"Kálvini vonások a magyarok lelki arcán" konferencia

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Partiumi Keresztény Egyetem és a hollandiai Juhász István Alapítvány tisztelettel meghív minden érdeklődőt 2014. november 20-22-én (csütörtökön, pénteken és szombaton) Nagyváradra az Egyházkerületi Székház dísztermébe a „Kálvini vonások a magyarok lelki arcán” című tudományos konferenciára.

"Kálvini vonások a magyarok lelki arcán"1
Nagyvárad,
2014 november 20-22

A Kálvin-emlékévek bezárásaként illőnek tartjuk, hogy a 2014. év végén nemzetközi konferenciát tartsunk, annál is inkább, mert Kálvin János születésének 500-ik évfordulója alkalmával két konferenciát és több kiállítást szerveztünk egyházi és civil szervezetek  támogatásával.

A konferenciát egy megemlékezés-sorozatba ágyaztuk bele, amely magába foglal egy emléktábla-avatást, könyvkiadást,könyvbemutatót, kiállítást és kulturális programokat is. Szegedi László Kálvin-gyűjteménye egyben azt is megmutatja, hogy Kálvin tanítása milyen hatással volt a környező országokra. A három nap alatt 25 előadás hangzik el neves teológusok részéről, akik közül megemlítjük a göttingeni Éberhard Busch professzort. Az egyik protestáns egyháztörténész szerint: „A 20.század kezdetén az akkori Kálvin-fordítók célja nem kizárólag az volt, hogy ’Kálvinhoz vissza’,hanem éppen ellenkezőleg:’Kálvinnal előre!’ ”  A referátumok 20-25 perces időtartamúak, a konferencia hozadékaként kötetben jelentjük meg az anyagot.

A konferencia nyelve angol, német, francia, román és magyar, sokszorosításról és tolmácsolásról gondoskodunk.

A Konferencia idején a budapesti Kálvin kiadó tart könyvvásárt.

Napi áhítatot végez: ft. Csűry István püspök; Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor, Érmihályfava; Mátyás Attila lutheránus lelkész, Nagyvárad; drs. Benkő-Zonda Timea teológiai tanár; Kulcsár Árpád refomátus lelkész, Értarcsa; dr. Hermán M. János.

Az ünnepi alkalomhoz hozzájárulnak még: Andrejszki Judit és a Corvina Consort régizene együttes (Budapest), a Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara (Kolozsvár) - vezényel: drs. Benkő Timea, evangélikus teológiai tanár, Halom-Dalkör, (Bodroghalom) - Tar Mihály vezetésével, Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskórusa- vezényel:  Brugós Anikó karnagy, Csillagocska Néptáncegyüttes és Zenekara előadásában (Nagyvárad) - Márkus Zoltán vezetésével.

Továbbá sor kerül még Kálvin bronzplakettjének avatására a Partiumi Keresztény Egyetem pantheonjában, amely Deák Árpád képzőművész alkotása.

Szombaton délután Lakatos Attila vezetésével városnézésre kerül sor.

A Konferencia istentisztelettel kezdődik nov. 20-án 12 órakor, és zárul nov. 22-én 18 órakor.

Cím: Partiumi Keresztény Egyetem, Oradea, Str. Primariei, 36. 

Kapcsolattartó/Szervező: dr. Hermán M. János, 00 /4(0)-722-508.424. jhermanm@gmail.com

A konferencia plakátja 

További információk: www.kalvinkonferencia.com

Előadók

 • Conf. Dr. Androne Mihai, Galati: Calvin, le juriste;
 • Prof. Dr.Dr.h.c. Eberhard Busch, Göttingen: Calvins Liebe von Musik;
 • Prof. Dr. Buzogány Dezső, Kolozsvár: Az Institúció fordítás során szerzett tapasztalataim;
 • Drs. Forró Enikő, Nagyvárad: A természetjog hatása a kálvini tanokra;
 • Prof. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, Sárospatak:‘Eritis sicut Deus’.
 • Betekintés Kálvin teológiájának a keresztyén lelkiséggel kapcsolatos összefüggéseibe;
 • Prof. DSc. Dr. Gaál Botond, Debrecen: A kálvini tudományos örökség;
 • Prof. Dr.Dr.h.c. Geréb Zsolt, Kolozsvár: Az 1536-os Institutio újszövetségi textuáriuma;
 • Dr Hegyi Ádám, Szeged:Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei 18. századi diákok könyvtáraiban;
 • Dr. Hermán M. János, Zwolle: Kálvin genfi kátéjának 1695-ös kolozsvári kiadása;
 • Prof.Dr. Horváth Erzsébet, Budapest: Kálvin hatása a társadalomban, gazdaságban, kultúrában;
 • Prof. Dr Huszár Pál, Pápa: Kálvinizmus és a magyarság hazaszeretete;
 • Prof. Dr.Dr.h.c.Juhász Tamás, Kolozsvár: Kálvin a szabadságról;
 • Prof. Dr. Koncz Gábor, Budapest: Családi Kálvin;
 • Prof. Dr. Kónya Péter, Eperjes: Magyar és szláv reformátusok Felső Magyarországon a 17. században;
 • Dr. Kónya Annamária, Eperjes: Felső-magyarországi reformátusok mindennapjai a 17. században;
 • Prof. Dr. Kovács Ábrahám, Debrecen: A skót kálvinizmus lelki lenyomata a magyar református teológián és kegyességen;
 • Prof. Dr. Lévai Attila, Komárom: Az elmúlt 25 év Kálvin-kutatása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban;
 • Prof. Dr. Lukács Olga, Kolozsvár: Az erdélyi református egyház 19-ik századi újraszervezése a kálvini egyházszervezet tükrében;
 • Dr. Magyar Balázs Dávid,Debrecen: Kálvin a történelem ítélőszéke előtt;
 • Prof. Dr. Nagy Alpár-Csaba, Kolozsvár: Kálvin hatása a Szegedi Kis István teológiai gondolkozására;
 • Drs. Neeser Daniel, Genf: Le baptême revisité: rachat d’un péché originel ou acte créateur du Saint Esprit ? – De St Augustin et Calvin au XXIè siècle;
 • Dr. Pálfi József, Nagyvárad: Keresztesi József prédikációi;
 • Dr. Somogyi Alfréd, Komárom: A Genfi Gyülekezeti Rendtartás nyomai a felvidéki reformátusság jelenlegi jogrendjében;
 • Dr. Somogyi Márta, Debrecen: Herman Selderhuis monográfiájának új Kálvin-képe.
 • Ft.Tőkés László, Nagyvárad: Kálvin és a kálvinizmus Romániában, illetve Erdélyben;
 • Nt. Wagana Anne Njeri, Nairobi: A kálvinizmus hatása Kenyában.

A Kálvin halálának 450-ik évfordulójára szervezett szakmai program a Nemzeti Kulturális Alap, a Juhász István Alapítvány és a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete tudományos képzési műhelyének a támogatási keretében jött létre. 

A konferencia logójaként használatos cím nem más, mint dr.Gaál Botond debreceni professzor egyik tanulmányának a címe, amelyet engedélyével használunk. A plakátot Szomor Attila lelkész készítette.