Makovecz ösztöndíjpályázat

vendéghallgatók részére

Makovecz ösztöndíjpályázat vendéghallgatók részére

A Partiumi Keresztény Egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram (Makovecz ösztöndíjprogram) keretében a partnerintézmények hallgatói számára teljes szemeszteres részképzéseket támogat.

Helyek száma

A Partiumi Keresztény Egyetem öt vendéghallgatót tud fogadni, de ez a szám az igény függvényében feltehetően növelhető.

A pályázók köre

A részképzésre a Partiumi Keresztény Egyetem Makovecz-partnerintézményeinek azon alapszakos és mesterképzésben résztvevő hallgatói pályázhatnak, akik a pályázás időpontjában legalább két lezárt  félévvel rendelkeznek. A magyarországi és más Kárpát-medencei partnerintézmények aktualizált listája itt tekinthető meg:  Partnerintézmények

A részképzés időtartama

A támogatott részképzés teljes szemeszteres (5 hónap), a 2016-2017-es tanév tavaszi féléve. A Partiumi Keresztény Egyetemen a második szemeszter 2017. február 27-én kezdődik. A tanév részletes beosztás itt érhető el: http://www.partium.ro/128067/tanevbeosztas-2016-2017.doc

Megpályázható szakok

A Partiumi Kerestény Egyetem összes alap- és mesterszakja, a kínálat megtekinthető az egyetem honlapján: http://www.partium.ro

Az ösztöndíj mértéke

  • Havi ösztöndíj: 120.000 Ft; Egész félévre: 600.000 Ft
  • Havi útiköltség-térítés: 10.000 Ft; Egész félévre: 50.000 Ft

A kollégiumi díjat és tandíjat (költségtérítés) a Partiumi Keresztény Egyetem fizeti!

Egészségbiztosítást nem fizetünk, a hallgatóknak rendelkezniük kell Európai Egészségbiztosítási Kártyával.

Az érdemjegyek elismertetése

A Partiumi Keresztény Egyetemen felvett és teljesített tantárgyak kreditszámait, érdemjegyeit az Erasmus+ programhoz hasonlóan ismerik el a partnerintézmények.

Határidő

A pályázat elküldésének határideje: 2017. február 20.

A jelentkezéshez szükséges iratok

  1. Europass típusú, magyar nyelvű, fényképes önéletrajz (lehetőleg pdf)
  2. Jelentkezési lap – szkennelve:  Bejovo_jelentkezesi_lap
  3. Aláírt motivációs levél – szkennelve
  4. Leckekönyv – szkennelve
  5. Nyelvvizsgát igazoló okirat(ok) – szkennelve
  6. Tudományos tevékenység (igazolások, oklevelek, tudományos kutatói szerződések stb.) – szkennelve
  7. Társadalmi tevékenység, pld. önkéntesség igazolása (igazolások, oklevelek, szerződések stb.) – szkennelve

A pályázati dokumentumokat kérjük elküldeni az erasmus(at)partium.ro címre (Subject: Makovecz incoming) a fent megadott határidőig.

http://pke-makovecz.eu/2017/01/23/makovecz-osztondij-palyazat-vendeghallgatok-reszere/

 

Makovecz index