi, németországi, szlovákiai és ausztriai előadók vesznek részt.

 

https://www.biharinaplo.ro/helyi/2018/11/22/nemzetkozi-egyhaztorteneti-konferencia-a-pke-n.biharinaplo?fbclid=IwAR3gHTsm9K3XPmlrequn3seUAJmaKylSu_icJQoL3QS2UldkFJqCacRxSag

A hagyományteremtő szándékkal első alkalommal megrendezett nemzetközi konferenciát a PKE Gazdaság és Társadalomtudományi Kara a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézetével, illetve a Partiumi Területi Kutatások Intézetével közösen szervezi. A konferencia egy régóta, majdnem húsz éve megálmodott és tervezett szakmai találkozó eredménye. Dr. Kovács Ábrahám professzor (PKE, Humántudományi Tanszék), a konferencia főszervezője elmondta: a rendezvény által a régió azon szakembereit szeretnék összegyűjteni, akik az itteni protestáns közösségek kialakulásával (különösen a 19. századtól), egyháztörténettel, azon belül ébredéstörténettel foglalkoznak. Ekképpen a protestáns egyházakon belüli felekezeti kutatásokat átláthatóbbá lehet tenni, a szakemberek megismerhetik egymás kutatási eredményeit, hiszen nem mellékes az, hogy a lelki megújulási mozgalmak kölcsönösen hatottak egymásra.

Az etnikum kérdése

A konferencia által megcélzott másik vetület az etnikum kérdése, ami a közép-kelet-európai régióban nagyon erőteljesen jelentkezik, ugyanis az etnikumokon belül kialakult protestáns közösségek között volt egyfajta párbeszéd, azonban ez ma már sok esetben nincs meg, hiányzik az a felület, amelyen a román, magyar, szlovák, vagy akár a német és az osztrák szakemberek beszélnének eredményeikről. A konferenciával egy olyan platformot szeretnének létrehozni, amelyen belül hosszútávon elindulhat egy párbeszéd, olyan műhelykonferenciát terveznek a továbbiakban is, amely által rendszeresen konzultálnának, találkoznának egymással, és eredményeiket publikálnák is – mondta el a professzor.

A csütörtök reggeli megnyitón a résztvevőket dr. Kovács Ábrahám professzor köszöntötte, majd Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora vette át a szót, kiemelve azt, hogy a konferencia egyik témája, a lelki megújulás, az ébredés mindig is olyan erkölcsi értékek követését tűzte ki célul, amely a szélesebb társadalmat is megszólította. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a konferencia hozzájárul egy olyan híd építéséhez, amely nemcsak felekezeteket, hanem nemzeteket is összeköt. A kétnapos, angol és német nyelven zajló konferenciát Pecsuk Ottó, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, a Magyar Bibliatársulat munkatársának előadása nyitotta meg, amelyben a brit és külföldi bibliatársulatok kora 19. századi magyarországi tevékenységeiről beszélt, majd Emanuel Conţac, a bukaresti Pünkösdista Teológiai Intézet oktatója Benjamin Barker, a Brit Bibliatársulat ügynökének romániai és bulgáriai tevékenységéről, és az 1838-as román nyelvű Újtestamentum nyomtatásáról tartott előadást. A továbbiakban olyan előadások hangzottak el, amelyek érintették a partiumi régiót is, de Erdély, Magyarország, az Osztrák–Magyar Monarchia vallási mozgalmairól, egyházi irodalomról, felekezetek együttéléséről, pietizmusról is szó volt.

János Piroska

a konferencia resztvevoit dr kovacs abrapalfi jozsef a pke rektora nyitotta meg