Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak

Pályázni digitális formátumban benyújtott munkákkal lehet 

2022. március 18. és 2022. május 20. között. (Új határidő.)

Információk és jelentkezés

https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek

kreativitas@partium.ro

Letöltések

Plakat


Versenyszabályzat


A pályázat adatai

 • A pályázat célja: ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat a kreatív (zenei és/vagy képzőművészeti) önkifejezésre

 • A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban): Mennyek és poklok

 • A pályázat formája: nyilvánosan meghirdetett verseny

 • A pályázat kiírója és szervezője: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Művészeti Tanszék

Pályázható kategóriák

1. Vizuális kategória

 • kísérleti grafika
 • alkalmazott grafika
 • fotó

2. Audiovizuális kategória

 • mozgó grafika
 • animáció
 • videó
 • videoklip
 • improvizáció és alternatív művészet

3. Klasszikus ének és népdal

4. Zenei alkotó- és előadóművészet

 • klasszikus zene
 • dzsessz
 • könnyűzene
 • mozgásművészet
 • néptánc

A verseny platformja: a PKE Művészeti Tanszékének Facebook oldala (https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek)

A pályázat ütemterve [1]

2022. március 18. – alkotások beküldésének és feltöltésének kezdete, Facebook szavazás elindítása

2022. május 20. – pályázatok beküldésének vége (Új határidő.)

2022. május 24. – Facebook szavazás lezárása [2] (Új határidő.)

2022. május 27. – nyilvános eredményhirdetés és a díjak átadása (Új határidő.)


[1] A szervezők fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben kitolják a szabályzatban lefektetett határidőket.

[2] Kelet-európai idő (EET) szerint 21 órakor.

Díjazás

1. A Partiumi Egyetem Alapítvány Közönségdíja: a legtöbb szavazatban (like) részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától függetlenül. Értéke: 1000 RON

2. Szakmai díjak:

 • kategória I. díj: 1000 RON
 • kategória II. díj: 500 RON

3. A Pro Universitate Partium Alapítvány különdíja: legfeljebb kettő ítélhető oda. Értéke: 100 EUR

4. Különdíj: valamennyi kategóriában odaítélhető

5. Dicséret: valamennyi kategóriában odaítélhető

A díjak átadására a verseny zárórendezvényén kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetemen, 2022. május 7-én (amennyiben a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi).

A zsűri összetétele

Vizuális és audiovizuális kategória:

 • dr. Balázs Zoltán adjunktus – zsűrielnök
 • dr. Kányádi Iréne adjunktus
 • dr. Nagy Róbert adjunktus

Klasszikus ének és népdal kategória:

 • Molnár Levente operaénekes – zsűrielnök
 • dr. Fodor Attila docens
 • dr. Horváth Bálint adjunktus

Zenei alkotó- és előadóművészet kategória:

 • Kozma Zsombor billentyűs (Bagossy Brothers Company) – zsűrielnök
 • dr. Csákány Csilla adjunktus
 • Lászlóffy Melinda táncművész

Pályázási feltételek

1. A versenyre romániai és határon túli középiskolás hallgatók jelentkezhetnek, függetlenül az intézmény profiljától.

2. A pályázók egyéni vagy csoportos művészeti projekteket nyújthatnak be, kategóriánként egyet.

3. Amennyiben a jelentkezők egy kategóriába több munkát küldenek be, a szervezők az elsőt veszik figyelembe a beérkezés sorrendjében (egyszerre történő beérkezés esetén a zsűri javaslatot tehet a pályázónak a megmérettetésbe bekerülő alkotás kiválasztására).

4. Minden pályamunka esetén kötelező feltüntetni az alkotó (alkotók), valamint az elkészítésben résztvevő személyek nevét és feladatkörét. [3]

5. Vizuális és audiovizuális kategóriákban a projekteknek illeszkedniük kell a verseny kiírója által meghirdetett témakörbe (lásd: pályázat témája). [4]

6. A pályázóknak nyilatkozniuk kell a jelentkezési űrlapon arról, hogy a beküldött projekt:

 • saját alkotómunka eredménye;
 • kizárólag a meghirdetett versenyre készült;
 • utólagosan felhasználható a szervező intézmény promóciós tevékenységeiben.

A jelen pontban rögzített első két feltétel megszegése maga után vonja a pályázatból való kizárást.


[3] Például operatőr, vágó, zeneszerző, hangmérnök stb.

[4] Részletes útmutatás a jelen szabályzat utolsó fejezetében található.

Adatvédelem

1. A jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy a pályázati űrlapban feltüntetett személyes adataikat (név, életkor, személyi igazolványszám, e-mail cím, telefonszám) a szervezők felhasználhatják a díjátadóig, kizárólag azonosítás és a velük való kapcsolattartás céljából.

2. A pályázók személyes adatait a szervezők kizárólag a kreativitas@partium.ro Google fiókban tárolják, az adatgyűjtés kizárólag a versenyzők és díjazottak azonosítását szolgálja, a verseny lezárulását követően pedig törlésre kerülnek.

3. A szervezők, a hatályos GDPR jogszabályok értelmében a jelentkezők személyes adatait, elérhetőségeit bizalmasan kezelik, harmadik félnek azokat nem adják ki.

4. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá adatainak kezeléséhez a jelen fejezetben foglalt feltételek mellett, a szervezők az űrlap beérkezésekor törlik azokat. Ez esetben pályamunkája felkerülhet a verseny platformjára, díjazásban azonban nem részesülhet.

A pályamunkák formátuma

1. A pályamunkákat kizárólag digitális formátumban lehet benyújtani (kép- és/vagy hangformátumok).

2. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (pl. kézi technikával készített grafika, akusztikus hangszeren való játék stb.) a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (fotózás, szkennelés, hang- és/vagy videorögzítés).

3. A felhasznált rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók pl. mobileszközök).

4. Indokolt esetben a szervezők kérhetik egy munka digitális rögzítésének megismétlését.

5. A jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a PKE Művészeti Tanszékének honlapján, valamint Facebook oldalán feltüntetett elérhetőségeken (e-mail címen, telefonszámokon) a verseny teljes időtartama alatt.

A pályázatok benyújtása

1. A jelentkezők a pályamunkákat e-mailben csatolmányként vagy óriásfájl-küldő szolgáltatással (pl. wetransfer.com, toldacuccot.hu stb.) juttathatják el a kreativitas@partium.ro címre, a beérkezésről pedig visszaigazoló e-mailt kapnak.

2. A küldeménynek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlapot [5], az alábbi adatok megadásával (csoportos munka esetén a projektfelelős tölti ki).

 • név
 • életkor
 • személyi igazolványszám
 • elérhetőség (e-mail, telefonszám)
 • az oktatási intézmény pontos adatai (név, cím), melyben a hallgató tanul
 • pályamunka címe
 • nevezési kategória
 • hitelességi, jogi és adatvédelmi nyilatkozat

3. Minden beküldött pályamunka esetében külön jelentkezési adatlapot kell kitölteni.

4. A beérkezett alkotások előzsűrizésen vesznek részt, a jelentkezők e-mailben értesülnek a döntésről.

5. A verseny internetes felületére (Facebook oldal) kizárólag a megmérettetésre alkalmasnak ítélt munkák kerülnek fel.


[5] Jelentkezési űrlap (az aláírás kivételével elektronikusan is kitölthető)

A szavazás részletei

1. A pályamunkákra 2022. március 18. és 2022. május 24. között lehet szavazatokat leadni Facebook like formájában. [6] (Új határidő.)

2. A 2022. május 20-ig beérkezett és előzsűrizett munkák folyamatosan kerülnek feltöltésre. (Új határidő.)

3. A munkák beérkezésének sorrendje (a fenti intervallumban), illetve a rájuk leadott szavazatok mennyisége a szakmai díjak odaítélését nem befolyásolja.


[6] A szervezők fenntartják a jogot, hogy a szavazás menetét ellenőrizzék és sportszerűtlen eljárás esetén felülvizsgálják az eredményeket.

A díjak átvétele és az alkotások bemutatása

1. A nyertesek, előzetes értesítést követően, érvényes személyigazolvány fejében, kizárólag személyesen vehetik át a díjaikat [7] a Partiumi Keresztény Egyetemen, a verseny zárórendezvényén.

2. A szervezők személyre szóló meghívót küldenek a szakmai-, közönségdíjas pályázatok, valamint a kiállításra javasolt alkotások készítőinek.

3. Az átadóünnepségen (amennyiben a járványügyi helyzet ez lehetővé teszi) interaktív kiállítás nyílik a díjazott, illetve a zsűri által javasolt alkotásokból.


[7] A pénzbeli jutalmak (közönségdíj, kategória I, II. helyezés, a Pro Universitate Partium Alapítvány különdíjai), valamint az egyéb juttatással járó különdíjak kizárólag a díjátadó napján, a verseny zárórendezvényén, személyesen vehetők át. A díjak átvételének jogvesztő határideje a díjátadó esemény vége. Utólagos igénylést semmilyen indoklás alapján nem áll módunkban teljesíteni, az oklevelek kivételével egyetlen díjat sem utalunk vagy postázunk, kivéve, ha az eredményhirdetés idején fennáll az országos szükségállapot.

A pályamunkákra vonatkozó technikai, formai feltételek

A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban)

Mennyek és poklok

Mottó:

A kulcs, ami a mennyet nyitja
A pokolba is jó, fordítva/
A kulcs, ami a pokolba jó
Az igazából a mennyből való

(Kispál és a Borz)

Leon Battista Alberti 1436-ban A festészetről című tanulmányában megfogalmazta a festészet programját: „a festészet a látott dolgok bemutatására törekszik”, és elvárható, hogy a kép „legyen hasonló az ábrázolthoz”. Miközben a reneszánsz festők szorgalmasan dolgoztak ezen a projekten, és a festményeket úgy hozták létre, mint „ablakot a világra”, mint varázslatos tükröket, amelyekben a valóságot látjuk viszont, a velük kortárs Hieronymus Bosch egy holland kisvárosban egy teljesen más képvilágot teremtett. Bosch képein nem a természetet szép látványában vagy az emberek hasonmásaiban gyönyörködhetünk; Bosch az álmok és rémálmok világát jeleníti meg, gyönyörű és borzalmas alakokkal, derűs helyzetekkel és beteges állapotokkal. Bosch nem a földi világunkat, hanem ennek határait ábrázolja: a mennyet és a poklot.

2022-ben a budapesti Szépművészeti Múzeum térségünk legnagyobb Bosch-kiállításának a színhelye. A budapesti kiállításon 14 kép lesz látható, abból az összesen 25 ismert képből, amit a szakemberek Boschnak tulajdonítanak. A kiállítás címe: Menny és pokol között. Hieronymus Bosch rejtélyes világa.

A Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszékének idei képzőművészeti tantárgyversenye ehhez az eseményhez csatlakozik, a Mennyek és poklok című felhívással. A tantárgyverseny szervezői kíváncsiak milyennek képzelik a mai fiatalok világunk láthatatlan peremeit, ahol legfőbb reményeink és letaglózó félelmeink lakoznak, a végtelen derű és a végeérhetetlen szenvedés világát, a szeretet és a gyűlölet, az önfeláldozó jóság és a brutális gonoszság alakjait, az angyalok és démonok univerzumát.

Kategóriák leírása

Vizuális kategória

1. Kísérleti grafika

 • Technikai feltétel: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosított, vagy egyedi művészi grafikák
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

2. Alkalmazott grafika

 • Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát műfajban
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Javaslat: aktuális társadalmi probléma feldolgozása, szabadon választott szlogennel
 • Méret: kizárólag 70x50 cm
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

3. Fotó

 • Technikai feltétel: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-fehér fényképek
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

Audiovizuális kategória

 • Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó esetén 1 perc, videoklip, improvizáció és alternatív művészet esetén 5 perc
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.)

Klasszikus ének és népdal, Zenei alkotó- és előadóművészet kategória

 • Időtartam: legfeljebb 10 perc
 • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.), alkotások esetén lehet hangzó formátum is (wav, flac, mp3)
 • A pályázat témájára vonatkozó megkötés nincs

Értékelési kritériumok

Vizuális és audiovizuális kategóriákban

1. Téma kreatív megközelítése

2. Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet, illetve a téma/cím viszonya

3. Hang és kép kreatív viszonya (audiovizuális projektek esetén)

4. Eredetiség

5. Technikai megvalósítás színvonala

Klasszikus ének és népdal, Zenei alkotó- és előadóművészet kategóriában

1. Kreativitás

2. Zenei kifejezőkészség

3. Hitelesség

4. Karakter, kisugárzás

forrás: mt.partium.ro